Een studie toont aan dat bepaalde darmbacteriën androgenen produceren, die gemakkelijk in de bloedbaan worden opgenomen, bij gecastreerde muizen en patiënten die een androgeendeprivatietherapie krijgen. Die androgenen zouden de groei van prostaatkanker en resistentie tegen een hormoontherapie in de hand werken.

Gentse wetenschappers hebben een correlatie vastgesteld tussen de voeding en de ernst van een sars-CoV-2-infectie. De meeste patiënten die ernstig ziek worden en zelfs in het ziekenhuis sterven, vertonen bij opname een belangrijk tekort aan selenium en zink.

Onlangs is misschien een nieuwe complicatie van Covid-19 ontdekt: het rustelozeaarssyndroom, een syndroom dat aanleunt bij het rustelozebenensyndroom en waarbij de anale last zou worden veroorzaakt door een probleem in het centrale zenuwstelsel. Tot nog toe is er maar één geval beschreven.

Volgens een Chinese studie correleren laat gaan slapen en een korte slaap 's nachts met een hoger risico op obesitas en abdominale adipositas. Het negatieve effect van te korte nachten kan niet ongedaan worden gemaakt door een langer middagdutje. Integendeel, een langer middagdutje verhoogt het risico op abdominale obesitas nog, vooral bij vrouwen.

Minstens twee porties vette vis per week eten zou het risico op ernstige hart- en vaataandoeningen bij mensen die een hoog risico lopen zoals mensen met een voorgeschiedenis van myocardinfarct of CVA met ongeveer een zesde verlagen.

Vorsers hebben meerdere correlaties vastgesteld tussen de kenmerken van individuen en het genoom van hun partner. In minstens een kwart van de gevallen zou het gaan om een minstens gedeeltelijk oorzakelijke correlatie. Het DNA van een persoon zou dus indirecte effecten hebben op de gezondheid of de levenswijze van de partner.