EBP

Euthanasie

Three - twenty-two: wat hebben we geleerd?

Marc Noppen - Vorige week mocht ik voor enkele honderden volgers van een facility congres, in het Sheraton-Airport Hotel te Zaventem, de indrukken van een CEO van een Brussels ziekenhuis over 22 maart weergeven. "Wat hadden we er uit geleerd?", was de vraag.

#DagenZonder Betutteling of #CarpeDiemDagen

Herman Moeremans - We twijfelen geenszins aan de goede bedoelingen van de initiatiefnemers. Maar we stellen wel vast dat de media-aandacht voor Tournée Minerale uitermate groot was. Zeker wanneer we in beschouwing nemen dat dit toch maar een nieuw, voor het eerst uitgevoerd, project was. De druk om "mee te doen" was groot. Als 28 februari dan voor sommigen een einddoel werd... om smachtend vanaf 1 maart de schade in te halen: zij waren er aan voor de moeite. Want vanaf 1 maart namen "de dagen zonder vlees" de fakkel over.

Ahmadreza Djalali

Gerlant van Berlaer - Als spoedarts en vooral als 'rampenarts' word je opgeleid om in de vreemdste omstandigheden en met een minimum aan middelen kleine en grote problemen vlot op te kunnen lossen.

Een paradigmashift binnen de eerste lijn

Xavier Brenez - Een paradigmashift binnen de eerste lijn in Vlaanderen, een andere invulling van het 50 jaar oude 'KB 78' over de uitoefening van de gezondheidsberoepen... : ons zorglandschap is in volle evolutie. Tussen al die hervormingen valt ook de veranderende rol van de apotheker op. Uit een recente enquête van De Apotheker blijkt dat die zelf graag meer en meer de rol van 'gezondheidscoach' wil opnemen. Een tendens die we ook in onze buurlanden terugvinden.

Quo vadis, huisartsgeneeskunde?

Stijn Geysenbergh - Een bekentenis. Ik ben een nostalgicus. Als de zeewind door je haren strijkt of de Hohe Messe van Bach onderweg naar een patiënt het landschap mooier kleurt, dwalen mijn gedachten al eens af naar hoe het vroeger was. Niet dat het per se altijd beter was, maar de gedachte 'tene quod bene' vind ik toch wel een waardevol iets.

Efficiëntie en palm

Hans Rigauts - Gisteren zaten we samen met de zes algemeen directeurs van ons regionaal netwerk. Om de twee maanden komen we samen, afwisselend op de locatie van een van de ziekenhuizen. Een vergadering om naar uit te kijken.

Europa zet privacywetgeving op scherp

Peter Degadt - De uitwisseling van elektronische gegevens wordt steeds belangrijker in de gezondheidszorg. Maar bij gegevensdeling komt ook altijd de discussie over privacy om de hoek kijken. Met een nieuwe Verordening zet Europa de discussie op scherp.

De Toestand is Hopeloos maar niet Ernstig

Dirk Ramaekers - Herinnert u zich dat komische radioprogramma op Radio 1 nog van pakweg 20 jaar geleden? Bert Kruismans, Marc Reynebeau en anderen gaven elke week hun eigengereide kijk op de actualiteit.

Actie

Emily Nazionale - In de enquête naar de werkomstandigheden van onze lezers springen vooral de resultaten over seksueel ongewenst gedrag in het oog. Zo ondervond 50% van de vrouwelijke respondenten de voorbije tien jaar seksueel ongewenst gedrag vanwege patiënten. De helft! De positie en het aanzien van de arts blijken dus geen drempel te zijn. Mogelijk zien sommige mannelijke patiënten vrouwelijke artsen eerst als vrouw, en pas in een tweede fase als arts.

Aanval op de versnippering

Freya Saeys - De uitgaven aan de gezondheidszorg zijn nog nooit zo hoog geweest als nu. We weten ondertussen allemaal hoe dit komt, de samenleving vergrijst, er zijn meer patiënten met chronische aandoeningen en aan innovatie in technologie hangt helaas een stevig prijskaartje. Dit is de context waarin we werken.

Chronometer Blues

Karin Jiroflée - Zorgen is geen bandwerk. De noodkreet van Dorien Meulenijzer (OCMW-raadslid sp.a Leuven en persoon met een beperking) en Bieke Verlinden (sp.a schepen Leuven) in Knack raakte een gevoelige snaar.

Wie zorgt voor patiënt Doorsnee?

Marc Cosyns - Gaat het voor dokter Doorsnee niet te snel vraagt onze hoofdredacteur Geert Verrijken zich af in zijn reflectie over de toekomst na de eerstelijnsconferentie (AK 2484 - 24/2).

Grenzen van de voortplantingsgeneeskunde

Petra De Sutter - De laatste dertig jaar heeft de reproductieve geneeskunde enorme stappen gezet. De efficiëntie van IVF is meer dan vertienvoudigd, genetische screening van embryo's komt eraan, we vriezen eicellen in om de vruchtbaarheid van vrouwen te bewaren. En dat is fantastisch. Deze nieuwe mogelijkheden doen echter vragen rijzen met betrekking tot ethische grenzen.

Aberratie

Geert Verrijken - Soms tart de politieke werkelijkheid elke verbeelding. We hebben het over het voornemen om de huisartsenopleiding in te korten. Jarenlang ging iedereen ervan uit dat die opleiding, conform de Europese richtlijnen, van twee naar drie jaar zou gaan. Universiteiten, ICHO, praktijkopleiders en al wie hier van ver of dichtbij bij betrokken is, bereidt dit ook al lange tijd voor.

Tunnelzicht

Katharina Stabenow - En plots staat iedereen stil. Deze keer niet alleen letterlijk, vloekend in de file. Ook figuurlijk, bij het onnodige overlijden van een zesjarige jongen die met zijn fietsje op weg was naar school. Verbijsterd dat dit nog kan gebeuren. In een tijd waarin voertuigen tjokvol technologie zitten en zelfrijdende auto's geen verre toekomstmuziek meer zijn, belette geen systeem de chauffeur terug gas te geven terwijl er nog een menselijk wezen voor zijn truck op het zebrapad liep. Waarom was die vrachtwagen überhaupt daar? Was dit ongeval niet te vermijden?