Er wordt veel onderzoek verricht naar het nieuwe coronavirus 2019-nCoV, momenteel COVID-19 genoemd, dat in december in Wuhan (China) werd ontdekt. Een subjectieve keuze van de laatste studies.

Amerikaanse vorsers hebben ontdekt dat een waterpijp roken belangrijke effecten heeft op de stolbaarheid van het bloed. De rook heeft directe invloed op de hemostase en verhoogt het risico op trombose en dus op myocardinfarct en CVA.

Volgens een Britse studie correleert een actieve wijze van vervoer (vrouwen die naar hun werk stappen, en mannen die naar hun werk fietsen) met een lagere incidentie van myocardinfarct. Die bevindingen zijn echter vatbaar voor interpretatie.

Er werd snel een eerste wetenschappelijke studie gepubliceerd die de klinische symptomen van 41 patiënten die geïnfecteerd werden met het nieuwe coronavirus, en de daarmee samenhangende complicaties beschrijft. Het aantal gevallen is weliswaar beperkt, maar dat eerste overzicht van de pathofysiologie van een 2019-nCoV-pneumonie geeft toch al een beter inzicht in de ziekte.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrieven