Veiligheid

Herman Moeremans - Alles in het teken van meer veiligheid. Het lijkt wel of dit het hoogste doel is geworden. Terreuraanslagen hebben ons allemaal wakker geschud. Want de veilige geborgenheid en onbezorgde vrijheid die we in onze westerse democratieën vanzelfsprekend vonden was meteen niet meer zo evident.

  •  

Een nieuwe start

Stijn Geysenbergh - Ik ben een fan van 1 september. Honderdduizenden kinderen (waaronder tegenwoordig ook mijn oudste) die na een verdiende vakantie opnieuw de boekentassen laden en zeer vele leerkrachten die elke dag het beste van zichzelf geven zullen het misschien met mij oneens zijn, maar het gevoel van een nieuwe start heb ik altijd een prettige dynamiek gevonden. Net zoals met 1 januari lijkt het een soort werelds equivalent van de traditionele biecht voor Kerstmis en Pasen.

Il était une fois Farmaka..

Karin Jiroflée - Il était une fois Farmaka... De Block ruilt evidence based medicine in voor industry controlled information. In het zomerakkoord stond voor de geneesmiddelenproducenten een flinke meevaller: de aanvraag van klinische proeven wordt voortaan gratis. En dat is al snel goed voor enkele miljoenen euro's per jaar. Maar het grootste cadeau voor de sector moest toen nog komen. Want begin september werd Farmaka door minister De Block (Open VLD) kaltgestellt. 28 medewerkers kunnen op zoek naar een andere job.

Terugbetaling psychologische raadpleging

Raf De Rycke - Op het regeringsconclaaf van juli 2017 (het zogenaamde "zomerakkoord") werd eindelijk de terugbetaling van een raadpleging bij een klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog binnen een interdisciplinair kader opgenomen. Patiënten met milde psychische problemen zullen vanaf eind 2018 kunnen rekenen op de terugbetaling van hun consultatie bij die zorgverstrekkers mits een doorverwijzing door de huisarts. Daardoor spoort de terugbetalingsvoorwaarde met het model voor de eerstelijnspsychologische functie zoals uitgetekend door het Federaal Kenniscentrum (KCE).

De hervorming van de eerstelijnszorg in Vlaanderen: hoe lokaler, hoe beter?

Xavier Brenez - De reorganisatie van de eerstelijnszorg staat al jaren bovenaan de prioriteitenlijst van de Vlaamse Regering. Dat deze hervorming ook sterk leeft onder de diverse actoren in de eerste lijn bewees de druk bijgewoonde conferentie begin dit jaar, waar minister Jo Vandeurzen zijn nieuwe plannen voorstelde. Een positief onthaalde visie, maar met de nodige vraagtekens op vlak van haalbaarheid en praktische invulling.

Onafhankelijke informatie voor artsen

Louis Ide - Op vrijdag 8 september wijdde 'De Standaard' een artikel aan de ontslaggolf die op komst is bij de vzw Farmaka (http://www.standaard.be/cnt/dmf20170908_03060445).

Maak elk ziekenhuis ook artsvriendelijk

Peter Degadt - Peter Degadt spreekt de doemberichten over de Vlaamse ziekenhuizen tegen: patiënten zullen altijd kwaliteitsvolle zorg krijgen. Maar de druk op artsen moet wel verlichten.

Een goede balans vinden tussen energievreters en energiegevers

Lode Godderis - Beste collega's, als bedrijfsarts ben ik begaan met de gezondheid van (potentiële) werknemers, in mijn maandelijkse column in Artsenkrant wil ik samen met jullie nadenken over hoe werk kan bijdragen tot de gezondheid. Ik wil jullie vooral inspireren en soms ook prikkelen. Je eens anders laten kijken en de gewoontes die we al jarenlang aanhouden in vraag stellen. Met mijn columns wil ik aanzetten tot reflectie en concreet bijdragen tot een betere gezondheid voor elke beroepsactieve Belg.

Ik knip het licht uit... dat er helaas niet is

Geert Verrijken - "Ik spring voor het klimaat want ik knip het licht uit." Niks mis mee dat de overheid in Vlaanderen juten zakjes verspreidt met slogans die aanzetten tot verantwoord energieverbruik. Dezelfde zakjes met dezelfde slogans uitdelen in het straatarme Congo getuigt echter van een ongezien cynisme. Of gewoon van domheid. En toch is het precies dat wat zich vorige vrijdag afspeelde in Bukavu (Zuid-Kivu).

Mail aan een fan van mijn publicaties

Jan Bosmans - Geachte mevrouw Green (als dat uw echte naam is), dank voor uw mail. Meestal belanden dergelijke invitaties rechtstreeks in de spamfolder, maar ik zit thuis met een zere enkel, daarom een bescheiden reactie.

Nederland: gidsland in de zorg?

Pieter Jan Simons - Het is een trend: de Belgische gezondheidszorg vergelijken met de Nederlandse. Voor- en tegenstanders van aspecten van ons systeem vinden argumenten aan de overzijde van de grens om hun gelijk aan te tonen. En dit in termen van inferioriteit en superioriteit, zowel wat betreft de zorg op zich als de manier waarop aan zorgpolitiek wordt gedaan.

Kordatere aanpak rond asbest is noodzakelijk

Freya Saeys - Dat het inademen van asbestvezels zeer ernstige gezondheidsproblemen zoals longvlieskanker kan veroorzaken is intussen algemeen geweten. Maar ondanks de gekende gezondheidsrisico's, wordt nog steeds veel te laks omgesprongen met de verwijdering van asbest.