...

IMPAACT 2010: dolutegravir en zwangerschapDe IMPAACT 2010-studie is een fase III-studie van de werkzaamheid en de veiligheid van 3 antiretrovirale schema's als die tijdens de zwangerschap werden gestart: dolutegravir/emtricitabine plus TAF of TDF en efavirenz/emtricitabine/TDF. Bij eerdere analyses van die studie is vastgesteld dat het percentage vrouwen met een onmeetbaar lage viruslast bij de bevalling hoger was bij de vrouwen die een antiretrovirale behandeling op basis van dolutegravir waren gestart tijdens het tweede zwangerschapstrimester, dan de vrouwen bij wie efavirenz was gestart. Dat zijn belangrijke gegevens, wetende dat een onmeetbaar lage viruslast op het ogenblik van de bevalling het risico op verticale overdracht van het hiv sterk verlaagt. Ook de incidentie van vroeggeboorte, doodgeboorte en laag geboortegewicht was lager bij behandeling met een schema op basis van dolutegravir.Dolutegravir, zwangerschap en hypertensieTijdens de CROI heeft professor Risa Hoffman (University of California, Los Angeles) een post-hocanalyse gepresenteerd van de evolutie van de bloeddruk tijdens de studie. De studie is uitgevoerd bij 643 vrouwen in 11 landen. De behandeling werd gestart tussen de 14e en de 28e week van de zwangerschap. De vrouwen werden in drie even grote behandelingsgroepen ingedeeld. De bloeddruk werd tijdens de zwangerschap om de 4 weken gemeten, bij de bevalling en vijf keer tijdens de eerste 50 weken in het post partum. De vorsers hebben gekeken naar een stijging van de bloeddruk, zwangerschapshypertensie, pre-eclampsie en eclampsie. De gemiddelde leeftijd was 26 jaar. 86% was van Afrikaanse herkomst. De initiële BMI was gemiddeld 24,6 kg/m². Slechts 2,6% van de patiënten vertoonde hypertensie bij inclusie in de studie.De antiretrovirale middelen bleken geen effect te hebben op de bloeddruk tijdens de zwangerschap:Bij die analyse is geen correlatie vastgesteld tussen de antiretrovirale behandeling en het risico op ontwikkeling van hypertensie. Het gewicht bleek echter wel een kritieke factor te zijn. Bij elke stijging van het gewicht met 5 kg steeg het risico op ontwikkeling van hypertensie met 16-22%.Ref.: Hoffman R. et al. Abstract 183, CROI 2024, Denver.