...

In Australië subsidieert de regering PrEP sinds 2018 en is PrEP te verkrijgen in het kader van het nationale gezondheidszorgstelsel. De PrEP is er goedkoop en vooral vlot te verkrijgen. Dr. Medland et coll. van het Kirby Institute (University of New South Wales) hebben een directe vergelijkende studie uitgevoerd bij patiënten die in aanmerking kwamen voor PrEP: een groep die de PrEP strikt en continu bleef innemen, en een groep waaraan een PrEP werd voorgeschreven, maar die maar één voorschrift heeft afgehaald. Op grond van de gegevens over de aflevering van PrEP en antiretrovirale behandelingen (wijzende op een diagnose van hiv-infectie) hebben de vorsers het aantal mensen in elke groep geraamd dat tussen 2018 en 2023 een hiv-infectie heeft opgelopen. Tijdens die follow-up van vijf jaar hebben 66 206 een PrEP gebruikt. 19% heeft maar één voorschrift gekregen. 53% heeft de PrEP meer dan één keer gebruikt, maar het percentage dagen dat werd gedekt door PrEP, was lager dan 60%, wat wees op een zwakke therapietrouw. 28% heeft de PrEP meer dan één keer gebruikt met dekking van meer dan 60% van de dagen. Tijdens die periode van 5 jaar zijn 207 hiv-infecties gediagnosticeerd, meer bepaald bij 55% van de patiënten van de tweede groep (zwakke therapietrouw), 30% van de proefpersonen die maar één voorschrift heeft gebruikt (eerste groep) en 15% in de groep met de hoge therapietrouw. De incidentie van hiv-infectie was al bij al laag: 1,07 per 1000 persoonjaren, maar was zeer hoog bij de patiënten die ook werden behandeld voor hepatitis C: 9,83 per 1000 persoonjaren. De incidentie van hiv-infectie was 62% lager in de tweede groep (zwakke therapietrouw) en was 79% lager in de derde groep (beste therapietrouw) dan in de eerste (slechts één voorschrift voor PrEP). In zijn conclusie herinnerde dr. Nicholas Medlans eraan dat die resultaten uitstekend nieuws zijn voor PrEP en dat het belangrijk is de PrEP voort te zetten, maar anderzijds vestigen ze ook de aandacht op bepaalde groepen zoals jongeren, mensen die de PrEP niet blijven gebruiken, en patiënten die worden behandeld voor hepatitis C. Die lopen meer kans een hiv-infectie op te lopen. Het zijn dus net die groepen die PrEP nog meer nodig hebben. Ref.: Medland N. et al. Abstract 166, CROI 2024, Denver.