In het tijdschrift Lancet HIV hebben Australische vorsers een longitudinale studie gepubliceerd, die ze hebben uitgevoerd tussen 2010 en 2019. In die studie resulteerde een stijging van het aantal homo- en biseksuele mannen dat een antiretrovirale behandeling kreeg en een onmeetbaar lage viruslast had, met 27% in een daling van het aantal hiv-infecties in die periode met 66%.

Op Wereldtuberculosedag 2023 gaven het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en het Regionaal Bureau voor Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de ontnuchterende waarschuwing dat de Europese regio, ondanks de middelen om een einde te maken aan tuberculose (tbc), nog ver verwijderd is van het behalen van de doelstelling om de tbc-incidentie met 80% en tbc-sterfgevallen met 90% te verminderen vóór 2030.

Astma en atherosclerotische cardiovasculaire aandoeningen delen een onderliggende inflammatoire pathofysiologie. Een recente studie onderzocht of persisterend astma geassocieerd is met halsslagaderplaque, een sterke voorspeller van atherosclerotische cardiovasculaire aandoeningen.

Chronische kortademigheid komt vaak voor bij mensen met COPD. Regelmatige, laag gedoseerde morfine met verlengde afgifte kan kortademigheid mogelijk verlichten, maar er is meer bewijs nodig over de werkzaamheid en dosering. Data zijn nu beschikbaar van een Australische gerandomiseerde klinische studie die het effect bepaalde van een behandeling van een week met verschillende doses morfine met verlengde afgifte op de ergste kortademigheid bij mensen met COPD

De wereldwijde consumptie van marihuana neemt toe, maar er is een gebrek aan bewijs over de effecten op longen aan de hand van longscans. Data zijn nu beschikbaar van een studie die aan de hand van een CT-scan van de thorax de effecten van het roken van marihuana op de longen onderzocht.

Gegevens van mHealth-apps voor het volgen van allergische rhinitis, zoals MASK-air®, kunnen waardevolle informatie opleveren over rhinitiscontrole en behandelingspatronen. In eerder onderzoek werden reeds cross-sectionele analyses van data afkomstig van MASK-air® gemaakt. Deze hielden echter geen rekening met de veranderingen van de symptomen in de loop van de tijd. In een nieuwe studie werden de gegevens van patiënten in 25 landen die via MASK-air® verzameld waren, longitudinaal geanalyseerd.

Het beperken van sociale contacten en andere maatregelen aan het begin van de covid-19-pandemie werd gevolgd door een vermindering van astma-exacerbaties in verschillende landen. Omgekeerd ziet men door de afschaffing of versoepeling van covid-19-beperkingen een hernieuwde toename van exacerbaties bij astmapatiënten. Dat blijkt uit prospectief verzamelde gegevens van de COVIDENCE-UK-studie.

Tegelijk met de presentatie van de gegevens na 1 jaar follow-up van de SOLAR-studie is een gerichte analyse van de gegevens die tijdens de studie zijn verzameld, gepubliceerd in de vorm van een elektronische abstract. Die analyse betreft de evolutie van het gewicht en de metabole parameters van de patiënten.

Op de CROI is een zeer ernstige klinische studie gepresenteerd die heeft onderzocht of de injecties van CAB/RPV LA ook in de dij kunnen worden gegeven bij patiënten die de klassieke injecties in de bil moe zijn of die injecties niet verdragen of bij wie injecties in de bil gecontra-indiceerd zijn, bijv. wegens een bilimplantaat.

Op het congres is een nieuwe analyse van de SALSA-studie gepresenteerd in digitale postervorm. Zoals te verwachten was, wordt de lengte van de telomeren vooral bepaald door de leeftijd en het geslacht en heeft overschakeling van een klassieke drievoudige combinatietherapie op een tweevoudige combinatietherapie met DTG/3TC geen extra invloed op de lengte van de telomeren.

Live from

Highlights from the 30th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI 2023) in Seattle, US

Lees de artikels