Nauwe banden met de tabaksindustrie: Trump versus Macron

Suzanne Gabriels - "You are in such good shape" (1): een compliment of een misplaatste uitlating van de Amerikaanse president Donald Trump richting de Franse presidentsvrouw Brigitte Macron? Seksistische praat of niet, beiden heren vinden de Franse first lady prachtig. Dat is dan tenminste één ding dat ze gemeen hebben. Wat de strijd tegen tabak betreft, verschillen de twee presidenten maximaal. De ene, Trump, wordt bijgestaan door medewerkers die nauwe banden hebben met de tabaksindustrie (2). De andere, Macron, laat zich omringen door onafhankelijke raadgevers met een schat aan expertise.

  •  

Het gebruik van explosieve wapens in het Midden-Oosten: rampzalige gevolgen voor de burgerbevolking

Eric Weerts - Een van de grootste offensieven op Syrische en Iraakse steden om IS te verdrijven, gaat zijn zesde maand in. De verschillende coalities die zich rond die doelstelling hebben geschaard, beloven binnen afzienbare tijd een totale bevrijding. In dit conflict voeren de partijen geregeld, zo niet constant, bombardementen uit, op dichtbevolkte gebieden, waar zowel niet-strijders (burgers, kinderen, ontheemden) als strijders wonen.

Het is gebeurd (2)

Stijn Geysenbergh - Na de beleidsnota van minister De Block over de hervorming van het ziekenhuislandschap, kwam ze deze week op de proppen met de langverwachte visietekst over de huisartsenwachtdienst. Dat De Block het wachtpostmodel wil veralgemenen, is niet meteen een verrassing. We stellen immers vast dat meer en meer collega's de toenemende wachtbelasting op die manier willen oplossen. De blinde vlekken op de kaart van Vlaanderen nemen aanzienlijk af en vermoedelijk zijn de geïsoleerde haarden van verzet in sommige kringen slechts vermetele achterhoedegevechten.

Rechten van het kind, voor elk kind!

Katharina Stabenow - Als kind vond ik de zomervakantie de mooiste tijd van het jaar. Zorgeloos ravotten in de zon, mijlenver van de volwasssenheid, me er nog niet van bewust dat niet ieder kind mijn geluk kon delen. Nu de grote vakantie weerom is aangebroken, moet ik echter vooral denken aan de kinderen voor wie deze vakantie vooral veel verdriet zal meebrengen.

De echte agenda van de pediaters

De excuses van prof. Vandenplas in verband met zijn advies om kinderen rechtstreeks naar de pediater te sturen komen ongeloofwaardig over. Eerst eventjes de eerste lijn schofferen, om dan enkele dagen later te constateren dat dit niet door de beugel kon, en dan eenvoudigweg wat excuses aanbieden. Alsof hiermee de kous af is.

Hoe laat je mensen kiezen voor een gezonde levensstijl?

Ilse Weeghmans - 'Als je rookt, ongezond eet en te weinig beweegt, is het je eigen fout als je ziek wordt' wordt er vaak gedacht en steeds meer luidop gezegd. In één adem wordt dan gezegd dat de terugbetaling in de ziekteverzekering ook maar ingeperkt moet worden. Als je kiest voor een ongezond leven, betaal je er toch zelf voor, of niet? Hoe ver gaat onze solidariteit en met wie willen we nog solidair zijn

Financiering van laagvariabele zorg: de hostiliteiten vangen aan

Jean-Luc Demeere - De anesthesisten (en de chirurgen) weigeren onderworpen te worden aan de forfaitaire honoraria voor de laagvariabele zorg. Voor een chirurgische ingreep zouden die forfaitaire honoraria de erelonen dekken van de chirurg, de anesthesist, de internist of de pediater, de radioloog, de klinisch bioloog, de intensivist, de revalidatiearts, enz.

Een hete nazomer dient zich nu al aan!

Hilde Deneyer - "Is dat zo?", vraag ik mij af. Een dikke vier maanden later is het zo ver! De oproep tot de vorming van eerstelijnszones is verschenen. Tussen de vuile was van mijn kinderen die net terug zijn van kamp en de leuke stress om valiezen te pakken om straks met het hele gezin op verlof te vertrekken, ontdek ik deze oproep graag even met jullie.

Naar een correct vergoedingsbeleid voor bestuurders in zorgvoorzieningen

Raf De Rycke - De striemende aanklacht door een aantal politici tegen exorbitante zitpenningen in Brusselse vzw's veroorzaakte de voorbije weken een inflatie aan reacties in de media met finaal serieuze politieke gevolgen die nog steeds nazinderen. In heel deze heisa kwamen ook de zitpenningen voor bestuurders van enkele Brusselse ziekenhuizen in het vizier. Meteen een gelegenheid om het vergoedingsbeleid voor bestuurders van ziekenhuizen en bij uitbreiding ook van andere zorg- en welzijnsvoorzieningen eens tegen het licht te houden.

Het is gebeurd...

Stijn Geysenbergh - Dit zijn de legendarische woorden die de presentator op het eind van elke aflevering van De Slimste Mens de wereld instuurt.

Een soap is sterker dan alle anti-stigma campagnes

Frieda Matthys - Voor televisie kijken heb ik niet veel tijd. De alarmerende berichten over wat er in 'Thuis' op Eén gebeurde, bracht daar even verandering in. Soms kan televisiekijken ook werken zijn. Vooral om te observeren hoe mensen met psychische problemen daar worden voorgesteld.

De kinderhuisarts

Roel Van Giel - Als men niet wil stilstaan (en dus eigenlijk achteruitgaan) moet men nadenken over de toekomst. Ik ben dus een groot pleitbezorger voor het ontwikkelen van visiedocumenten. Met veel nieuwsgierigheid las ik dan ook de visie op de organisatie van de gezondheidszorg van de pediaters geschreven door de Belgische Academie voor Kindergeneeskunde. Zelden heb ik mij zo verslikt in mijn tas koffie.

Echo's en turf wars

Jan Bosmans - Echografie is toegankelijk, goedkoop, onschadelijk en makkelijk te correleren met anamnese en kliniek. Daar staat tegenover dat een bepaalde lichaamsbouw en klinische toestand vaak minder eenduidige beelden opleveren, en dat veel afhangt van de competentie van de echografist.

Eerstelijnsgezondheidszorg - de grote blinde vlek!

Luc De Clercq - Door alle (terechte) aandacht en bezorgdheid voor de federale plannen voor hervorming van de ziekenhuisfinanciering verliezen we wel eens uit het oog dat er ook steeds meer bevoegdheden bestaan op Vlaams niveau.

Discussie rond NIPT voorbode van noodzakelijk debat rond DNA-analyses

Freya Saeys - Minister De Block besliste om vanaf 1 juli 2017 de NIP-test terug te betalen. Deze Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) is een bloedtest die tijdens de vroege zwangerschap onderzoekt of de baby bepaalde genetische afwijkingen vertoont.

Hoe gezondheid promoten?

Luc Van Gorp - CM-voorzitter Luc Van Gorp antwoordt op de lezersbrief van dr. Sandor van Bijsterveld en gaat in op de vraag naar het standpunt van het ziekenfonds over preventie en gezondheidspromotie.

Bevlogen

Geert Verrijken - Huisarts Nu, het blad van Domus Medica, publiceert deze maand een opmerkelijk veldonderzoek over bevlogenheid bij Vlaamse huisartsen. De positieve resultaten staan haaks op de treurzang over burn-out die de media ons de jongste tijd voorschotelen.

De zin en onzin van huidkankerpreventie?

Brigitte Boonen - Met de hittegolf van de laatste dagen zitten we niet alleen met zijn allen te puffen maar worden we ook nog eens blootgesteld aan een hoge zonkracht met schadelijke gevolgen voor de huid en de ogen. Terwijl ik dit stuk schrijf, met geblindeerde ramen en een ventilator bij de hand, meet het KMI een UV index van 9, een hoog niveau dat zelden voorkomt in ons land. Door de klimaatopwarming mogen we ons meer en meer verwachten aan dit soort dagen. Geen goede zaak voor het toch al jaarlijks zeer sterk stijgend aantal huidkankers! Meteen dringt zich dan ook de keuze op: voorkomen of behandelen?

Gaat 't wel met u?

Marc Noppen - Ik ben oud genoeg om de introductie van de eerste 'computers' in het ziekenhuis te hebben meegemaakt, destijds nog als assistent longarts.