Paarsige letsels op de tenen en de voeten, "Covid-tenen" genoemd, werden lang toegeschreven aan een infectie met het sars-CoV-2, maar zouden veeleer toe te schrijven zijn aan een natuurlijke reactie van het immuunsysteem op het virus, een fenomeen dat bij een zeer klein aantal mensen wordt waargenomen.

Volgens een Franse studie heeft comazuipen negatieve invloed op het opslaan in en de herinnering van het verbale episodische geheugen bij jongvolwassen studenten. Academische mislukkingen bij studenten die te veel drinken, zouden daar gedeeltelijk aan kunnen worden toegeschreven.

De lijst van complicaties van Covid-19 wordt almaar langer. Volgens een systematisch overzicht van de literatuur tot in december 2020 moeten ook audiovestibulaire problemen aan de lijst toegevoegd worden. Een sars-CoV-2-infectie blijkt inderdaad ook oorsuizen, duizeligheid en gehoorsdaling te veroorzaken.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrieven