Uit het magazine

Sinds 2020 heeft de Diabeteskliniek van UZ Brussel een besloten Facebookgroep waar patiënten terecht kunnen voor informatie en met hun vragen. De initiatiefnemers bundelen hun ervaringen voor Artsenkrant. "In een ziekenhuislandschap als het onze kan het een enorme troef zijn om een bijkomend informatie- en overlegkanaal te openen."

Uit het magazine

Op 1 februari jl. organiseerde de End-of-Life Care Research Group van de VUB een inspiratiedag over 'compassionate communities'. Dat zijn gemeenschappen waarin omgaan met het levenseinde en verlies een collectief gebeuren is.

Uit het magazine

Deze maand zette de Kamer het licht op groen voor een wetsontwerp van minister van Justitie Paul Van Tigchelt dat geweld tegen onder meer artsen, voortaan strenger bestraft. Uw collega kreeg te maken met een agressieve patiënt. Wat kan ú doen?

Uit het magazine

"We moeten echt vaker een spirometrie aanvragen", betoogt professor Renaud Louis (ULiège), die daarmee onze clinical update over astma (AK2751) bijtreedt. Hij vindt dat huisartsen vaker een screeningspirometrie zouden moeten uitvoeren net zoals ze de nuchtere glykemie en de cholesterolconcentratie bepalen.

Uit het magazine

De crash van 2022 werkte nog door in 2023, maar het einde van het jaar was veel rustiger: de inflatie daalde drastisch, gevolgd door de rentes. In 2024 zou de wereld voor beleggers verder moeten opklaren. Deze aflevering: over obligaties en vastgoed.

Uit het magazine

Onze samenleving is divers en multicultureel geworden. Dat leidt tot uitdagingen in de zorg. In een college voor de 'Lessen voor de 21ste eeuw' aan KU Leuven ging prof. Birgitte Schoenmakers in op de zorgnoden van mensen met een andersculturele achtergrond.

Uit het magazine

Aan tafel gaan met jonge kinderen kan uitdagend zijn. Maar wanneer maakt moeilijk eten deel uit van een voorbijgaande fase in de ontwikkeling van het kind en wanneer gaat het echt om een eetprobleem? We spraken met Naomi Zammattio van de Gezinspraktijk in Mechelen.

Uit het magazine

Hoe vertel je een kind dat mama, papa of een van de grootouders kanker heeft? Wat kan je doen om te helpen met het verdriet om te gaan? Psychologen Veerle Cosyns en Cindy Verhulst geven handvatten voor zowel ouders als artsen.

Uit het magazine

Een solopraktijk of een groepspraktijk? Misschien organiseert u zich wel beter op een andere manier. Een netwerkpraktijk kan een meerwaarde hebben voor zowel startende als afbouwende huisartsen - en voor hun patiënten, zeggen dr. Marieke Geijsels en dr. Benjamin Lybaert (Domus Medica).

Uit het magazine

In aanloop naar Boektopia (28 oktober - 5 november) bespreekt Lotte Baert van Boekstart het belang van voorlezen aan baby's en jonge peuters. Ook de arts kan een steentje bijdragen en tijdens opvolg- en vaccinatieconsultaties het effect van een vroege leesstart op taalontwikkeling en leesvaardigheid aankaarten.

Uit het magazine

In AK 2762 kon u het verhaal lezen van dr. Lore De Greef, die na een klacht van een patiënt de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) aan de deur kreeg voor een grondige en langdurige doorlichting. Wat moet u doen om in regel te zijn met de GDPR?

Uit het magazine

Voor wie zich grondig vertrouwd wil maken met de meest recente wetenschappelijke inzichten inzake de fundamenten van een gezonde levensstijl, bieden VUB en EhB tijdens het eerste semester van dit academiejaar een micro-credential rond preventieve gezondheid, die ook online te volgen is. Huisartsen behoren uitdrukkelijk tot de doelgroep.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info
Uit het magazine

Patiënten die uitbehandeld zijn, moeten een boodschap verwerken die onrustig en angstig kan maken. Hoe die angst te herkennen en ermee om te gaan? Dat was het thema van een webinar van Cera in samenwerking met Palliatieve Zorg Vlaanderen.

In the picture

Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag.

Ontdek alle dossiers