De internationale richtlijnen raden een snel herstel van het sinusritme aan bij patiënten met symptomen en niet bij patiënten zonder symptomen. Maar is dat wel een goed idee, als je weet dat het risico op hartfalen en CVA en de cardiovasculaire sterfte al bij al vergelijkbaar zijn ongeacht of de atriumfibrillatie al dan niet symptomen veroorzaakt?

De richtlijnen van de US Preventive Services Task Force zijn gebaseerd op de gegevens van 13 gerandomiseerde studies uitgevoerd met aspirine in lage dosering (≤ 100 mg/d), vooral de studies ARRIVE en ASPREE bij patiënten zonder diabetes en ASCEND bij patiënten met diabetes. In die studies is geen overtuigend effect op de cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit vastgesteld, maar wel een duidelijk hoger risico op maag-darm- en hersenbloeding.

Een direct bewijs bij analyse van de gegevens van volwassenen (> 50 jaar) in de Verenigde Staten (n = 9.294) en het Verenigd Koninkrijk (n = 7.566) met een goede cognitieve gezondheid. De vorsers hebben gezocht naar een eventuele correlatie tussen de cumulatieve bloeddrukbelasting op lange termijn (mediane follow-up 8 jaar) en achteruitgang van de cognitieve functies, optreden van dementie en overlijden ongeacht de doodsoorzaak (1).

Patiënten met type 2-diabetes lopen een hoger risico op dementie in de brede zin van het woord, maar het is nog niet duidelijk of dat geldt voor alle vormen van dementie en of de glykemiecontrole invloed heeft op dat risico.

Online e-learning

Real-world treatment adherence and strict inclusion criteria used during RCTs can lead to several patient groups being underrepresented. Therefore, real-world data on DTG-based 2DRs are highly needed to be able to evaluate virologic and safety outcomes in these underrepresented patient groups.In this webinar, Dr. Nasreddine highlighted the outcomes of the BREACH DTG-based 2DR cohort, a retrospective, observational, multicenter study (n=10).Subsequently Prof. De Wit, Chair of the Belgian HIV Research Consortium BREACH, gave his clinical implications of these cohort data.Finally, Dr. De Scheerder provided a comprehensive overview of the real-world DTG/3TC data that are currently available beyond Belgium.

Take the course

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrieven