Voor niks gaat de zon op

Voor niks gaat de zon op

Hilde Deneyer - Een jonge vrouw heeft in het UZ Gent een levertransplantatie moeten ondergaan omdat ze te veel pijnstillers had ingenomen, blokletteren de kranten vorig weekend. Omdat het niet de eerste keer is dat zoiets gebeurt, roepen dokters apothekers op om hun klanten beter uit te leggen hoeveel pijnstillers ze mogen slikken en wat de gevaren zijn van een overdosis.

  •  

Zwaar?

Vincent Claes - Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine zet zijn grote hervorming verder, stap voor stap en in alle rust, ondanks de veelvuldige kritiek van de vakbonden en van een deel van de publieke opinie.

Handjes geven in de dagelijkse medische praktijk

Piet Hoebeke - De actuele discussie over handjes geven die de afgelopen dagen het politiek discours beheerste, heeft mij meer dan verbaasd, schrijft Piet Hoebeke.

Gezondheidszorg: kost of investering?

Marc Noppen - Onlangs verscheen een boodschap van de Vlaamse universiteiten in de pers: elke uitgegeven euro in hoger onderwijs in Vlaanderen bracht 6 euro 'return on investment' op voor de Vlaamse economie. Een "ROI van zes". Mooi!

Slaperige chauffeurs

Edelhart Kempeneers - De obese vrachtwagenchauffeur zit tegenover me in zijn ondergoed. Hij komt voor een verlenging van zijn rijgeschiktheid groep 2. "Doet u aan sport?" vraag ik hem. "Jazeker," verzekert hij me. "Transport!" waarop hij buldert van het lachen; zijn drie onderkinnen wiebelen vrolijk mee.

De Leeuwenkuil

Thomas Pattyn - In het tv-programma 'De Leeuwenkuil' op Vier, dat onlangs is afgelopen, mogen jonge ondernemers met grootste dromen over succes en zelfstandigheid hun start-up project presenteren aan vijf 'Leeuwen'. Deze vijf leeuwen zijn niet in een kooi versleept vanuit Afrika naar Vlaanderen maar zijn vijf grote Vlaamse succesvolle ondernemers die na deze voorstelling beslissen of ze mee in de start-up stappen als Leeuw/investeerder.

Ziekten zonder grenzen

Laurent Zanella - Je zou, enigszins naïef, kunnen denken dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) boven het politieke gekibbel staat om iedereen toegang te garanderen tot gezondheidszorg. De talrijke campagnes over een universele gezondheidsdekking, versterken dat gevoel. Toch laat de WGO al bijna 50 jaar 23 miljoen inwoners op de reservebank zitten.

Groen

Geert Verrijken - Antwerpen start met een 'groene' leerstoel. Drie jaar lang gaan universiteit en provincie samen het verband onderzoeken tussen 'zorg' enerzijds en 'natuurlijke omgeving' anderzijds. De nieuwe leerstoel past in de stijgende aandacht voor het ecologische denken. Niet alleen in geneeskunde en gezondheidszorg maar in heel wat takken van de wetenschap.

Het BCFI, mijn beste vriend

Babette Salaets - Mag ik u even voorstellen aan mijn nieuwbakken beste vriend? Sinds enkele weken mijn steun en toeverlaat, diegene die orde moet scheppen in de chaos van mijn gedachten. Want wandordelijk is het daar momenteel boven in mijn hoofd.

mHealth: laat ons leren uit het verleden

Bart Van den Bosch - mHealth komt sterk op en zal niet meer verdwijnen. Dat is goed: het kan echt een nuttige rolspelen in de opvolging van patiënten vooral bij chronische pathologie. Maar er zijn een aantalgevaren die we kunnen vermijden als we uit de geschiedenis leren.

2018: het jaar van de actieve online patiënt-dokter?

Sofie Staelraeve - De lente komt nu eindelijk in het land. Brengt deze lente ook de start van een makkelijk en persoonlijk online medisch dossier die naam waard? Zal ik mijn gezondheid of die van mijn kinderen actief digitaal kunnen delen met dokter en andere professionals? En hoef ik daarvoor geen moeilijke paswoorden en inlogs te gebruiken die ik telkens weer verlies? Mijn hoop groeit.

Het Cimacs, een orgaan voor assistenten en hun patiënten

Jérôme Lechien - Het is officieel: na onderhandelingen tussen de vertegenwoordigers van de assistenten van ULB, ULg en UCL, wordt het Comité Inter-universitaire des médecins assistants candidats spécialistes' (Cimacs) officieel opgericht. De structuur zal bestaan uit de assistenten van de drie universiteiten en de vertegenwoordigers van het 'Comité inter-universitaire des étudiants en médecine' (Cium). Doelstelling: een goede samenwerking uitbouwen tussen de vertegenwoordigers van de bachelor- en masterstudenten geneeskunde over thema's die ons allen aanbelangen.

Verdeeld tussen 'goed doen' en stigmatisering

Richard Duport - Het gebeurt wel meer dat patiënt en arts op een totaal andere golflengte zitten, ondanks hun gezamenlijke doelstelling: de gezondheid van de patiënt. Iedereen kent die frustratie wel, de kloof tussen het te bereiken doel en de realiteit van de praktijk. Wat we niet altijd analyseren, is de reden van die tegenstrijdigheid en de gevolgen ervan voor de patiënten.

Aas

Geert Verrijken - Tegen 1 januari 2020 zouden de klinische ziekenhuisnetwerken - met een belangrijke bestuurlijke inbreng van de artsen - in werking treden. Zo wil het de federale regering, ze keurde de desbetreffende wetsontwerpen eind maart goed.

Met lange tanden: toegankelijke tandzorg geen prioriteit voor regering Michel

Karin Jiroflée - Veel Belgen zijn bang van de tandarts. En dan vrezen ze niet zozeer spuitje of boor, maar wel de gepeperde rekening. Want nog lang niet alle kosten worden door het ziekenfonds terugbetaald. Bovendien volgen intussen zowat vier op de tien tandartsen en orthodontisten de wettelijke tarieven niet. In sommige regio's gaat dit zelfs om meer dan de helft. Je zou van minder klappertanden.

Huisarts, een schitterend mooi en zwaar beroep?

Paul Beke - De laatste weken is er in de media en in de politiek heel wat te doen omtrent 'zware beroepen' en de uitzondering die zou dienen te worden gemaakt om niet tot 67 jaar te moeten werken en aldus eerder met pensioen te kunnen gaan.

Provocatie

Thomas Pattyn - De UGent voerde een sociaal experiment uit door hun professoren provocerende uitspraken in hun aula's te laten verkondigen: Armoede is erfelijk, de evolutietheorie slaat nergens op, druggebruik is goed voor de economie, etc. Hun besluit: verbazend weinig studenten die opstonden tegenover hun professoren en ingingen tegen deze uitspraken. Als universiteit willen ze meer uitdragen dat ze deze eigenschap van belang vinden. Zijn ze in hun opzet geslaagd is maar de vraag.

De Vlaamse leeuw brult, hij bijt niet

Dave Allegaert - Reeds begin 2012 verscheen er een omzendbrief aan alle Vlaamse ziekenhuizen met betrekking tot accreditatie en het nieuwe toezichtsmodel. Hierin werd beschreven dat de Vlaamse overheid voortaan zal focussen op het inspecteren van zorgtrajecten waarbij de gestelde eisen via onaangekondigde inspecties worden afgetoetst met de reële zorgpraktijk.

Blijf nog wat!

Vincent Claes - Op de afdelingen palliatieve zorg van de ziekenhuizen is het al lang ingeburgerd dat familieleden en vrienden van patiënten langskomen op alle uren van de dag en nacht. Naar aanleiding van het 38ste congres over intensieve zorg bepleit de bekende intensivist professor Jean-Louis Vincent (ULB) nu hetzelfde voor de IZ-afdelingen.