Vanaf 1 oktober betalen jongeren tot en met 24 jaar met recht op verhoogde tegemoetkoming en waarvoor de huisarts een GMD bijhoudt geen remgeld meer als ze op consultatie bij een huisarts of specialist gaan.

"We willen de straffen voor gewelddaden tegen zorgverleners in het Strafwetboek met één niveau verhogen. Wie dan veroordeeld wordt voor slagen en verwondingen aan een zorgverlener met twee weken werkonbekwaamheid tot gevolg, riskeert een celstraf van drie tot vijf jaar. De huidige celstraf bedraagt twee maanden tot vier jaar."

De CM ziet bij zijn leden sinds 2022 een belangrijke toename van het gebruik van de zorg van 'geconventioneerde' psychologen. De recentelijk ingevoerde terugbetaling dekt een belangrijke behoefte, zegt het ziekenfonds.

De ministerraad keurde vrijdag 22 september een KB goed dat de honoraria regelt voor de toediening van het griepvaccin in de periode 1 oktober tot 31 december 2023. Hetzelfde KB regelt ook een honorarium voor de huisarts voor het plaatsen van een covidprik.

Om het begrotingstekort binnen de Europese doelstellingen te krijgen, moet de federale regering in 2024 813 miljoen besparen. Daarvan zou 387 miljoen van de ziekteverzekering moeten komen. Solidaris, het socialistische ziekenfonds, gaat niet akkoord.

In een eerste fase kunnen 5.000 ernstig obese kinderen en jongeren voor een behandelplan op maat vanaf 1 december terecht in 25 nog op te richten pediatrische multidisciplinaire centra. Daarnaast wordt de diëtist voor meer kinderen met obesitas en overgewicht volledig terugbetaald. Dat besliste minister van sociale zaken en volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).

Op de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen van 11 september kwamen de nieuwe maatregelen voor 'appropriate care' nogmaals ter sprake. Eén ervan gaat over de permanentietoeslag voor huisartsen.

Bij een eerstelijnspsychologische consultatie (klinisch psycholoog of orthopedagoog) betaalt de patiënt wel remgeld. Bij het cijfer in de Artsenkrant van 22 september (pagina 2) werd dit niet correct weergegeven.

Uit het magazine
Anouk Buelens-Terryn

Deurklinkvragen, het zijn niet altijd de gemakkelijkste, maar ze bevatten wel vaak het probleem dat voor de patiënt het moeilijkste is om onder woorden te brengen. Zo kwam een tijd geleden na het afrekenen van een consult de vraag: "Wat moet ik doen als ik denk pedofiele gevoelens te hebben, dokter?"

Uit het magazine

In januari 2022 kreeg de groepspraktijk van huisarts Lore De Greef uit Kessel-Lo te maken met een uitgebreide GDPR-controle, die tot op heden nog loopt. Dokter De Greef wil collega-artsen op de hoogte brengen van de strenge regelgeving en hoopt zo ook ondersteunende organisaties te sensibiliseren voor de materie.

Uit het magazine

"Er was geen sprake van een gegevenslek, en inmiddels is de klacht van de patiënt in kwestie al lang ongegrond verklaard", zegt dr. Lore De Greef. Toch is de praktijk van de huisarts sinds januari 2022 het onderwerp van een grondige GDPR-doorlichting. En dat is niet zonder gevolgen voor de praktijkwerking en tijdsbesteding.

Uit het magazine

PARCOER vzw is een van de vijftien psychosociale revalidatiecentra voor volwassenen in Vlaanderen. Deze centra helpen mensen met een psychische kwetsbaarheid om hun plaats in de samenleving terug te vinden. Preventie is een belangrijk deel van hun werking. "Huisartsen zijn daarbij een cruciale schakel, maar we bereiken hen nog onvoldoende."

Uit het magazine

Voor wie zich grondig vertrouwd wil maken met de meest recente wetenschappelijke inzichten inzake de fundamenten van een gezonde levensstijl, bieden VUB en EhB tijdens het eerste semester van dit academiejaar een micro-credential rond preventieve gezondheid, die ook online te volgen is. Huisartsen behoren uitdrukkelijk tot de doelgroep.

"De solvabiliteit (de buffer) waar VITAZ in 2022 over beschikte, exclusief kapitaalsubsidie, bedroeg 35%. Daarmee voldoen we ruimschoots aan de norm van 20% die het dagblad de Tijd vooropstelt. Ook een kwaliteitskrant schuift helaas wel eens uit." VITAZ, het netwerk van Waaslandse ziekenhuizen reageert op een foutieve analyse in de Tijd.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info