KCE pleit voor doeltreffend voorschrift statines

KCE pleit voor doeltreffend voorschrift statines

Zo'n anderhalf miljoen Belgen neemt een statine. Deze middelen zijn goed voor vijf procent van de Riziv-uitgaven bij de gewone apotheker. Het KCE pleit ervoor patiënten goed te informeren en in eerste instantie te proberen het risico te verminderen door een gezonde levenswijze.

Zout en cardiovasculaire sterfte

Zout en cardiovasculaire sterfte

Het vermoeden dat zoutinname de cardiovasculaire sterfte verhoogt via een stijging van de bloeddruk is zeker niet nieuw.

Opnieuw meer amputaties door diabetes

Opnieuw meer amputaties door diabetes

Tientallen jaren lang is het aantal beenamputaties wegens andere oorzaken dan een trauma bij diabetespatiënten gedaald, maar volgens ...

De beste tweedelijnstherapie bij type 2-diabetes

De beste tweedelijnstherapie bij type 2-diabetes

Een retrospectieve analyse van de gegevens over 132.737 patiënten geeft alvast meer inzicht wat het cardiovasculaire risico b ...

Nieuwe hoop voor migrainelijders

Nieuwe hoop voor migrainelijders

Franse vorsers hebben een genetische mutatie ontdekt van een eiwit dat normaal de ...

Sporten is goed voor het moreel voor bipolaire mensen

Sporten is goed voor het moreel voor bipolaire mensen

Lichamelijke activiteit geeft weer energie en verbetert de gemoedsstemming en dat is nog meer het geval bij mensen met een bipolaire ...

Longfunctieachteruitgang bij ouderen

Longfunctieachteruitgang bij ouderen

Longitudinale gegevens over de longfunctieverandering bij ouderen zijn zeldzaam. ...

Werkwijze bij acuut respiratoir falen

Werkwijze bij acuut respiratoir falen

Acuut respiratoir falen treedt op tot bij de helft van de patiënten met hematologische kankers en 15% van de patiënten met vaste ...

Rol van de as darm-long bij astma

Rol van de as darm-long bij astma

De factoren die een rol spelen in de initiatie en in exacerbaties bij astma zijn ...