...

De studie is uitgevoerd bij 285 homo- en biseksuele mannen in Los Angeles, California, die deelnemen aan de mSTUDY en die metamfetamine gebruikten. Bijna twee derde was hiv-geïnfecteerd en 84% kreeg bij inclusie in de studie geen behandeling voor hun drugsgebruik. De vorsers hebben de proefpersonen in drie groepen ingedeeld: frequent gebruik van metamfetamine (dagelijks, 19%), occasioneel gebruik (wekelijks of minder, 57%) en geen gebruik (24%). Ze hebben vervolgens om de zes maanden met de patiënten gesproken om de evolutie van het metamfetaminegebruik over verloop van tijd in kaart te brengen en om na te gaan of die evolutie correleerde met de gekregen behandeling. 33% van de mannen die vaak metamfetamine gebruikten en geen behandeling voor drugsverslaving hadden gekregen, heeft het metamfetaminegebruik tijdens de follow-up verlaagd tegen 65% van de mannen die vaak metamfetamine gebruikten en een behandeling kregen voor drugsverslaving (vermindering van het metamfetaminegebruik tot occasioneel gebruik of volledige stopzetting ervan). Bij de proefpersonen die een behandeling voor drugsverslaving hadden gekregen, duurden de perioden van abstinentie langer en waren de perioden van wekelijks of dagelijks gebruik korter. De onderzoekers leiden daaruit af dat je bij de behandeling vooral moet streven naar een vermindering van het metamfetaminegebruik in plaats van naar volledige onthouding. De therapeutische opties ad hoc zijn echter beperkt of weinig of niet gericht. We moeten de patiënten een betere en vlottere toegang geven tot behandeling en we moeten zoeken naar betere therapeutische opties om te patiënten af te helpen van metamfetamine. Ref.: Rosen A.D et al. Journal of Substance Abuse and Addiction, januari 2024, vrij te raadplegen op de website.