In het tijdschrift Open Forum Infectious Diseases is een originele studie gepubliceerd die in de provincie Ontario, Canada, is uitgevoerd tussen 2007 en 2020. Uit die studie blijkt dat hiv-dragers die wachten op een niertransplantatie, vaker sterven nog voor zo'n transplantatie wordt uitgevoerd dan seronegatieve patiënten. We moeten dus iets doen aan de ongelijke toegang tot niertransplantatie ten nadele van hiv-dragers.

Volgens een Amerikaanse prospectieve studie kunnen bij zelfonderzoek van de aars letsels worden gedetecteerd die kwaadaardig zouden kunnen zijn. Bij de opsporing van anale kanker zou zo'n zelfonderzoek erg nuttig kunnen zijn.

Een groep vorsers van de Universiteit van Pennsylvania in Philadelphia heeft een retrospectief 'proof-of-concept'-cohortonderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat NRTI's 60-plussers zou kunnen beschermen tegen de ziekte van Alzheimer.

Nog niet zolang geleden rookten mannen duidelijk meer dan vrouwen en werden ze ook veel meer blootgesteld aan industriële luchtvervuiling. COPD kwam dan ook vooral voor bij mannen. Mettertijd en vooral sinds vrouwen meer zijn gaan roken en door de toenemende luchtvervuiling binnenshuis in te kleine, slecht verluchte woningen is de blootstelling aan stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid van de longen van die aard dat de geslachtsdistributie over enkele decennia wereldwijd weleens zou kunnen omslaan.

Dat zuurstoftherapie nuttig is bij mensen met een chronische ademhalingsinsufficiëntie, lijkt vanzelfsprekend. Tijdens het ATS-congres werden twee studies gepubliceerd die leren dat zuurstoftherapie wel nuttig is bij COPD, maar misschien niet bij interstitiële longfibrose.

Zoals bij alle chronische progressieve ziektes die op dit ogenblik moeilijk of nog niet te genezen zijn, moet je er bij COPD-patiënten naar streven de ziekte zo stabiel mogelijk te houden. Daarvoor moet je essentiële elementen volgen zoals de frequentie en de ernst van het hoesten, de sputa en exacerbaties en de longfunctie (minstens meting van de expiratoire piekstroom, idealiter met een spirometrie). Op grond daarvan kan je de patiënt adviseren en behandelen.

Exacerbaties van COPD worden vaak uitgelokt door een infectie of luchtvervuiling (buitenshuis of binnenshuis) en kunnen ook optreden bij patiënten met een vrij lichte vorm van de ziekte. Misschien verschillen de voorspellers van exacerbaties bij patiënten met een lichte COPD van die bij patiënten met een ernstigere COPD. De huidige modellen zijn immers grotendeels retrospectieve modellen uitgaande van gegevens van klinische studies uitgevoerd bij patiënten met een matig ernstige tot ernstige COPD (1).

COPD en meer nog astma zijn aandoeningen waar de mensen nogal veel over weten. Neemt niet weg dat wereldwijd de diagnose bij circa 70% van de patiënten niet is gesteld (1). Een spirometrie aanvragen kan in landen met een intermediair of laag inkomen moeilijk zijn, maar ook in landen zoals België wordt die nochtans eenvoudige techniek die je vrij gemakkelijk kunt aanleren, onvoldoende toegepast (lees in dat verband het interview met professor Robert Louis in de AK van 15 december 2023).

Professor Juan Carlos Cardet (dienst allergie en immunologie, University of South Florida) heeft een overzicht gegeven van de artikels over astma die het afgelopen jaar zijn gepubliceerd in een vijftiental internationale tijdschriften. Na overleg met 25 collegae heeft hij zes studies gekozen die volgens hen bijzonder interessant zijn. Twee gaan over astma bij kinderen.

Uit het magazine

Wegens het aanzienlijke aantal patiënten dat de afgelopen decennia bariatrische heelkunde kreeg, is de opvolging na de ingreep een belangrijk onderwerp. Wat zijn de mogelijke complicaties van bariatrische heelkunde en hoe kan de arts daarmee omgaan?

Elk jaar overlijden er in België ruim 9.000 personen aan de gevolgen van roken, blijkt uit de recentste bevindingen van Sciensano. Dat komt neer op één overlijden per uur. Ondanks een dalende trend, blijven ongelijkheden bestaan, met een grotere impact bij mannen en in Brussel en Wallonië. Op World No Tobacco Day vraagt Sciensano meer aandacht voor de gevolgen van roken.

Clinical Update