Rat race

Rat race

Edelhart Kempeneers - "Werknemers worden empowered!" verzekert de consultant me. Ik zit in een workshop over de evolutie van de arbeidsmarkt. "De arbeidsmarkt fragmenteert. Werknemers werken niet meer voor één werkgever, maar krijgen meer autonomie en kunnen zelf bepalen voor wie ze werken, hoeveel en wanneer."

  •  

Deze regeringsmaatregel wordt u aangeboden door de geneesmiddelenindustrie

Karin Jiroflée - Ministers met shirtreclame: soms lijkt het me geen slecht idee. Het zou de zaken in een klap veel duidelijker maken. Minister Marghem (MR) met een truitje van Engie-Electrabel. Johan Van Overtveldt (N-VA) in het plunje van een exclusief fiscalistenkantoor. En Maggie De Block (Open VLD)? Die twijfelt misschien nog tussen outfits van verschillende farmabedrijven.

Tekort is het nieuwe normaal

Guy Tegenbos - De gezondheidssector worstelt al vele jaren met tekorten aan mankracht. Het aantal streken met te weinig huisartsen neemt toe. Het aantal huisartsenpraktijken dat een patiëntenstop toepast ook.

Beu

Geert Verrijken - "Onvoorstelbaar toch de e-soep waarin we vorige vrijdag terechtkwamen", schrijft Artsenkrant-hoofdredacteur Geert Verrijken.

Brahms en de Palestijnen

Egmont Ruelens - Een doordeweekse avond. Terwijl de trein Brussel binnen rolt, veeg ik op mijn smartphone het programma van de avond tevoorschijn. Het Philadelphia Orchestra brengt het eerste pianoconcerto van Brahms en de vierde symfonie van Schumann, met een stuk tussenin van een voor mij onbekende componist. Mijn vader is de echte melomaan. De Bozar in Brussel is zijn tweede salon. Een keer per jaar vergezel ik hem. Quality time, vader en zoon. Hij kocht twee kaartjes.

De privacykramp

Tom Braekeleirs - Als er iets is dat we als mensheid kunnen voorspellen, dan is het de kalender. Reeds jaren was beslist dat 25 mei 2018 de datum zou zijn van de definitieve invoering van de - ondertussen beroemde en beruchte - GDPR (voor de taalpuristen: de AVG). De voorbije weken is uw mailbox waarschijnlijk ook platgebombardeerd met e-mails om uw expliciete toestemming te vragen om u te mogen blijven informeren over producten, diensten of wat dan ook.

Mentaliteitsverandering

Frieda Matthys - Maandag 11 juni stelde de Hoge Gezondheidsraad haar advies voor over de risico's van alcoholgebruik. "Pas als er voldoende maatschappelijk draagvlak is, zullen politici het aandurven om minder populaire maatregelen te nemen in het belang van de volksgezondheid", zegt prof. verslavingszorg Frieda Matthys, die deel uitmaakte van de werkgroep.

Pleidooi voor eten met gezond verstand

Freya Saeys - De boeken, onderzoeken en acties over de kwalijke gevolgen van bepaalde voedselgroepen vliegen ons om de oren. Gezondheidsgoeroes roepen op om koolhydraten volledig te bannen, een milieuorganisatie bestempelt charcuterie als even schadelijk als roken en elk glas alcohol zou ons leven met dertig minuten verkorten. Een mens zou voor minder beginnen te panikeren. Terwijl het ongetwijfeld beste voedingsadvies nog altijd erg eenvoudig is: gebruik je gezond verstand.

Wie is er te braaf?

Stijn Geysenbergh - De pediaters zijn te braaf. Zo mocht ik lezen in Artsenkrant, naar aanleiding van het congres dat de Onafhankelijke Ziekenfondsen organiseerden over pediatrische zorg in brede zin. Ik wil dat geenszins betwisten, daar ik huisarts ben en schoenmakers best bij hun leest blijven.

Evenwicht

Geert Verrijken - 'In de ziekenhuizen is een honderdjarige oorlog aan de gang tussen beheerders en artsen.' De uitdrukking gaat helaas al jaren mee in het wereldje.

