Grote mensen zouden minder risico lopen op type 2-diabetes

Duitse vorsers hebben een negatieve correlatie vastgesteld tussen de lichaamslengte van mannen en vrouwen en het risico op type 2-diabetes, dat bij mannen vooral blijkt te correleren met de lengte van de benen. Leververvetting en het cardiometabole profiel zouden die negatieve correlatie ten dele verklaren.

Er bestaat geen uniek "gay-gen"

De seksuele geaardheid is een complex samenspel van allerhande genetische varianten en omgevingsfactoren. Volgens de conclusies van een grote internationale studie is er dus geen sprake van een uniek "gay-gen".

Nog altijd geen behandeling voor hartfalen met gevrijwaarde ejectiefractie

De resultaten van de gerandomiseerde, gecontroleerde fase III-studie PARAGON-HF, die op een persconferentie en tijdens de eerste hotlinesessie van het jaarlijkse congres van de European Society of Cardiology (ESC 2019) werden gepresenteerd, gaan in de goede richting, maar overtuigend zijn ze helaas niet.

ISAR-REACT-5, voorkeur voor prasugrel bij acuut coronair syndroom

Het is ruimschoots bewezen dat prasugrel en ticagrelor efficiënter zijn bij patiënten met een acuut coronair syndroom (ACS) dan clopidogrel, maar als gevolg van de verschillende toedieningsschema's naargelang van het type ACS was nog niet duidelijk welke van de twee het effectiefst is.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrieven