Wat baten hoorapparaat en bril als de verzekering niet betalen wil

Karin Jiroflée - Ken je Koen Van Pottelbergh? Met zijn organisatie Eyes for the World deelde hij in 25 landen bijna 10.000 brillen uit. Maar tijdens een voedselbedeling in Antwerpen merkte hij dat ook bij ons veel mensen moeite hebben om oogarts en bril te betalen. Daarom richt Koen zich steeds meer op eigen land. Zo gingen bij een voedselactie 145 van de 600 mensen met een bril naar huis.

  •  

Merchtem

Geert Verrijken - 'Invulling netwerken ziekenhuizen en financiering laagvariabele pathologieën moeten nog door de regering bediscussieerd worden.' Een droge, giftige tweet van dokter Louis Ide, algemeen secretaris van N-VA, sprak begin deze week boekdelen. Een koude douche voor de sector. Ook minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) weet weer waar ze staat.

Leren te verslaan

Jan Bosmans - Het radiologische proces begint bij het formuleren van de aanvraag, maar waar eindigt het? Bij de beelden? Dat is fout gedacht, het eindproduct is veelal het verslag! Maar vreemd: terwijl de technologie van de beeldvorming na meer dan 120 jaar tijd ingrijpend is geëvolueerd, is onze manier van verslaan vrijwel onveranderd gebleven.

De moleculaire revolutie is een evolutie

Louis Ide - Hoe zal de gezondheidszorg er over 25 jaar uitzien als ik mijn kiel definitief aan de haak hang? Het is een vraag die ik me vaak stel.

Prijs van de Jonge Huisarts: de winnaar vertelt

Christophe Mortelmans - Afgelopen zaterdag won dokter Christophe Mortelmans de Prijs van de Jonge Huisarts powered by Artsenkrant. "Het is mooi dat Artsenkrant het werk van jonge onderzoekers onder de aandacht brengt."

Patiëntenverenigingen en farma: één pot nat?

Ilse Weeghmans - Om de zoveel tijd duikt de mythe op dat patiëntenverenigingen als marionet fungeren voor de farmaceutische industrie. Dat gebeurde onlangs nog in het weekblad Knack. Sommige patiëntenverenigingen ontvangen inderdaad toelagen van geneesmiddelenbedrijven. Maar het is nogal kort door de bocht om er klakkeloos van uit te gaan dat die verenigingen voor de kar van de farma gespannen worden en hun lobbyagenda met die van de industrie vereenzelvigen.

Huisarts, het mooiste beroep ter wereld

Roel Van Giel - Het mooiste beroep van de wereld. Wie droomt er niet van? Wij hebben het. We moeten dit beroep dan ook in de schijnwerpers durven zetten.

De cel uit

Rookstopadvies

Herman Moeremans - De huisartsenzorg is - ook al beweren sommigen het tegendeel - in ons land nog altijd laagdrempelig en goedkoop. Huisartsen komen dan ook dagelijks in contact met vele patiënten... steeds vele erg verschillende mensen, verschillende karakters ook, verschillende problemen. Medische problemen uiteraard... maar heel vaak ook begeleidend sociale, psychische en emotionele factoren die daarbij horen.

Verwarring alom

Frieda Matthys - Sinds 1 april moeten alle familieleden van een patiënt die gedwongen wordt opgenomen, gehoord worden door de vrederechter en op de hoogte gebracht worden telkens de patiënt het ziekenhuis verlaat. Alleen... de mensen die deze wet moeten toepassen, de vrederechters en de psychiaters, waren hiervan niet op de hoogte. Laat staan dat zij 'gehoord' werden bij het tot stand komen van deze wet.

Opvolging

Emily Nazionale - Niet zo heel lang geleden was ik te gast op het symposium Arts van Morgen (KU Leuven). Het ging, hoe kan het ook anders, over de ziekenhuishervorming. Zoals dat gaat met verandering, is het wachten op meer duidelijkheid. Wie zal het allemaal tot een goed einde brengen, vroeg een zichtbaar bezorgde prof. Dirk Ramaekers zich af. Hij keek naar zijn collega-panelleden. "Steeds dezelfde gezichten", concludeerde de medisch directeur van Jessa Ziekenhuis. Vervolgens richtte hij zich tot het publiek, de overgrote meerderheid jongeren. "Hervormingen hebben jullie nodig!", klonk het aanmanend naar de toekomst toe. Het woord leiderschap viel ook.

Geen goede gezondheidszorg zonder een goede afstemming tussen GGZ-netwerken en klinische netwerken

Raf De Rycke - Het is een understatement te beweren dat het ziekenhuislandschap een metamorfose ondergaat als gevolg van de oprichting van netwerken. In de sector geestelijke gezondheidszorg functioneren onder de vorm van pilootprojecten al meer dan 5 jaar de zogenaamde art. 107-netwerken voor de doelgroep volwassenen. Momenteel wordt het ganse grondgebied gedekt door 23 netwerken waarin psychiatrische ziekenhuizen samenwerken met andere actoren uit de sector geestelijke gezondheidszorg, uit de eerste lijn en met partners uit de belendende sectoren.

Ons mentaal kapitaal: de investering meer dan waard!

Freya Saeys - Al jaren zien we dat het aantal psychische problemen bij volwassenen en kinderen stelselmatig toeneemt. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat tegen 2020 depressie de meest voorkomende ziekte in de westerse landen wordt. Er gaat ondertussen geen maand voorbij of burn-out komt in ons nieuws.

Re-integratie na langdurig ziek zijn

Paul Beke - Deze regering heeft er eindelijk een aandachtspunt van gemaakt om het zorgwekkende probleem van de toename van de langdurig zieken aan te pakken. De kosten binnen de sociale zekerheid rijzen de pan uit en overtreffen voor het eerst de totale kostprijs van de werkloosheid. In 2016 zaten in ons land niet minder dan 392.000 mensen langer dan één jaar ziek thuis, en dat doet wenkbrauwen fronsen. Hoe komt dit, wat kan eraan gedaan worden en wat wil men daaraan doen?

Busje komt zo...

Lieven Zwaenepoel - Met hun busstunt om goedkopere geneesmiddelen in Nederland aan te schaffen, reduceren de dokters van Geneeskunde voor het Volk geneesmiddelen tot gewone consumptieproducten en weigeren ze het volledige kostenplaatje van gezondheidszorg in de eerste lijn onder ogen te zien. Of hoe goedkopere geneesmiddelen ook een pervers effect kunnen uitlokken.

Barst België?

Geert Verrijken - Vorige week organiseerde de Belgische Vereniging van Ziekenhuisdirecteurs een avond met standpuntbepaling over de ziekenhuisnetwerken.

Ook als er niemand kijkt

Marc Noppen - Vorige maand was het dan zo ver. Na drie jaar voorbereiding ( waarvan vooral de laatste negen maanden ècht heel hard werd doorgewerkt ) ontvingen we vijf JCI-auditeurs.