Op donderdag 29 februari is het 'dag van de Zeldzame ziekten'. In het kader daarvan vond u vorige vrijdag bij Artsenkrant een speciale uitgave over zeldzame ziekten. Woensdag 28 februari organiseerde Roularta HealthCare, de uitgever van Artsenkrant, een ronde tafel over deze problematiek.

De Kamercommissie voor justitie keurde in eerste lezing een aanpassing goed van de regels inzake de registratie en controle van euthanasie. Dit kadert in de bespreking van het wetsontwerp houdende bepalingen inzake digitalisering van justitie. Dit wetsontwerp regelt ook de sanctionering van de grondvoorwaarden voor euthanasie. Dat kwam hier al ter sprake.

Wat zijn de voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op financiële ondersteuning bij het aanwerven van personeel? Wat zijn uw verplichtingen als arts-werkgever? Hoe staat het met uw aansprakelijkheid? Op 28 maart organiseert het VAS, afdeling Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant hierover een infosessie.

In een verklaring noemt voorzitter van de Staten-Generaal Geestelijke Gezondheid, em. prof. Frieda Matthys, de recente initiatieven van de Beroepsvereniging van Wedkantoren (BVWK) om jongeren te waarschuwen voor de gevaren van gokken misleidend. "Deze zorgwekkende praktijk ondermijnt de integriteit van het onderwijs en brengt de gezondheid van jongeren in gevaar."

In 2023 ontving de Controle- en evaluatiecommissie Euthanasie 3.423 registratiedocumenten betreffende euthanasie. Dat zijn er 15% meer dan in 2022. Alle registraties voldeden aan de wettelijke vereisten.

De Vlaamse regering heeft vorige vrijdag een ontwerpdecreet goedgekeurd over de oprichting van Rode Kruis-Vlaanderen als aparte rechtspersoon. Het decreet verankert de rol van het Rode Kruis-Vlaanderen als 'Helper van de Overheid', zoals voorzien in de Verdragen van Genève.

Vandaag verscheen op de website van het Riziv een overzicht van maatregelen ten gunste van artsen tijdens de COVID-periode en de twee laatste akkoorden. Met de nota wil het Riziv bijdragen 'tot een geobjectiveerd debat over het beleid en het budget voor de sector van de artsen, zowel binnen het overlegmodel, als binnen het politieke, mediatieke en maatschappelijke debat.'

De Vlaamse Regering heeft vorige vrijdag het licht op groen gezet voor investeringen in 15 centra voor herstelverblijf. Centra voor herstelverblijf zijn voor de patiënt een schakel in het genezingsproces tussen het ziekenhuis en thuis.

Huisartsenwachtposten krijgen een jaar extra om zich te herorganiseren in samenwerkingsverbanden. Dat besliste minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke in overleg met het Begeleidingsplatform Wacht. Het uitstel koopt extra tijd om voldoende operatoren voor het triagenummer 1733 aan te werven.

Het Staatsblad van 23 februari 2024 maakt de wet van 6 februari 2024 tot wijziging van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt en tot wijziging van bepalingen inzake rechten van de patiënt in andere wetten inzake gezondheid bekend. De wijzigingen in de wet van 22 augustus 2002 kregen hier al meermaals kritische aandacht. Hieronder gaan we in op die 'andere' wetten inzake gezondheid'.

Vorig jaar ontvingen BVAS, Kartel en AADM in totaal 1.466.378 euro werkingsmiddelen van het Riziv. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Frieda Gijbels (N-VA) aan minister Frank Vandenbroucke naar de dotaties van de beroepsorganisaties van gezondheidsberoepen.

De bevriezing van de ereloonsupplementen voor patiënten in de ziekenhuizen wordt verlengd tot 31 december 2024. Dat heeft de nationale paritaire commissie artsen-ziekenhuizen donderdag beslist, meldt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info

In the picture

Naar het meest recente dossier