VBS vraagt werkingsbudget endoscopen

Het VBS vraagt dat er een apart werkingsbudget komt voor endoscopen. De honoraria die de gastro-enteroloog kan aanrekenen voor zijn prestaties kunnen immers de kosten voor de sterilisatie van die toestellen niet voorkomen.

Welke chirurgische procedure bij gastro-oesofageale reflux?

Een gebrekkige antirefluxbarrière (hogedrukzone van de onderste slokdarmsfincter en de klem van het diafragma rond die sfincter) is een belangrijk element bij de pathofysiologie van gastro-oesofageale reflux. De behandeling moet dan ook een langdurig herstel van die barrière bewerkstelligen.

Onderhoudstherapie bij gemetastaseerde colorectale kanker

Gemetastaseerde colorectale kanker wordt klassiek behandeld met een inductiechemotherapie gevolgd door een onderhoudstherapie met bevacizumab. Kan je door toevoeging van een metronome chemotherapie (continue toediening van kleine doses) het effect van bevacizumab versterken?

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrieven