Artsenkrant

Web weergave

"Zonder aan een solidaire financiering te raken, willen we zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt. Dat vergt homogene bevoegdheden en dus een overheveling van het volledige gezondheidsbeleid naar Vlaanderen. Eenheid van commando, administratie, politiek en bestuur is noodzakelijk."

ACTUALITEIT

November en december komen eraan: dat is voor kinderafdelingen in ziekenhuizen het piekseizoen. Het Kenniscentrum publiceerde onlangs een studie van het pediatrische ziekenhuislandschap, met ook aandacht voor dit fenomeen.

ACTUEEL

In een arrest geveld op 20 oktober oordeelt het Grondwettelijk Hof dat artikel 3 van de euthanasiewet de Grondwet schendt. Het arrest beantwoordt een zogenaamde prejudiciële vraag van de rechtbank van Dendermonde in de nasleep van de zaak Tine Nys.

ACTUEEL

"Volgens de Oeso zorgt de onnodige bevoegdheidsversnippering in België voor hoge administratie- en coördinatiekosten, bijna 6% van de totale uitgaven in de gezondheidszorg."

ACTUEEL

Het voorstel van Wachtposten Vlaanderen om provinciale samenwerkingsverbanden op te richten voor wachtposten is goed bedoeld, zegt dokter Stijn Geysenbergh. Maar minstens komt het veel te vroeg.

ACTUEEL

"Gezien de grote kost voor het Riziv en de ziekenhuizen vinden we, op basis van literatuurstudie en onze eigen analyse, dat de gezondheidswinst van robotchirurgie ten opzichte van laparoscopische ingrepen onvoldoende is aangetoond", aldus Solidaris. Het ziekenfonds is voorstander van een rationelere programmatie van Da Vinci-robots en van een globale, meer forfaitaire financiering.

ACTUEEL

"Een uniforme, forfaitaire financiering ongeacht de gebruikte techniek bij radicale prostatectomie bespaart het Riziv jaarlijks drie miljoen. Dat lijkt een peulschil maar als je weet hoeveel nieuwe technologie er op ons afkomt..."

ACTUEEL

Wat zijn de voor- en nadelen van een groot versus een klein ziekenhuis? Is een megahospitaal nog voldoende toegankelijk en persoonlijk? En zijn kleine ziekenhuizen (financieel) leefbaar? Waarborgen ze goede zorg? Deze en vele andere vragen vuurde Artsenkrant in een boeiend dubbelinterview af op twee 'ervaringsdeskundigen.'

ACTUEEL

Bij diabetes type 1 is het toedienen van insuline tot nog toe de hoeksteen van de behandeling. De motivatie bij onderzoekers is echter groot om in te grijpen op de pathogenese van deze ziekte, waarvan de diagnose in de helft van de gevallen wordt gesteld bij personen jonger dan 18 jaar. Wat weten we momenteel over de manier waarop diabetes type 1 ontstaat? En welke aangrijpingspunten biedt dit proces?

DOSSIER

Bij diabetes type 1 denken velen van ons automatisch aan het klassieke beeld van een jong kind met deze aandoening. Nochtans ligt het absolute jaarlijkse aantal diagnosen hoger bij volwassenen dan bij kinderen. Prof. Robert Hilbrands (kliniekhoofd diabeteskliniek, UZ Brussel) neemt beide leeftijdscategorieën mee in een beschouwing over de diagnose van diabetes type 1.

DOSSIER

Honderd jaar geleden werd insuline ontdekt door vorsers aan de universiteit van Toronto. Een levensnoodzakelijke doorbraak voor patiënten met diabetes type 1. Geleidelijke verfijning van de insulinebehandeling heeft intussen de uitkomst bij deze patiënten verbeterd.

DOSSIER

Ketose en ketoacidose kunnen bij patiënten met diabetes type 1 optreden naar aanleiding van een infectieziekte. Ook bij gebruik van een insulinepomp is het uitkijken voor deze complicaties.

DOSSIER

De tijd dat we enkel teer en corticosteroïden hadden om psoriasis van de huid te behandelen, ligt gelukkig ver achter ons. We hebben nu een veel beter inzicht in de ziekte en in de verschillende cytokines die meespelen bij het ontstekingsproces, dat leidt tot de huidvlekken. Hierdoor konden specifieke antistoffen tegen die cytokines ontwikkeld worden.

CLINICAL UPDATE

Het aantal fondsen met het ESG-label (environment, social and governance) groeit, niet alleen in aantal maar ook in de diversiteit van de portefeuille. Lange tijd trok het ecologische aspect bijna alle aandacht, maar vandaag neemt ook de sociale inslag van de fondsen aan belang toe.

PRAKTIJK

Van de Belgische bestuurders gebruikt 11% een middel om alcoholcontroles te vermijden. Dat blijkt uit een nieuwe enquête van Vias Institute. Dat zijn er dubbel zoveel als bij een vorige enquête. Toch is de pakkans toegenomen.

PRAKTIJK

In een arrest van 4 oktober heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zich voor het eerst kunnen uitspreken over de verenigbaarheid van een euthanasiewet - en nog wel de Belgische - met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

PRAKTIJK

Spanje is en blijft een topbestemming voor Belgische toeristen. De playa's en kunststeden als Barcelona, Madrid, Bilbao, Valencia, Sevilla scoren hoog. Maar hebt u al eens een roadtrip overwogen in de buik van Spanje, meer bepaald in de provincie Extremadura? Langs de Zilverroute en de Route Karel V word je getrakteerd op een cocktail van cultuur, natuur en gastronomie.

CULTUUR

Eerder dit jaar verraste Nick Cave ons met het van religie doordrenkte album 'Seven Psalms'. In het boek 'Faith, Hope and Carnage' vertelt hij interviewer Sean O'Hagan uitvoerig over geloof, rouw en hoe dit alles een weerslag heeft op zijn creativiteit. Cave's overleden zoon Arthur is alomtegenwoordig.

CULTUUR+

PJ Harvey opent op 4 november in de Antwerpse Arenberg het internationale literatuur- en muziekfestival Crossing Border. Dat doet ze niet met muziek. Ze wordt door schrijver Max Porter geïnterviewd over haar boek 'Orlam'. Op 6 november is het wel al muziek en literatuur in De Studio in Anwerpen.

CULTUUR+

'WAT GIJ ZIJT, ZO WAREN WIJ - WAT WIJ ZIJN, ZO WORDET GIJ'. Zo staat het in drukletters te lezen boven de inkompoort van het kerkhof van Keerbergen, waar ik als kind vaak voorbijfietste.

CULTUUR+

Het nu al iconische en smetteloos witte station Luik-Guillemins van de Catalaanse architect Santiago Calatrava werd door de Franse conceptueel kunstenaar Daniel Buren gepimpt tot een symfonie van kleuren. Architectuur en kunst leven hier in perfecte symbiose.

CULTUUR+

Voor dr. Johan Mattelaer (85!) wordt de moderne Westerse mens met een paradox geconfronteerd: "Dankzij de hoge ontwikkeling van wetenschap en geneeskunde is onze gezondheid spectaculair verbeterd. We leven steeds langer. Maar het sterven duurt soms lang, alsof mensen niet dood willen gaan, maar ook niet meer kunnen leven."

ACHTERKRANT