Uit het magazine

"Over het begrip menopauze bestaat er verwarring", stelt prof. Johan Verhaeghe (dienst gynaecologie, UZ Leuven) vast. "Vrouwen die nog menses hebben, vragen soms of ze in hun menopauze zijn. Die vraag berust op een misvatting: de menopauze is niet meer dan een tijdstip dat samenvalt met de laatste menstruatie."

Uit het magazine

De EUROASPIRE-studie en andere grote internationale studies wijzen bij de secundaire preventie van ASCVZ op verschillen tussen mannen en vrouwen, in het nadeel van de vrouwen. Het gaat vooral om te weinig lichaamsbeweging en een minder goede controle van lipidenstoornissen, obesitas en diabetes. De vraag rijst: kunnen we die geslachtsgebonden verschillen verklaren, en zo ja, lessen trekken uit de gevonden verklaringen?

Uit het magazine

Hartfalen is een prevalent syndroom en zal in de toekomst nog frequenter voorkomen, voor een belangrijk deel door zowel steeds betere behandeling als door de vergrijzing. Ouderen hebben immers wegens hun langere levensduur verschillende risicofactoren voor hartfalen opgestapeld. Net die groep neemt het snelst toe in onze maatschappij: tegen 2060 zal het aantal 80-plussers in de Belgische bevolking verdubbelen.

Uit het magazine

Lang was er onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor, maar vandaag mogen we voeding als een medische discipline en een medische interventie beschouwen. Zowel in de preventieve setting als in ziektespecifieke contexten zorgt een optimaal, geïndividualiseerd voedingspatroon voor hogere overlevingskansen en een betere levenskwaliteit.

Uit het magazine

Het vorige artikel eindigde met de diagnostiek bij een patiënt die raadpleegt omdat hij in de voorbije uren pijn op de borst heeft gehad, maar nu pijnvrij is. In dit tweede artikel bespreekt prof. Steven Haine (kliniekhoofd interventiecardiologie, UZA) het beleid bij een patiënt die nog altijd pijn heeft op het ogenblik van het consult. Daarnaast is er aandacht voor een aantal niet-coronaire hartaandoeningen die pijn op de borst kunnen veroorzaken.

Uit het magazine

Iemand krijgt een syncope. Wat is hiervan de oorzaak? Is er reden tot ongerustheid? Prof. Koen Monsieurs (diensthoofd spoedgevallen, UZA) bespreekt de verschillende beelden en hun relevantie.

Uit het magazine

De prevalentie van klepaandoeningen stijgt met de leeftijd, met een forsere stijging na de leeftijd van 65 jaar. De frequentste klepaandoening is mitralisregurgitatie, gevolgd door aortaklepstenose. In de leeftijdsgroep ouder dan 75 jaar heeft zowat 10% van de mensen mitralisregurgitatie. Met de veroudering van de bevolking zullen klepgebreken frequenter worden.

Uit het magazine

Aortaklepregurgitatie is veel minder frequent dan aortaklepstenose. Het lek kan ontstaan door een primaire afwijking. Dat is een afwijking in de klepbladen zelf, als gevolg van acuut gewrichtsreuma (zie verder, artikel Mitralisklepstenose) of endocarditis (zie verder, artikel Endocarditis). In andere gevallen is er sprake van een secundaire disfunctie, door dilatatie van de wortel van de aorta, waardoor de klepbladen uiteenwijken.

Uit het magazine

Mitralisklepstenose is tegenwoordig minder frequent dan vroeger. De afwijking komt vooral voor bij patiënten die, meestal in hun jeugd, acuut gewrichtsreuma hebben gehad.

Clinical Update