Uit het magazine

De zussen Latifa en Saïda Chebaa managen MOPA vanuit een kantoortje in Borgerhout. MOPA staat voor 'Migratie en Palliatieve Ondersteuning'. Hoewel moslims ontegensprekelijk hun belangrijkste doelgroep vormen, stelt de organisatie zich open voor iedereen die kwetsbaar is en palliatieve begeleiding nodig heeft.

Voor het federale zorgpersoneel maakt de Belgische regering een extra budget van één miljard euro vrij. Dat geld dient om de lonen te verhogen, maar ook om de werkomstandigheden te verbeteren - onder meer door nieuw zorgpersoneel aan te trekken. In Vlaanderen is het nog wachten voor het duidelijk wordt of er een gelijkaardige inspanning komt.

Dat constateert Mensura, externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, uit een bevraging bij 1.045 werkende Belgen. Uit diezelfde gegevens blijkt ook dat griepvaccinaties in de eerste plaats worden gezien als een prikje ter bescherming van zichzelf, en niet per se van de omgeving.

In Franstalig België wordt steevast een tekort aan artsen aangehaald als argument om de contingentering te laten vallen. Maar volgens de meest recente statistieken van de FOD Volksgezondheid zijn er verhoudingsgewijs meer erkende artsen in Franstalig België dan in Vlaanderen. Iets wat BVAS nog eens onderstreept in een persbericht.

Uit het magazine

Covid-19 heeft een fikse impact gehad op Rode Kruis-Vlaanderen. Reguliere activiteiten gingen in lockdown. Tal van bijkomende activiteiten moesten ontplooid worden. In een exclusief gesprek met Artsenkrant vertelt afgevaardigd bestuurder Philippe Vandekerckhove hoe zijn organisatie zich de voorbije drie maanden heeft geweerd. "Ik ben fier op mijn medewerkers en op onze duizenden vrijwilligers."

De Zomerwedstrijd van Artsenkrant staat dit jaar in het teken van de kunst. Samen met onze partner, ARTGallery.be, stellen we u in de kranten van 2 en 9 juli -20 en 27 augustus 4 kunstwerken voor die de winnaars van de daaraan verbonden wedstrijden gratis voor 1 jaar in hun privé-interieur of praktijkruimte kunnen hangen. Bij elk van de 4 afleveringen krijgt u een prijsvraag en een schiftingsvraag te beantwoorden.Tot en met 15 september kan u deelnemen aan de 4 wedstrijden.

'Heel veel zelf moeten uitdokteren' - De druk op de huisartsen gemeten - 'Er moest snel en vaak geïmproviseerd worden'

Exclusieve prijzen

Artsenkrant bijlagen

Voor de bijlagen, die als een aparte editie met Artsenkrant worden mee verstuurd, verdiept de redactie van Artsenkrant zich telkens een nummer lang in een ziekenhuis of zorgorganisatie.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrieven

Artsenkrant op Twitter

Deze week in Artsenkrant