GLP-1-receptoragonisten zijn momenteel de onbetwiste kampioenen die mannen en vrouwen kunnen helpen 'overeind te blijven' in de dictatuur van het zomerlichaam. Zouden ze ook een meer wetenschappelijke en medische roeping kunnen vinden om de gewichtstoename, die wordt gezien met bepaalde antiretrovirale middelen, te voorkomen of te keren? Het antwoord vinden we in een Amerikaanse studie, die het effect van GLP-1-receptoragonisten heeft onderzocht bij hiv-geïnfecteerde diabetespatiënten.

Dr. Cristina Mussini van de Universiteit van Modena (Italië) heeft een e-poster gepresenteerd over de werkzaamheid en de veiligheid van overschakeling op een tweevoudige combinatietherapie op basis van dolutegravir na 96 weken follow-up in het reële leven. Het interessantste resultaat betreft de patiënten van wie informatie over resistentie bekend was bij inclusie in de studie. Bij hen bleef het virus nog altijd onderdrukt na twee jaar follow-up.

Volgens de eerste resultaten van de Amerikaanse TRIO-studie uitgevoerd in het reële leven blijft het virus onderdrukt bij overschakeling van patiënten die stabiel zijn met een antiretrovirale behandeling, op injecties van cabotegravir-rilpivirine LA. Er zijn echter gegevens op langere termijn nodig om de werkzaamheid van een injecteerbare behandeling beter te kunnen evalueren bij patiënten met een meetbare viruslast en om de impact van verschillende doseringen te vergelijken.

Op het congres 2023 van de IAS in Brisbane zijn drie studies gepresenteerd die alternatieve behandelingsschema's hebben uitgetest. Overschakeling van een integraseremmer op een andere antiretrovirale behandeling vertraagde of keerde de gewichtstoename niet. De patiënten die de integraseremmer hadden stopgezet, zijn even snel blijven aankomen als de patiënten die de behandeling op basis van een integraseremmer hadden voortgezet. We moeten dus zoeken naar andere therapeutische opties om de gewichtstoename bij hiv-geïnfecteerde patiënten te bestrijden, bijv. GLP-1-receptoragonisten.

In de Duitse CARLOS-studie was de meerderheid van de patiënten zes maanden na overschakeling van een klassieke orale, drievoudige combinatietherapie op injecties van cabotegravir-rilpivirine LA om de twee maanden daar zeer tevreden over en wel om drie redenen: een behandeling met injecties is gerieflijker, de therapietrouw is beter omdat de patiënten dan niet altijd moeten onthouden dat ze hun medicatie moeten innemen, en het is een goed alternatief voor patiënten die het beu zijn dagelijks pillen te moeten innemen (pill fatigue).

Live from...

The European Respiratory Society International Congress 2023 took place at MiCo in Milan, Italy from 9 - 13 September, 2023.

Inzichten & Innovaties

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrieven