De laatste jaren is opvallend veel onderzoek verricht naar biomarkers in het plasma en ook opvallend veel medisch genetisch onderzoek. Artificiële intelligentie heeft dat onderzoek nog in een stroomversnelling gebracht. Dat onderzoek heeft tot doel mogelijke verbanden en voorspellende correlaties in de verschillende domeinen van de geneeskunde te achterhalen. Professor Herman Depypere, gynaecoloog aan de Universiteit van Gent, heeft op het congres zo'n ontdekking gepresenteerd.

Als gevolg van een vaak ongezonde levenswijze is de incidentie van zwangerschapsdiabetes in onze maatschappij de laatste jaren sterk gestegen. In Frankrijk bijvoorbeeld is de frequentie van zwangerschapsdiabetes gestegen van 10,8% in 2016 naar 16,4% in 2021, dus in nog geen vijf jaar tijd. Dat kan onmogelijk louter worden toegeschreven aan een betere opsporing van diabetes.

Oestrogenen verhogen de HDL-cholesterolconcentratie en verminderen de insulineresistentie en de vorming van atheroomplaten. Toevoeging van androgene progestagenen zoals medroxyprogesteronacetaat (MPA) gaat dat tegen, wat het risico op coronairlijden verhoogt (relatief risico: 1,23, volgens de 'Women's Health Initiative'-studie).

Live from...

The European Respiratory Society International Congress 2023 took place at MiCo in Milan, Italy from 9 - 13 September, 2023.

Inzichten & Innovaties

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrieven