Patiënten preoperatief optimaal voorbereiden -onder meer via kiné, screening en behandeling van bloedarmoede-, chirurgische stressrespons beperken en postoperatief herstel bevorderen. Dat beoogt Enhanced Recovery After Surgery (ERAS). AZ Rivierenland kreeg hiervoor nu officiële erkenning.

Het Riziv en de FOD Volksgezondheid werken aan een nieuw portaal, ProGezondheid, dat de administratie voor zorgverstrekkers moet vereenvoudigen. Het heet dat ze zo meer tijd overhouden voor kwaliteitszorg. Op termijn vervangt dit portaal MyRiziv. Om ProGezondheid uit te testen zoekt het Riziv 500 zorgverleners.

Sinds 1 maart is het honorarium voor de implantatie van hormonen via een spiraal of staafje op nul gebracht, een besparing van 732.000 euro op jaarbasis. Wellicht gaan hierdoor patiënten meteen naar de tweede lijn, vreest N-VA-kamerlid Frieda Gijbels. Ze voelde minister Vandenbroucke hierover aan de tand in het parlement.

Op 12 mei sloten artsen en ziekenhuizen in de paritaire commissie artsen- ziekenhuizen een collectieve overeenkomst over het stabiliseren van de honorariumsupplementen en afdrachten. Een Koninklijk Besluit van 20 juli, gepubliceerd in het Staatsblad van 1 augustus, verklaart deze collectieve overeenkomst bindend.

Wereldwijd krijgt een op twee kinderen met hiv een levensreddende behandeling. Bij volwassen is dat driekwart (76%). Dat blijkt uit de UNAIDS Global AIDS Update 2022. Bezorgd over deze groeiende kloof tussen kinderen en volwassenen, sloten UNAIDS, UNICEF, de WHO een alliantie om ervoor te zorgen dat geen enkel kind nog een hiv-behandeling wordt ontzegd.

Uw menig telt!

Hoe blijft u up-to-date van de actualiteit in de gezondheidszorg? Hoe makkelijk of moeilijk vindt u het om de jaarlijkse accrediteringspunten te behalen? Wat is uw toonaangevende medische informatiebron? Heeft u een abonnement op Artsenkrant? Help ons deze prangende vrAAAgen te beantwoorden en u zo in de toekomst steeds op de door u gewenste manier en met de juiste activiteiten te kunnen blijven informeren.

Help ons deze prangende vrAAAgen te beantwoorden!

Artsenkrant bijlagen

Voor de bijlagen, die als een aparte editie met Artsenkrant worden mee verstuurd, verdiept de redactie van Artsenkrant zich telkens een nummer lang in een ziekenhuis of zorgorganisatie.

Artsenkrant op Twitter

Deze week in Artsenkrant

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrieven

Partner content

Artsenkrant Partner Content biedt be­drij­ven, or­ga­ni­sa­ties en over­he­den de toe­gang tot het net­werk van Artsenkrant. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.