Jicht: als het enkel de pijn was

Jean-Luc Schouveller

Jicht doet niet alleen pijn en is invaliderend. Een te hoog urinezuurgehalte verhoogt het risico op cardiovasculaire accidenten en de sterfte. Maar vanaf welk urinezuurgehalte? Om die vraag te beantwoorden, heeft een groep Spaanse vorsers de sterfte geëvalueerd bij patiënten met een urinezuurgehalte van 6 mg/dl of meer.

MAXIMISE-studie: effect van secukinumab op axiale aantasting bij psoriatische artritis

Jean-Luc Schouveller

De MAXIMISE-studie is de eerste gerandomiseerde, gecontroleerde studie die de werkzaamheid van een biologisch geneesmiddel, in casu secukinumab, heeft onderzocht op de axiale verschijnselen van psoriatische artritis bij patiënten bij wie NSAID's waren mislukt. Dr. Xenofon Baraliakos (Ruhr-Universität Bochum, Duitsland) heeft de eerste resultaten van die studie na een follow-up van 12 weken gepresenteerd voor de vele congresgangers die naar Madrid waren afgezakt voor het congres 2019 van de EULAR.

Artrose van de handen: prednisolon in lage dosering verlaagt de pijn en verbetert het functioneren

Jean-Luc Schouveller

De HOPE-studie heeft aangetoond dat prednisolon 10 mg/d gedurende 6 weken de pijn en het functioneren verbetert bij patiënten met een ernstige artrose van de hand. Artrose van de handen kan zeer invaliderend zijn, de prevalentie ervan neemt gestaag toe gezien de vergrijzing van de bevolking, maar helaas is ons therapeutische arsenaal vrij beperkt. Het letterwoord 'HOPE' is dan ook ten volle gewettigd.

Reumatoïde artritis: corticosteroïden geleidelijk stopzetten mogelijke optie bij patiënten in remissie tijdens behandeling met tocilizumab

Jean-Luc Schouveller

Corticosteroïden geleidelijk verlagen en dan volledig stopzetten zou in de toekomst een ernstige optie kunnen worden bij patiënten met een reumatoïde artritis (RA) die in remissie of weinig actief is tijdens een behandeling met tocilizumab (al dan niet in combinatie met een conventioneel synthetisch DMARD). Dat blijkt uit de resultaten van de SEMIRA-studie, een Duitse fase 3b/4-studie.

Psoriatische artritis: studie uit het noorden stelt gerust wat betreft het kankerrisico met TNF-alfa-antagonisten

Over het risico op ontwikkeling van kanker bij gebruik van TNF-alfa-antagonisten bij patiënten met psoriatische artritis bestaat onvoldoende stevige informatie. Een studie bij 8.000 patiënten uit vier grote cohorten in het noorden van Europa (IJsland, Zweden, Denemarken en Finland) levert eindelijk het bewijs dat TNF-alfa-antagonisten het risico op kanker in het algemeen, longkanker, borstkanker, prostaatkanker, pancreaskanker, endometriumkanker, kanker van het CZS, melanoom of colorectale kanker niet verhogen. Slechts één schaduwbeeld: een hoger risico op lymfoom, dat prof. Lene Dreyer (Aalborg, Denemarken) momenteel toeschrijft aan het effect van de ziekte op het immuunsysteem. Verder onderzoek is nodig om TNF-alfa-antagonisten, die een complexe rol spelen bij het ontstaan en de evolutie van kanker, definitief vrij te pleiten.

Jicht stiefmoederlijk behandeld in de moderne reumatologie

Dr. Marc de Meulemeester (huisarts) is geboeid door de reumatologie en met name door jicht, volgens hem een 'ziekte voor de huisarts'. Dr. de Meulemeester heeft zeer actief deelgenomen aan het Belgische deel van een pan-Europese peiling over de huidige behandeling van jicht in 14 landen van de Europese Unie. Het wetenschappelijke comité van de EULAR heeft hem daarom uitgenodigd om de belangrijkste resultaten ervan te presenteren. De incidentie van jicht stijgt sterk, er bestaan eenvoudige en effectieve behandelingen voor en toch blijkt uit de peiling dat de diagnose van jicht nogal eens wordt gemist en dat jicht niet goed wordt behandeld. De patiënt blijft dan alleen achter met zijn pijn, zijn handicap en vooral zijn cardiovasculaire risico, dat niet onbelangrijk is. Het is tijd om in actie te komen en om jicht uit zijn impasse te halen.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrieven