De Nobelprijs voor Geneeskunde of Fysiologie gaat dit jaar naar de Zweedse arts en paleogeneticus Svante Pääbo. Hij ontrafelde het genetische erfgoed van uitgestorven mensachtigen en vergrootte ons inzicht in de menselijke evolutie.

Zijn artsen en apothekers geneigd tot 'victim blaming' wanneer het om patiënten in armoede gaat? Terecht, volgens de experts, achten een zeer kleine minderheid arme mensen zelf verantwoordelijk voor hun situatie.Op initiatief van de Universiteit Antwerpen en de werkgroep 'Ziek maakt arm, arm maakt ziek' van de Staten-Generaal Geestelijke Gezondheid bevroegen Artsenkrant en De Apotheker (samen met hun Franstalige evenknie) dit voorjaar artsen en apothekers over hun attitude tegenover patiënten in armoede.

Afgelopen week vierde het Observatorium voor de chronische ziekten van het Riziv, een partnerschap van patiëntenverenigingen VPP en LUSS, de ziekenfondsen en in directe samenwerking met het Riziv, zijn tienjarig bestaan. Het wil de stem van de chronisch zieke patiënt versterken om beleidsmakers oplossingen aan te reiken.

Uw menig telt!

Hoe blijft u up-to-date van de actualiteit in de gezondheidszorg? Hoe makkelijk of moeilijk vindt u het om de jaarlijkse accrediteringspunten te behalen? Wat is uw toonaangevende medische informatiebron? Heeft u een abonnement op Artsenkrant? Help ons deze prangende vrAAAgen te beantwoorden en u zo in de toekomst steeds op de door u gewenste manier en met de juiste activiteiten te kunnen blijven informeren.

Help ons deze prangende vrAAAgen te beantwoorden!

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrieven

Artsenkrant op Twitter

Deze week in Artsenkrant

Artsenkrant bijlagen

Voor de bijlagen, die als een aparte editie met Artsenkrant worden mee verstuurd, verdiept de redactie van Artsenkrant zich telkens een nummer lang in een ziekenhuis of zorgorganisatie.

Partner content

Artsenkrant Partner Content biedt be­drij­ven, or­ga­ni­sa­ties en over­he­den de toe­gang tot het net­werk van Artsenkrant. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.