...

DoxyPEP in klinische studiesDe doxyPEP-studie is uitgevoerd bij 500 homo- en biseksuele mannen en transgendervrouwen die hiv-positief waren of PrEP gebruikten, in San Francisco en Seattle. De gerandomiseerde studie is voortijdig stopgezet wegens de hoge werkzaamheid van doxyPEP tegen Chlamydia-infectie en syfilis. Alle proefpersonen hebben dan informatie gekregen over de resultaten en zijn dan uitgenodigd om deel te nemen aan een open studie met doxyPEP. Professor Annie Luetkemeyer (University of California, San Francisco) heeft aangegeven dat 12% van de patiënten van de doxyPEP-groep tijdens de gerandomiseerde fase een seksueel overdraagbare infectie heeft opgelopen tegen 31% van de patiënten die de klassieke zorg kregen. Tijdens de open extensiefase (1) tijdens dewelke alle patiënten doxyPEP hebben gebruikt, bedroeg de frequentie van seksueel overdraagbare infecties 13% in de groep die van meet af aan doxycycline had gekregen, en 17% in de groep die doxycycline heeft gekregen tijdens de open fase. De incidentie van seksueel overdraagbare infecties bij de proefpersonen die doxycycline gebruikten, is sterk gedaald hoewel het aantal seksuele partners en het aantal keren geslachtsgemeenschap zonder condoom op korte termijn was verdubbeld. DoxyPEP in de klinische praktijkSinds oktober 2022 raadt San Francisco doxyPEP aan bij homo- en biseksuele mannen en transgenders. San Francisco is de eerste stad die dat heeft gedaan. Dr. Hyman Scott (2) heeft de eerste resultaten gepresenteerd van het Magnet-hiv-referentiecentrum van de San Francisco AIDS Foundation over circa 3000 actieve gebruikers van PrEP. In de doxyPEP-groep was de incidentie van seksueel overdraagbare infecties gedaald van 18% naar 8%, dus een daling met 58%. De incidentie van Chlamydia-infectie, syfilis en gonorroe was gedaald met respectievelijk 67%, 78% en 11%. De daling van de incidentie van gonorroe was niet statistisch significant. Dr. Oliver Bacon et coll. (3) hebben de preliminaire gegevens gepresenteerd van de City Clinic, de belangrijkste hiv-referentiekliniek van San Francisco. Ze hebben de incidentie van seksueel overdraagbare infecties voor (november 2021 tot november 2022) en na (van november 2022 tot november 2023) de publicatie van de richtlijnen voor doxyPEP gepresenteerd. Het gebruik van doxyPEP was hoog bij homoseksuele mannen en transgendervrouwen die PrEP gebruikten. Bij die mensen was de incidentie van positieve Chlamydia-serologie en vroege syfilis significant gedaald. Het aantal positieve Chlamydiascreeningtests was met 90% gedaald en het aantal positieve tests voor opsporing van een vroege syfilis met 56%.DoxyPEP: impact op bevolkingsniveauDe epidemiologe Madeline Sankaran et coll. (4) hebben de impact van doxyPEP op een andere manier geëvalueerd, meer bepaald door meting van de incidentie van seksueel overdraagbare infecties op bevolkingsniveau. De vorsers hebben berekend hoeveel mensen een doxyPEP waren gestart in drie druk bezochte hiv-referentiecentra, evenals het maandelijkse aantal gevallen van Chlamydia-infectie, gonorroe en vroege syfilis voor (van juli 2021 tot oktober 2022) en na (van november 2022 tot november 2023) de publicatie van de stadsrichtlijnen. In de drie klinieken zijn meer dan 3700 mannen die seks hadden met mannen, en transgendervrouwen doxyPEP gestart voor einde 2023. In de stad is het aantal gevallen van Chlamydia-infectie in die populatie gedaald met 7% per maand, in het totaal met 50% in vergelijking met de verwachte cijfers. De incidentie van syfilis in een vroeg stadium is gedaald met 3% per maand (totale daling met 51%). Het aantal gevallen van gonorroe is niet significant gedaald.DoxyPEP: bewezen werkzaamheidDie studies leren dat doxyPEP het aantal nieuwe gevallen van Chlamydia-infectie en syfilis goed verlaagt, maar dat doxyPEP veel minder of helemaal niet effectief is tegen gonorroe.Ref.: 1) Luetkemeyer A. et al. Abstract 125, CROI 2024, Denver 2) Scott H. et al. Abstract 126, CROI 2024, Denver 3) Bacon O. et al. Abstract 1151, CROI 2024, Denver 4) Sankaran M. et al. Abstract 127, CROI 2024, Denver.