Volgens een Deense studie is er een verband tussen de mate van empathie en het naleven van de barrièremaatregelen (afstand houden en een mondmasker dragen). De auteurs denken dat empathie ten aanzien van vatbaardere mensen actief zou kunnen worden gebruikt bij het bestrijden van de Covid-19-pandemie.

Twee nieuwe studies hebben het verband onderzocht tussen de ABO-bloedgroep en Covid-19. Volgens één studie lopen mensen met bloedgroep O minder risico op een SARS-CoV-2-infectie. Volgens de andere moeten patiënten met groep A of AB vaker kunstmatig worden beademd en lopen ze een hoger risico op een ernstige Covid-19 dan patiënten met bloedgroep O of B.

Volgens een Amerikaanse studie verhoogt lichaamsbeweging, zelfs matige lichaamsbeweging zoals dagelijks stappen, tijdens en na de zwangerschap de hoeveelheid 3'-sialyllactose (3'-SL), een oligosacharide, in de moedermelk. 3'-SL verlaagt het risico op hartlijden, diabetes en obesitas later in het leven.

Een SARS-CoV-2-infectie zou ook een plotselinge neurosensorische gehoordaling kunnen veroorzaken. In Groot-Brittannië werd een eerste geval gesignaleerd. De laatste weken werden nog andere gevallen van gehoordaling als gevolg van Covid-19 geregistreerd. Een snelle behandeling met corticosteroïden zou de gehoordaling kunnen genezen.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrieven