Het aantal ziekenhuisopnamen steeg tussen de voorbije week (van 21 tot 27 september) en de week daarvoor met 41%. Dagelijks worden nu gemiddeld 64 nieuwe covidpatiënten in een Belgisch ziekenhuis opgenomen. De toename van het aantal nieuwe besmettingen vertraagt.

Academici, regionale en federale beleidsverantwoordelijken, ziekenfondsen én organisaties van zorgverstrekkers zoals Bvas, Domus Medica, APB en VAN zouden voorstander zijn van een 'geïntegreerd vaccinatiebeleid voor het hele land'. Dat althans volgens een recent rapport van het consultancybureau Inovigate.

Op de Nationale Commissie van 14 september kwam de financiering van wachtposten ter sprake. Nogal wat definitieve beslissingen werden opnieuw doorgeschoven.

Het Riziv voert een punt van het akkoord artsen-ziekenfondsen uit voor de oogartsen. De aanpassing aan de codes voor het teleconsult van huisartsen, zou op 28 september het licht op groen moeten krijgen.

Er is heel wat discussie over de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad gisteren afkondigde. Maar de huisartsen werden enkele concrete maatregelen beloofd. Afwachten wat er van komt.

Andere jaren is september de maand waarin vanuit het Riziv een voorstel wordt gelanceerd voor de gezondheidsbegroting. Dat wordt dit jaar een erg moeilijke oefening. Er wordt trouwens nog volop gesleuteld aan de begroting 2020 - Marc Moens heeft daarover een boodschap voor de Medische Raden in ziekenhuizen.

In de media wordt volop gespeculeerd over de betrouwbaarheid van en de termijn waarop een vaccin tegen covid-19 op de markt zou komen. Graag hadden we hierover uw mening.

Exclusieve prijzen

Artsenkrant bijlagen

Voor de bijlagen, die als een aparte editie met Artsenkrant worden mee verstuurd, verdiept de redactie van Artsenkrant zich telkens een nummer lang in een ziekenhuis of zorgorganisatie.