Endoscopie mét gevoel

Endoscopie wordt steeds meer gebruikt om diagnostische of therapeutische handelingen te stellen langs een natuurlijke opening. Wat ontbreekt is een tactiele component. Een nieuw tool, Sensendo, verhelpt dit euvel.

Een hoger cardiovasculair risico bij de brandweerlieden van 11 september

Volgens een nieuw epidemiologisch onderzoek (1) is de incidentie van hart- en vaataandoeningen hoger bij de brandweerlui die 's morgens meteen na de aanslag op het World Trade Center zijn opgeroepen, dan bij de brandweermannen die later hulp zijn komen bieden. Ook de duur van de interventie blijkt invloed te hebben op het cardiovasculaire risico.

Darmvoorbereiding voor colonresectie ter discussie

In het kader van een colonoperatie zou een combinatie van mechanische voorbereiding van het colon en profylactische toediening van antibiotica per os de incidentie van infecties van het operatieveld en de morbiditeit verlagen in vergelijking met geen darmvoorbereiding.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrieven