De ATLAS-studie heeft aangetoond dat maandelijkse injectie van een combinatie van cabotegravir en rilpivirine LA virologisch niet minder effectief is dan een klassieke perorale drievoudige combinatietherapie bij patiënten die al werden behandeld. Een groep vorsers heeft nu onderzocht of een injectie om de twee maanden een haalbare kaart is. Zo kan de behandeling immers nog eenvoudiger en lichter worden.

Er wordt verder werk gemaakt van een eenvoudigere antiretrovirale behandeling. Na de 2DR-schema's (tweevoudige combinatietherapie) is er nu een schema van maandelijkse injectie van cabotegravir en rilpivirine LA. Dat schema werd uitgetest in de ATLAS-studie bij hiv-geïnfecteerde patiënten met een onmeetbaar lage virale belasting tijdens een klassieke orale drievoudige combinatietherapie.

Na een follow-up van 96 weken in de studies GEMINI 1&2 hebben de vorsers de elf gevallen van virologische mislukking geanalyseerd die zich voordeden in de groep die werd behandeld met dolutegravir + 3TC, en de zeven gevallen van virologische mislukking die zijn opgetreden in de groep die een klassieke drievoudige combinatietherapie kreeg.

Een analyse van de gegevens van patiënten die hebben deelgenomen aan de gerandomiseerde, klinische studie ADVANCE, en een analyse van patiënten die hebben deelgenomen aan de D:A:D-studie, leren dat een gewichtstoename na het starten van een antiretrovirale behandeling het risico op type 2-diabetes verhoogt, maar er werd geen stijging van het cardiovasculaire risico waargenomen.

Pomalidomide wordt aanbevolen bij de behandeling van een multipel myeloom. In de SPACE-studie verlaagde pomalidomide het aantal precancereuze door HPV veroorzaakte aarsletsels met meer dan 50%, zowel bij hiv-geïnfecteerde patiënten als bij de seronegatieve proefpersonen.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrieven