Een decennium biomerkers bekroond

Met z'n drieën zijn ze, de Gentse onderzoekers die de prijs Antoine Faes kregen voor meer dan een decennium navorsing naar biomerkers. In de focus van hun werk: het neuroblastoom, bekeken doorheen tientallen aan elkaar gerelateerde studies.

Uit het magazine

Nieuwe beslishulp voor vroegtijdige zorgplanning

NEGATIEVE WILSVERKLARING Wat is een situatie waarin iemand de negatieve wilsverklaring zou willen gebruiken? Huisartsen in opleiding Charlotte Doise en Loesia Tryssesoone stelden een digitale beslishulp op die mensen/patiënten moet ondersteunen bij het opstellen van een negatieve wilsverklaring en/of om erover te spreken met de huisarts.

Uit het magazine

'Onvoldoende vertrouwdheid met open disclosure'

VERVOLG COVER Geen gouden standaard voor de omgang met en communicatie over patiëntveiligheidsincidenten, wel een aantal concrete do's en don'ts die zorgverleners meer richting geven wanneer ze open willen communiceren over een medisch incident. Dat is wat de handleiding beoogt die het LIGB en het Vlaams Patiëntenplatform uitwerken.

Uit het magazine

Zo communiceert u over medische incidenten

Het LIGB (Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid) en het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) werken aan een handleiding voor open communicatie over patiëntveiligheidsincidenten. Deze moet zorginstellingen een houvast geven bij het voeren van 'open disclosure'-gesprekken met de patiënt en zijn naasten.

MS-week

CAMPAGNE De MS-week heeft dit jaar plaats van 29 augustus tot 8 september. Bij deze editie van Artsenkrant vindt u onder blister een affiche van de MS-liga. De week maakt deel uit van de jaarlijkse MS-campagne die verder doorloopt in september en oktober. De liga sensibiliseert dit jaar voor de 'onzichtbare symptomen'.

'Sociale inclusie kan beter'

EERSTELIJNSZORG "De eerstelijnszorg vervult in België een minder sterke rol dan in sommige andere Europese landen. Voor kwaliteit en patiënttevredenheid scoort de eerste lijn echter wel erg goed. Voor verbetering vatbaar is de organisatie."