...

PrEP en PEP: een continuümDe vraag naar PEP is de laatste jaren beperkt gebleven. Veel mensen die een PEP hebben gevraagd, hebben ook een voorschrift voor PrEP gekregen tijdens die onvoorziene blootstelling aan het hiv. Maar om allerhande redenen zijn er maar weinigen de aanbevolen PrEP daadwerkelijk gaan gebruiken. Veel mensen die een voorschrift voor PEP hebben gekregen, hebben tijdens de daaropvolgende weken en maanden opnieuw een bescherming nodig gehad. Dr. Mary Tanner, hoofd van de preventieprogramma's in de CDC, betreurt die spreidstand tussen PEP en PrEP in de Verenigde Staten (1). PrEP wordt gebruikt sinds 2013. Tijdens de eerste tien jaar is het gebruik van PrEP gestaag gestegen van nul tot circa 450 000 in 2022. Het gebruik van PEP daarentegen is in die periode nagenoeg niet toegenomen. Jaarlijks worden er maar 14 000 tot 18 000 voorschriften voor PEP verstrekt. Volgens dr. Tanner liggen PEP en PrEP op eenzelfde continuüm. Het is dus van het allergrootste belang dat mensen die een van die twee methoden gebruiken, ook worden ingelicht over de andere.Link tussen PEP en PrEP: een Londens voorbeeldDe Britse richtlijnen raden overschakeling van PEP op PrEP aan. Dr. Gary Whitlock (2) heeft er in zijn ziekenhuis op toegekeken dat die richtlijn wordt nageleefd. Die kliniek voor seksuele gezondheid in Londen verstrekt 25% van alle voorschriften voor PEP en een derde van alle voorschriften voor PrEP in Engeland. Sinds januari 2021 wordt aan iedereen die PEP gebruikt, automatisch voorgesteld PrEP te gebruiken gedurende een maand (met mogelijkheid tot weigering) te beginnen na de 28 dagen PEP. In maart en april 2022 heeft dat centrum een PEP afgeleverd aan 282 homo- en biseksuele mannen en 6 transgendervrouwen. Iets minder dan de helft gebruikte PrEP of had vroeger PrEP gebruikt. Driekwart van de patiënten aan wie een PEP werd voorgeschreven, heeft het aanbod voor PrEP aanvaard, en meer dan de helft is later teruggekomen voor voortzetting van de PrEP. Volgens dr. Whitlock leidt het aanbieden van PrEP tot een bredere discussie over de mogelijkheden bij de preventie van hiv-infectie en moet je met name nagaan of mensen die PrEP gebruiken of vroeger hebben gebruikt, weten hoe ze het best een hiv-infectie kunnen voorkomen.Ref.: 1) Tanner M. et al. Abstract 1131, CROI 2024, Denver.2) Whitlock G. et al. Abstract 1133, CROI 2024, Denver.