Als u denkt dat enkel de jonge generatie risico loopt op seksueel overdraagbare infecties, dan zit u er flink naast. Gonorroe, syfilis, Chlamydia- en andere seksueel overdraagbare infecties worden alsmaar vaker gediagnosticeerd bij ouderen. Wel ja, papa en mama wippen ook wel eens graag, maar ... vergeten meestal een condoom te gebruiken.

Volgens een Spaanse studie vertoont een hoog percentage van de behandelde hiv-geïnfecteerde patiënten symptomen van een met de hiv-infectie samenhangende ziekte of bijwerkingen van de antiretrovirale behandeling. Bij sommige patiënten kunnen die zeer zwaar wegen en sterke invloed hebben op hun levenskwaliteit. Houden de artsen echter wel goed rekening met die klachten?

In een Zwitserse studie gepubliceerd in het laatste nummer van het tijdschrift Clinical Infectious Diseases is een lichte vermagering vastgesteld bij de hiv-geïnfecteerde patiënten van de Swiss HIV Cohort na overschakeling van TAF op TDF. Ook daalden dan de cholesterolconcentratie en de serumtriglyceriden.

Een ultralangwerkende galenische vorm van cabotegravir hoeft maar 3 keer per jaar te worden toegediend, volgens de resultaten van een fase I-studie die op de CROI 2024 is gepresenteerd. Eén van de grote thema's op het congres was net het belang van een uitbreiding van de preventieve en therapeutische opties tegen het hiv om afstand te nemen van het 'one size fit all'-concept en om hiv-geïnfecteerde patiënten een geschikte keuze te kunnen aanbieden.

Volgens een post-hocanalyse van de IMPAACT 2010-studie, een gerandomiseerde, open fase III-studie, verhogen antiretrovirale schema's op basis van dolutegravir het risico op hypertensie tijdens de zwangerschap niet. Het gewicht is echter een kritieke factor wat het risico op ontwikkeling van hypertensie tijdens de zwangerschap betreft.

De incidentie van seksueel overdraagbare infecties stijgt sterk toe. Doxycycline is een effectief wapen in de strijd tegen seksueel overdraagbare infecties. Dat is niet alleen aangetoond in klinische studies. Tijdens de CROI zijn inderdaad ook meerdere studies uitgevoerd in het reële leven in San Francisco gepresenteerd die de werkzaamheid van doxycycline bevestigen. San Francisco is de eerste stad die doxycycline is gaan gebruiken ter preventie van seksueel overdraagbare infecties.

Volgens de experts die zijn samengekomen in Denver, moeten de hiv-referentiecentra die PEP en PrEP afleveren, zorgen voor nauwere connecties tussen die twee preventieve methoden en moeten ze mensen die een van beide gebruiken, helpen ook toegang te krijgen tot de andere.

De presentatie van de resultaten van de fase III-studie SLIM LIVER is ongetwijfeld een van de hoogtepunten geweest van de CROI 2024. In die studie verlaagde wekelijkse injectie van semaglutide gedurende 6 maanden bij hiv-geïnfecteerde patiënten met MASLD de hoeveelheid triglyceriden in de lever met bijna een derde. MASLD is het letterwoord voor metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease, vroeger niet-alcoholische leververvetting (NAFLD) genoemd.

Op de CROI zijn de resultaten gepresenteerd van de vooraf gespecificeerde tussentijdse analyse van de LATITUDE-studie. Langwerkende injecties van CAB/RPV blijken beter te zijn dan dagelijkse perorale inname van geneesmiddelen bij hiv-geïnfecteerde patiënten met een gebrekkige therapietrouw. De Data Safety Monitoring Board heeft op grond van die resultaten het advies gegeven de randomisatie stop te zetten en alle patiënten de mogelijkheid te bieden over te schakelen op langwerkende injecties.

Een jaar geleden hebben de tussentijdse resultaten van de DoxyVAC-studie de hoop gewekt dat het mogelijk moet zijn de incidentie van de belangrijkste drie bacteriële seksueel overdraagbare infecties bij homo- en biseksuele mannen sterk te verlagen met een combinatie van doxyPEP en een kandidaat-vaccin tegen gonorroe. Prof. Jean-Michel Molina (Hôpital St Louis, Parijs) heeft nu de eindresultaten gepresenteerd. Zowel DoxyPEP als het vaccin blijkt minder effectief te zijn tegen gonorroe. Het nut van die preventieve middelen tegen gonorroe is dus beperkt.

We hebben niet meer epidemiologische studies, gerandomiseerde klinische studies of richtlijnen nodig voor een betere behandeling van de belangrijkste cardiovasculaire risicofactoren zoals hypercholesterolemie en hypertensie. Nu moeten we voorrang geven aan het opstarten van eenvoudige interventieprogramma's voor hiv-geïnfecteerde patiënten, bij voorkeur door hiv-referentiecentra. Op de CROI 2024 zijn twee studies gepresenteerd over een betere behandeling van hypercholesterolemie en prehypertensie.

Er is nog niet zoveel bekend over de virologische werkzaamheid en de persistentie van de moderne antiretrovirale behandelingsschema's. Daarom heeft een groep van de dienst kindergeneeskunde van de Universiteit van Colorado in Aurora de virologische resultaten op het ogenblik van de bevalling vergeleken bij vrouwen die werden behandeld met dolutegravir, en vrouwen die andere antiretrovirale middelen kregen. Ook hebben ze nagekeken hoe vaak het behandelingsschema tijdens de zwangerschap werd gewijzigd.

Polymedicatie stelt niet alleen een probleem bij hiv-geïnfecteerde patiënten, maar de gevolgen ervan kunnen schadelijker zijn bij seropositieve ouderen dan in de algemene bevolking, ook al omdat een hiv-infectie het verouderingsproces versnelt. Een regelmatig nazicht van de medicatie is dan ook belangrijk om na te gaan of de medicatie nog strookt met de huidige gezondheidstoestand en om ervoor te zorgen dat bepaalde geneesmiddelen, met name anxiolytica en antidepressiva, niet langer worden voorgeschreven dan aanbevolen.

Clinical Update