Hoewel erectiestoornissen een veelvoorkomend probleem zijn, heerst nog veel onwetendheid over de aanpak ervan. Want, zomaar een pilletje voorschrijven, dat is slechte geneeskunde, volgens prof. Koenraad Van Renterghem, diensthoofd Urologie in het Jessa Ziekenhuis en internationaal erkend expert in het domein. Welke reflexen moeten we dan wel hebben in de oppuntstelling en behandeling van erectiele disfunctie?

Volgens een studie uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk veranderen patiënten die leven met hiv hun antiretrovirale behandeling tweemaal vaker dan tien jaar geleden. Dat blijkt evenwel niet verontrustend te zijn. Integendeel, dat weerspiegelt de ontwikkeling van meerdere betere therapeutische opties, die effectiever, veiliger en gerieflijker zijn, en de wil van de artsen om het behandelingsschema aan te passen aan de noden van elke patiënt afzonderlijk.

In Frankrijk zal naar schatting 20% van de patiënten die leven met hiv 70 jaar of ouder zijn tegen 2030. In de Franse ANRS SEPTAVIH-studie is de fragiliteit ('frailty') in de korte tijdspanne van slechts 1 jaar bij 18% van de seropositieve 70-plussers verergerd. De belangrijkste risicofactoren daarvoor waren het aantal comorbiditeiten en een minder hoog aantal CD4-cellen.

De body mass index (BMI) correleert zeer goed met het risico op optreden van diabetes of een metabool syndroom bij hiv-patiënten. De correlatie is even betrouwbaar als de correlatie met meer gesofisticeerde tests zoals meting van de distributie van het lichaamsvet. Dat is de conclusie van een Italiaanse studie, die dr. Jovana Milic van de Universiteit van Modena heeft gepresenteerd op het congres van de EACS 2023.

Niet-rokers, die een elektronische sigaret gebruiken (recreatief dampen), is een vrij nieuw fenomeen, maar hun aantal neemt snel toe, vooral bij jongeren (preadolescenten en adolescenten). Zij zijn het doelwit van de marketingbureaus, die meester zijn in het creëren van nieuwe 'behoeften'.

Volgens een studie uitgevoerd door vorsers van het universitair medisch centrum van Amsterdam vertoont 13% van de patiënten die leven met hiv en die op virologisch vlak stabiel zijn, een posttraumatische stressstoornis. Dat is dus veel meer dan in de algemene bevolking en vergelijkbaar met de cijfers die worden gemeten bij kankerpatiënten, patiënten met chronische pijn en soldaten die in een oorlog hebben gevochten.

DUETTO is een Franse gerandomiseerde, multicentrische, gecontroleerde studie die de waarde van een tweevoudige combinatietherapie vier dagen per week in plaats van dagelijks heeft onderzocht. De resultaten werden gepresenteerd op het congres van de EACS 2023. Het percentage patiënten met een onmeetbaar lage viruslast was vergelijkbaar met de twee toedieningsschema's, maar het aantal mislukkingen en de frequentie van optreden van resistentie waren hoger bij intermitterende toediening. Intermitterende toediening van een tweevoudige combinatietherapie is dus geen optie.