Bij de Vlaamse huisartsenwachtposten heerst er ongenoegen over het keurslijf dat de overheid oplegt voor de functionele samenwerkingsverbanden, die in 2025 van start zouden moeten gaan. Waarom geeft men de wachtposten niet meer ruimte om zelf oplossingen te bedenken, vraagt men zich af.

(Huis)artsen kunnen voortaan een multidisciplinair zorgteam samenstellen om een jongere met een eetstoornis te begeleiden. Die laatste kan per periode van 12 maanden daarmee een beroep doen op 20 sessies bij een psycholoog en 15 sessies bij een diëtist.

Van sommige 'leken' in de gezondheidszorg -zoals 'bekwame helpers'- veronderstelt de wetgever blijkbaar dat ze over voldoende kennis van de rechten van de patiënt beschikken om deze na te leven. Wijst dat op een onderschatting van het belang van die rechten of zelfs van een zekere minachting? Of wordt van de zorgverstrekkers verwacht dat zij hen de nodige kennis bijbrengen?

Op 17 november keurde de federale ministerraad het ontwerp-KB van minister Vandenbroucke op de 'praktijkassisent' goed. Vanaf 1 mei 2024 is het mogelijk dit nieuwe paramedische beroep in te schakelen in de artsenpraktijk. De praktijkassistent mag een hele rits ondersteunende medische handelingen uitvoeren. Ze zelf klinisch interpreteren kan evenwel niet, benadrukt de toelichting bij het KB.

Doe mee aan de Artsenkrant-fotowedstrijd 'Uw fotomoment 2023' en maak kans op een publicatie in uw krant met uw eigen fotografietips!

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrieven

MediForum

Meer info

Cartoons

Ontdek hier regelmatig een nieuwe tekening van onze cartoonist KIM.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info

Deze week in Artsenkrant

VACATURES

Bekijk de huidige jobaanbiedingen

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrieven

Artsenkrant bijlagen

Voor de bijlagen, die als een aparte editie met Artsenkrant worden mee verstuurd, verdiept de redactie van Artsenkrant zich telkens een nummer lang in een ziekenhuis of zorgorganisatie.