Volgens een Chinese studie correleren laat gaan slapen en een korte slaap 's nachts met een hoger risico op obesitas en abdominale adipositas. Het negatieve effect van te korte nachten kan niet ongedaan worden gemaakt door een langer middagdutje. Integendeel, een langer middagdutje verhoogt het risico op abdominale obesitas nog, vooral bij vrouwen.

Koffie drinken, gewone of decafeïné, oploskoffie of gemalen koffie, zou het risico op chronisch leverlijden en met name leververvetting en de sterfte aan leverlijden verlagen. De heilzame effecten zouden maximaal zijn bij consumptie van drie, vier koppen per dag.

Minstens twee porties vette vis per week eten zou het risico op ernstige hart- en vaataandoeningen bij mensen die een hoog risico lopen zoals mensen met een voorgeschiedenis van myocardinfarct of CVA met ongeveer een zesde verlagen.

Volgens een Amerikaanse studie lopen vrouwen met lange en onregelmatige menstruatiecycli tijdens hun reproductieve leven een hoger risico op type 2-diabetes, vooral als ze te veel wegen of zwaarlijvig zijn, als de voeding van slechte kwaliteit is en als ze weinig lichaamsbeweging nemen.

Volgens een Zweedse studie lopen mannen die een kind hebben verwekt via medisch geassisteerde voortplantingstechnieken, een significant hoger risico om prostaatkanker te krijgen dan andere mannen. Die vaststelling versterkt de hypothese die stelt dat beide gezondheidsproblemen gemeenschappelijke oorzaken zouden kunnen hebben.

Portugese vorsers hebben vastgesteld dat de cafeïneconsumptie correleert met een lager overlijdensrisico bij patiënten met chronische nierinsufficiëntie.

Hoe beter de teelballen ademen, des te beter werken ze. Om hun kansen op vaderschap te vergroten, hebben mannen er dus alle belang bij om een loszittende onderbroek te dragen in plaats van een spannende slip. Dat is alvast wat vorsers van Harvard aanraden.

Jean-Claude Lemaire

Jean-Jacques Amy voert al tientallen jaren strijd voor een brede en vrije toegang tot contraceptie en voor het recht van de vrouw om een ongewenste zwangerschap te onderbreken. Bij analyse van de huidige situatie blijkt dat die doelstelling in Europa niet is bereikt, verre van, en dat er veeleer een tendens is om de rechten te beknotten. Hij vraagt de European Society for Contraception and Reproductive Health dan ook om haar werkterrein uit te breiden tot buiten het strikt wetenschappelijke en 'militante' acties te ondernemen om deze rechten te verdedigen.