Volgens een studie uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk veranderen patiënten die leven met hiv hun antiretrovirale behandeling tweemaal vaker dan tien jaar geleden. Dat blijkt evenwel niet verontrustend te zijn. Integendeel, dat weerspiegelt de ontwikkeling van meerdere betere therapeutische opties, die effectiever, veiliger en gerieflijker zijn, en de wil van de artsen om het behandelingsschema aan te passen aan de noden van elke patiënt afzonderlijk.

In Frankrijk zal naar schatting 20% van de patiënten die leven met hiv 70 jaar of ouder zijn tegen 2030. In de Franse ANRS SEPTAVIH-studie is de fragiliteit ('frailty') in de korte tijdspanne van slechts 1 jaar bij 18% van de seropositieve 70-plussers verergerd. De belangrijkste risicofactoren daarvoor waren het aantal comorbiditeiten en een minder hoog aantal CD4-cellen.

De body mass index (BMI) correleert zeer goed met het risico op optreden van diabetes of een metabool syndroom bij hiv-patiënten. De correlatie is even betrouwbaar als de correlatie met meer gesofisticeerde tests zoals meting van de distributie van het lichaamsvet. Dat is de conclusie van een Italiaanse studie, die dr. Jovana Milic van de Universiteit van Modena heeft gepresenteerd op het congres van de EACS 2023.

Live from...

The European Respiratory Society International Congress 2023 took place at MiCo in Milan, Italy from 9 - 13 September, 2023.

Inzichten & Innovaties

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrieven