KCE: doelgroepen bariatrische chirurgie voorzichtig herbekijken

Het Federale Kenniscentrum pleit ervoor om, onder strikte voorwaarden en onder wetenschappelijke begeleiding, de indicaties voor bariatrische chirurgie uit te breiden. Ook bij zorgvuldig geselecteerde type 2-diabetespatiënten met een BMI tussen 30 en 35, en patiënten met morbide of ernstige obesitas jonger dan 18 jaar zou het Riziv de ingreep kunnen terugbetalen.

Maggie onder de loep

De redactie

De verkiezingen zijn voorbij. Het stof is gaan liggen, de teerlingen zijn geworpen. Hoog tijd om het bilan op te maken van Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block

Goed nieuws voor ambulante patiënten met stabiel hartfalen

De ReBIC-1-studie is een gerandomiseerde, gecontroleerde, dubbelblinde studie die werd uitgevoerd door het Braziliaanse netwerk dat onderzoek verricht naar hartfalen (ReBIC). De studie leert dat je de behandeling kunt verlichten door het diureticum stop te zetten.

Hartfalen, een verontrustende stand van zaken

Het naleven van de richtlijnen voor de niet-farmacologische behandeling (water- en vochtrestrictie, dagelijks wegen, lichaamsbeweging en regelmatige inname van de voorgeschreven geneesmiddelen) heeft zeer belangrijke invloed op de prognose van patiënten met chronisch hartfalen.

Hoog risico, maar dan nog

Het is uitermate belangrijk de patiënten op te sporen die een hoog bloedingsrisico lopen bij een percutane coronaire interventie (PCI). Jammer genoeg bestaat daar geen gestandaardiseerde definitie voor.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrieven