Een Franse prospectieve multicentrische studie heeft de prevalentie van en de risicofactoren voor fragiliteit geëvalueerd bij hiv-geïnfecteerde patiënten van 70 jaar of ouder. Een interessante studie gezien de vergrijzing van de hiv-geïnfecteerde patiënten. Tot nog toe was immers enkel de fragiliteit bij patiënten van middelbare leeftijd onderzocht.

In een zeer gedetailleerde studie uitgevoerd in twee grote Poolse ziekenhuizen met een follow-up van 10 jaar correleerde een herstel van het immuunsysteem (te oordelen naar de stijging van het aantal CD4-cellen) met de overleving van mensen met hiv die een doeltreffende antiretrovirale behandeling volgden, ongeacht hoelang het immuunsysteem daarvoor nodig had.

Volgens de resultaten van een monocentrische studie uitgevoerd in California, gepubliceerd in het tijdschrift AIDS, heeft slechts de helft van de hiv-geïnfecteerde patiënten die hadden aangegeven dat ze eventueel zouden willen overschakelen van dagelijkse orale inname van een drievoudige combinatietherapie naar injecties van een langwerkende combinatie van cabotegravir en rilpivirine, uiteindelijk die stap gezet.

Een recente studie uitgaande van de gegevens van de Franse PREVENIR-cohorte bevestigt dat perorale PrEP al bij al veilig is voor de nieren, ook na twee jaar gebruik. PrEP volgens noodzaak zou minder invloed hebben op de nierfunctie dan dagelijkse inname van PrEP, maar het verschil is niet klinisch significant.

In een studie uitgevoerd bij alle hiv-geïnfecteerde patiënten in Denemarken is een hoger risico op chronische inflammatoire darmaandoeningen vastgesteld bij mannen met hiv, maar niet bij vrouwen met hiv.

Volgens een recente studie, die online is gepubliceerd op de website van het tijdschrift Nature, bevat het oppervlak van de hiv-reservoircellen vaker eiwitten die ervoor zorgen dat ze niet door het immuunsysteem worden herkend, wat hun weerstand tegen aanvallen verhoogt. Die biomarkers zijn weliswaar niet universeel, maar zouden eventueel kunnen leiden tot nieuwe therapeutische opties gericht tegen die oppervlakte-eiwitten om zonder medicatie te komen tot een remissie van de hiv-infectie.

Partner content ViiV Healthcare

Lees het artikel

Live from

Lees de artikels

Online e-learning

Real-world treatment adherence and strict inclusion criteria used during RCTs can lead to several patient groups being underrepresented. Therefore, real-world data on DTG-based 2DRs are highly needed to be able to evaluate virologic and safety outcomes in these underrepresented patient groups.In this webinar, Dr. Nasreddine highlighted the outcomes of the BREACH DTG-based 2DR cohort, a retrospective, observational, multicenter study (n=10).Subsequently Prof. De Wit, Chair of the Belgian HIV Research Consortium BREACH, gave his clinical implications of these cohort data.Finally, Dr. De Scheerder provided a comprehensive overview of the real-world DTG/3TC data that are currently available beyond Belgium.

Take the course

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrieven