...

Dankzij online agenda's kunnen patiënten makkelijk een afspraak boeken bij een arts naar keuze. Mag een huisarts een patiënt weigeren die bij een andere huisarts een GMD heeft, als de afspraak wordt geboekt om persoonlijke redenen van de patiënt? Volgens de nationale raad van de Orde der artsen spelen verschillende overwegingen. De patiënt heeft recht op vrije keuze van de arts, en recht op wijziging van deze keuze. Wanneer het digitale agendasysteem toelaat dat ongekende patiënten of patiënten zonder GMD bij de arts een afspraak boeken, weet de huisarts niet altijd waarom de patiënt op consultatie komt. Die redenen kunnen gerechtvaardigd zijn: het vragen van een second opinion, afwezigheid van de GMD-houdende huisarts, de wens om van GMD-houdende huisarts te veranderen, de aanwezigheid van een hoogdringende pathologie, enz. De huisarts mag een patiënt bijgevolg niet weigeren louter omwille van het feit dat het globaal medisch dossier wordt beheerd door een andere huisarts.Daarnaast heeft een huisarts verschillende wettelijke en deontologische verplichtingen, zoals de wettelijke hulpverleningsplicht bij hoogdringende pathologie, het verzekeren van de continuïteit van de zorg, het vervangen van verhinderde collega's en de deelname aan de medische permanentie.Anderzijds heeft de huisarts ook aandacht en zorg voor zijn eigen gezondheid en streeft hij naar een evenwicht tussen zijn beroepsactiviteiten en zijn privéleven, stelt de Orde. De huisarts kan een relatie met een patiënt toezeggen, weigeren of beëindigen, rekening houdend met de wettelijke en deontologische plichten. De weigering wordt dan duidelijk gecommuniceerd aan de patiënt.De Orde adviseert daarom om het online-agendasysteem enkel beschikbaar te stellen voor gekende patiënten. Aan ongekende patiënten kan worden gevraagd telefonisch contact op te nemen om de reden van consultatie voorafgaand na te vragen. Indien de reden om bij een andere huisarts een afspraak te maken louter organisatorisch is, bijvoorbeeld omdat het tijdstip van de eerstvolgende beschikbare afspraak bij de vaste GMD-houdende huisarts minder goed uitkomt voor de patiënt, mag de arts de patiënt weigeren.