Australische vorsers hebben vastgesteld dat de totale duur met een zuurstofsaturatie van minder dan 90% tijdens de slaap langer was bij de proefpersonen met hogere plasmaconcentraties van cotinine, een metaboliet van nicotine. Een zuurstofsaturatie < 90% is prognostisch zeer ongunstig.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrieven