9,5 miljoen euro bestemd voor extra testcapaciteit tijdens de covid-crisis werd gebruikt voor de oprichting van het European Plotkin Institute for Vaccinology (ULB/UA)-dat sowieso al 20 miljoen kreeg. N-VA-Kamerlid tandarts Frieda Gijbels is verbolgen: "Dit is onbehoorlijk bestuur en een ongeoorloofde transfer van middelen."

Een kwart van de anesthesisten (25%) rekent ereloonsupplementen aan. Ze worden daarin op respectabele afstand gevolgd door gynaecologie (12%), chirurgie (12% en orthopedie (10%). In de andere disciplines vraagt telkens minder dan 10% van de artsen een supplement. Anesthesie golft als het ware mee met alle chirurgische disciplines die gebruik maken van het operatiekwartier.

Uit het magazine

Een ontspoorde managementcultuur waarin efficiëntie, kosten-batenethiek, omzet en concurrentie domineren is een belangrijke verklaring voor de huidige burn-outgolf. Dat stelt prof. Jan Rosier, hoogleraar aan University College Dublin, in een webinar van Arts in Nood.

Uit het magazine

De hervorming van het dagziekenhuis betekent extra werk voor de huisartsen en is enkel haalbaar als er aanzienlijke ondersteunende maatregelen worden getroffen. Dat was de teneur op het afgelopen congres van de Belgian Association of Ambulatory Surgery (BAAS).

De Aedes-muggen komen naar België. Vorig jaar werd op 12 plekken over heel België Aedes albopictus aangetroffen - dat is de tijgermug die zika, dengue en chikungunya van persoon tot persoon kan overdragen.

Tegen juni verwacht het Riziv de eerste voorstellen voor -leesbare- tarieflijsten met de meest courante verstrekkingen. Na goedkeuring door de administratie publiceert het Staatsblad dan de modellen (per sector). Pas daarna is deze wet, bedoeld om de transparantie te verhogen, werkelijkheid. Dat zal dus nog wel even aanslepen.

"Het voorschrijven van benzodiazepines moet sterk verminderen en men dient alternatieve oplossingen te zoeken. Om dat te bereiken lanceren we in het najaar een grote sensibiliseringscampagne gebouwd op de synergie tussen apothekers, klinisch psychologen en huisartsen." Dat zei minister van sociale zaken en volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) in de Kamercommissie gezondheid en gelijke kansen.

Kind en Gezin registreerde 63.686 geboorten in 2022. Dat zijn er 2.874 minder dan in 2021. Het cijfer voor 2022 ligt weer dichtbij dat van 2020. Kind en Gezin verklaart deze evolutie door het afgenomen 'totale vruchtbaarheidscijfer'.

Zo luidde de titel van de uiteenzetting van de Nederlandse psychiater Erik Rozing tijdens een recent webinar de KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst). Het webinar kaderde in de 'Groene week', een initiatief van de KNMG om collega-artsen te sensibiliseren over thema's als klimaatverandering, milieuvervuiling en duurzaamheid.

Of toch volgens de tweejaarlijkse incubator- en acceleratorranking van UBI Global. Imec is een wereldwijd toonaangevend onderzoeks- en innovatiecentrum op het gebied van nano-elektronica en digitale technologieën. Zijn acceleratorprogramma imec.istart begeleidt ook startups in healthtech.

Naar aanleiding van de Wereld-IBD-dag op 19 mei verschijnt er een reeks van zes podcasts over de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, die het taboe rond de aandoeningen moeten helpen doorbreken. Getuigenissen ook over het parcours naar een toch zo comfortabel mogelijk leven.

Minister Vandenbroucke maakt 6,8 miljoen euro (per jaar) extra vrij voor de mobiele teams langdurige zorg voor kinderen en jongeren met ernstige psychiatrische problemen. Daarmee kunnen ze de helft meer VTE aanwerven.

Het transversale project voor COPD-patiënten wordt volledig bijgestuurd. Het ASGB verzette zich daar maandag 15 mei heftig tegen in het Verzekeringscomité. Het betreurt dat het voor 2023 gereserveerde budget nu helemaal verloren dreigt te gaan.

Op maandag 22 mei 2023 zullen in het Z+ Center de eerste omwonenden van de 3M-fabriek in Zwijndrecht hun bloed laten afnemen om het te onderzoeken op de aanwezigheid van PFAS. Het is de start van een langdurig en grootschalig bloedonderzoek waar alle omwonenden in een straal van 5 km rond de 3M-fabriek aan kunnen deelnemen.

Het lidgeld van de laatstejaarsstudenten geneeskunde die dit jaar aansloten bij het Vlaams Artsensyndicaat werd integraal doorgestort aan het consortium 12-12. Dit consortium ondersteunt de door zware aardbevingen getroffen Syrisch-Turkse bevolking. De actie leverde alvast 1.500 euro op.