Uit het magazine

Ouders denken soms verkeerdelijk dat de plaswekker bedoeld is om het kind wakker te maken en te leren opstaan als zijn blaas vol is. De bedoeling van de plaswekker is in werkelijkheid dat het kind in zijn slaap de mictieprikkel leert herkennen.

Uit het magazine

De aanpak van urologische urgenties is niet altijd vanzelfsprekend in de eerste lijn. Toch speelt de huisarts een cruciale rol in de triage, screening en opvolging. Prof. Anne-Françoise Spinoit, urologe in het UZ Gent, geeft de hoofdpunten mee van urinestenen, urineretentie, pyelonefritis en prostatitis. Daarnaast vestigt ze de aandacht op twee zeldzame, maar niet te missen urologische presentaties.

Uit het magazine

Een derde tot de helft van de vrouwen kampt met urineverlies. De vele reclamespots voor inlegkruisjes wekken de indruk dat dit een normaal fenomeen is. Ook mannen kunnen urine-incontinent worden na een prostaatkankeroperatie, of door een overactieve blaas. Bij ouderen is urineverlies de belangrijkste oorzaak van institutionalisering. Nochtans bestaan er effectieve oplossingen en behandelingen.

Uit het magazine

Eén man op tien krijgt ooit de diagnose van prostaatkanker en 3% van de Belgische mannen zal aan de ziekte overlijden. Toch blijven de meeste prostaatcarcinomen onder de radar. Autopsiestudies leren ons dat 60% van de mannelijke tachtigplussers sterven met prostaatkanker, niet aan prostaatkanker. In de huidige diagnostische, screening- en behandelmethoden staan 'minimaal invasief', 'primum non nocere' en een patiëntgerichte zorg voorop.

Uit het magazine

Hoewel erectiestoornissen een veelvoorkomend probleem zijn, heerst nog veel onwetendheid over de aanpak ervan. Want, zomaar een pilletje voorschrijven, dat is slechte geneeskunde, volgens prof. Koenraad Van Renterghem, diensthoofd Urologie in het Jessa Ziekenhuis en internationaal erkend expert in het domein. Welke reflexen moeten we dan wel hebben in de oppuntstelling en behandeling van erectiele disfunctie?

Biologen hebben een nieuw mechanisme ontdekt dat zou verklaren waarom het metabolisme van de skeletspieren abnormaal is bij obesitas, meer bepaald uitschakeling van het BDNF-gen. Daardoor zouden de mitochondria de voedingsstoffen niet kunnen omzetten in energie. Een plant uit Zuid-Amerika zou weleens een remedie kunnen zijn.

Een studie toont aan dat bepaalde darmbacteriën androgenen produceren, die gemakkelijk in de bloedbaan worden opgenomen, bij gecastreerde muizen en patiënten die een androgeendeprivatietherapie krijgen. Die androgenen zouden de groei van prostaatkanker en resistentie tegen een hormoontherapie in de hand werken.

Volgens een Chinese studie correleren laat gaan slapen en een korte slaap 's nachts met een hoger risico op obesitas en abdominale adipositas. Het negatieve effect van te korte nachten kan niet ongedaan worden gemaakt door een langer middagdutje. Integendeel, een langer middagdutje verhoogt het risico op abdominale obesitas nog, vooral bij vrouwen.

Koffie drinken, gewone of decafeïné, oploskoffie of gemalen koffie, zou het risico op chronisch leverlijden en met name leververvetting en de sterfte aan leverlijden verlagen. De heilzame effecten zouden maximaal zijn bij consumptie van drie, vier koppen per dag.

Minstens twee porties vette vis per week eten zou het risico op ernstige hart- en vaataandoeningen bij mensen die een hoog risico lopen zoals mensen met een voorgeschiedenis van myocardinfarct of CVA met ongeveer een zesde verlagen.

Volgens een Amerikaanse studie lopen vrouwen met lange en onregelmatige menstruatiecycli tijdens hun reproductieve leven een hoger risico op type 2-diabetes, vooral als ze te veel wegen of zwaarlijvig zijn, als de voeding van slechte kwaliteit is en als ze weinig lichaamsbeweging nemen.

Clinical Update