...

Het ECCMID 2024 heeft eind april plaatsgevonden in Barcelona. Voor de titel van haar presentatie heeft prof. Justyna Kowalska van de faculteit geneeskunde van Warschau zich laten inspireren door de titel van een bekende roman van Romain Gary. Dat deed ze om te onderstrepen dat je geen aseksueel wezen wordt bij het verouderen. Dankzij een goede preventieve geneeskunde en een verbetering van het levenscomfort leven de meeste mensen langer in goede gezondheid en kunnen ze een bevredigend seksueel leven blijven leiden. Volgens deze Zweedse studie hebben 46% van de 60-plussers en 10% van de 90-plussers nog altijd seks. Geen leeftijd voor seksueel overdraagbare infecties De keerzijde van de medaille is echter een sterke stijging van het aantal seksueel overdraagbare infecties bij 50-plussers. In de Verenigde Staten is de incidentie van gonorroe in de leeftijdsgroep van 55-65 jaar tussen 2015 en 2019 vervijfvoudigd: van 15 naar 57 gevallen per 100.000. Ook de incidentie van syfilis, Chlamydia- en andere seksueel overdraagbare infecties is gestegen. In het Verenigd Koninkrijk is het aantal nieuwe gevallen van seksueel overdraagbare infectie bij 45-plussers tussen 2015 en 2019 met 18% gestegen tot 38.000 gevallen. In die korte tijd is de incidentie van syfilis en gonorroe zelfs verdubbeld. Verklaring voor de opflakkering van seksueel overdraagbare infectiesVolgens prof. Kowalska kan de toename van seksueel overdraagbare infecties bij ouderen te wijten zijn aan meerdere factoren. De belangrijkste zijn: Anders spreken over seks en ouder worden Prof. Kowalska denkt dat die gegevens over seksueel overdraagbare infecties bij ouderen waarschijnlijk nog een onderschatting zijn. Seksueel overdraagbare infecties blijven vaak onder de radar doordat ouderen weinig of niet naar specifieke diensten voor seksuele gezondheid gaan, vaak omdat ze gewoon niet weten dat dergelijke diensten bestaan. Een andere belangrijke reden is schaamte en angst voor stigmatisering als ze dat probleem zouden aankaarten met hun arts. Dat alles maakt dat ouderen met een seksueel overdraagbare infectie niet naar een arts gaan. Bovendien mikken de grote bewustmakings- en informatiecampagnes over de preventie van seksueel overdraagbare infecties enkel op jongeren en dus niet op ouderen. Enkele opties om de incidentie van seksueel overdraagbare infecties in die leeftijdsgroep te beteugelen: Ref.: Kowalska J. STI: Epidemiology and clinical update, ECCMID 2024.