Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) schrapt het speciale medische attest voor zieke leerkrachten. Binnenkort komt er nieuwe regelgeving die langdurig zieke artsen ook beter in staat moeten stellen voorzichtig opnieuw aan de slag te gaan.

De (specialistische) ambulante zorg kampt met een doelbewuste onderfinanciering, zegt BVAS. Het maakt zich boos op de bepaling in een zopas aangenomen wet - zonder voorafgaand formeel overleg - die artsen verbiedt om supplementen op te leggen aan patiënten met een verhoogde tegemoetkoming.

Voor onze 'eindejaarseditie', de laatste Artsenkrant van 2022, is de redactie op zoek naar een goed doel of solidariteitsactie. Bent u arts en heeft u een goed doel opgericht dat u graag in de kijker wil zetten? Laat het ons weten.

De Belgische Cardiologische Liga, de Belgian Society of Cardiology, de Belgian Heart Foundation en het Belgisch Hypertensie Comité dringen aan op een nationaal plan voor de aanpak van hart- en vaatziekten en atherosclerotische aandoeningen.

Uit het magazine

Op 1 december 2015 werd dokter Patrik Roelandt vermoord. Zerotolerantie voor geweld op zorgverleners, betere samenwerking met politie om de veiligheid van zorgverleners te garanderen,... Wat is er zeven jaar later van gekomen?

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrieven

Artsenkrant op Twitter

Deze week in Artsenkrant

Artsenkrant bijlagen

Voor de bijlagen, die als een aparte editie met Artsenkrant worden mee verstuurd, verdiept de redactie van Artsenkrant zich telkens een nummer lang in een ziekenhuis of zorgorganisatie.

Partner content

Artsenkrant Partner Content biedt be­drij­ven, or­ga­ni­sa­ties en over­he­den de toe­gang tot het net­werk van Artsenkrant. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.