Grote ziekten voor kleine patiënten

Didier Mukeba Tshialala - De meeste landen in West-Afrika en de Sahel krijgen elk jaar opnieuw met een pak kinderkwalen en -ziekten af te rekenen, grotendeels gelinkt aan de klimatologische omstandigheden of de instabiliteit in de regio. In piekperiodes komen paludisme en ondervoeding samen voor, een bijzonder risicovolle combinatie. In die context bereiden zorgverstrekkers, paramedici en sensibiliseringsinstanties zich eens te meer voor om ervoor te zorgen dat de bevolking in deze regio's niet al te erg getroffen wordt.

'Zijn er veel zieken, dokter?'

Elide Montesi - Het is een vraag die we bijna dagelijks horen. Eigenlijk zijn weinig mensen niet ziek, afgaande op de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie: 'Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken.'

Lekke band

Marc Cosyns - Na mijn laatste raadszitting bij de Orde der Artsen, na een termijn van zes jaar, op weg naar de Auberge du Pêcheur in Deurle voor het afscheidssouper. Op twee GPS-minuten van de bestemming moet ik uitwijken voor een 4X4. Ik raak de stoeprand en voel meteen dat mijn voorste rechterband lek loopt. Ik baal, voel me ontsnapt aan een dodelijk ongeval. Ik voel de drang om te plassen, wil knipperlichten nog aansteken maar voel dat het ook bij mij lekt. Ik haast me naar een haagje, te laat. Inlegkruis doorweekt, slip en broek nat.

Recht op mededogen

Piet Hoebeke - Toen de rectoren van de Belgische Universiteiten in hun open brief vorige week hun bezorgdheid uitten over "het huidige klimaat rond migranten, met een afnemend respect voor de menselijke persoon en met verminderende aandacht voor de bescherming van de meest kwetsbaren in onze samenleving", was ik blij en trots dat zij deze boodschap van mededogen vanuit hun functie de wereld ingestuurd hebben.

En wat wil je later worden?

Babette Salaets - De steeds wederkerende vraag nu ik in mijn tweede masterjaar zit en een keuze zich opdringt in december dit jaar. Wel honderd keer heb ik ze al gehoord de voorbije maanden, zowel van bekenden, vrienden en familie als van stagemeesters, assistenten en verpleegkundigen.

Oude wijn

Geert Verrijken - Ons land scoort slecht op het vlak van geestelijke gezondheidszorg; de Vlaamse suïcidecijfers liggen onaanvaardbaar hoog. Het hoofd bieden aan een aantal uitdagingen vergt meer geïntegreerde zorg. Meer preventie dringt zich op. Allemaal juist en er wordt volop aan gewerkt.

First do no harm

Dave Allegaert - Ziekenhuizen hebben de laatste jaren fors geïnvesteerd in de veiligheid van hun patiënten. De intrinsieke motivatie werd "waar nodig" wat geprikkeld door onder andere het contract patiëntveiligheid van de FOD Volksgezondheid of de concrete verwachtingen die voortvloeien uit (het streven naar) een ziekenhuisbrede accreditatie.

De ethiek van fondsenwerving

Ilse Degreef - Steeds vaker treden heel dramatische verhalen op de voorgrond in de populaire media. Hierin worden we als empathische lezer meegesleept in schrijnende situaties, waarin we een bijna second victimgevoel kunnen krijgen door vooral financiële machteloosheid. De gepresenteerde verhalen eindigen namelijk pertinent met een fundraising in de naam van hoop.

Voorbij het taboe

Elise Wuyts - Recent was er de jaarlijkse debatavond van 'PsychEvent Go Forensic' met als onderwerp pedofilie. Door een thesis te schrijven rond kindmisbruikers, is de term pedofilie mij welbekend. Ook het onderscheid dat gemaakt werd tussen pedofiele en niet-pedofiele kindmisbruikers, sloot perfect aan bij mijn eigen onderzoek. Veel kindermisbruik heeft immers niets te maken met pedofilie.