Geneesmiddelen om de grootte van een baarmoederfibroom te verkleinen of de symptomen ervan te verminderen hebben alle hun beperkingen. Om chirurgie te vermijden, wordt gezocht naar selectieve GnRH-receptorantagonisten. Dat heeft geleid tot de ontwikkeling van geneesmiddelen die na injectie de afgifte van FSH en LH en zo de oestradiolconcentratie verlagen. Recentelijk is in Europa en het Verenigd Koninkrijk een nieuwe selectieve GnRH-antagonist goedgekeurd bij de behandeling van matig ernstige tot ernstige symptomen bij volwassen vrouwen van vruchtbare leeftijd met een fibroom.

De laatste jaren is opvallend veel onderzoek verricht naar biomarkers in het plasma en ook opvallend veel medisch genetisch onderzoek. Artificiële intelligentie heeft dat onderzoek nog in een stroomversnelling gebracht. Dat onderzoek heeft tot doel mogelijke verbanden en voorspellende correlaties in de verschillende domeinen van de geneeskunde te achterhalen. Professor Herman Depypere, gynaecoloog aan de Universiteit van Gent, heeft op het congres zo'n ontdekking gepresenteerd.

Als gevolg van een vaak ongezonde levenswijze is de incidentie van zwangerschapsdiabetes in onze maatschappij de laatste jaren sterk gestegen. In Frankrijk bijvoorbeeld is de frequentie van zwangerschapsdiabetes gestegen van 10,8% in 2016 naar 16,4% in 2021, dus in nog geen vijf jaar tijd. Dat kan onmogelijk louter worden toegeschreven aan een betere opsporing van diabetes.

De incidentie van borstkanker bij premenopauzale vrouwen stijgt en het betreft een agressievere kanker dan vroeger. Daarom is een goede follow-up belangrijk afhankelijk van de toegediende behandeling, maar ook met het oog op contraceptie en in geval van kinderwens. Professor Anne Gompel (Université Paris Cité) heeft een presentatie gegeven over hormoongevoelige borstkanker bij premenopauzale vrouwen.

Hyperandrogenisme is een frequente ziekte die gekenmerkt wordt door meer of min uitgesproken symptomen zoals hirsutisme, alopecia androgenetica, acne, onregelmatige menstruaties en virilisatie (lagere stem, hypertrofie van de clitoris en relatieve toename van de spiermassa). De frequentste oorzaak is het polycysteusovariumsyndroom. Minder frequente oorzaken zijn congenitale bijnierhyperplasie, ziekte van Cushing en androgeenproducerende tumoren.

Een congres voor gynaecologie waar wordt gesproken over mannelijke contraceptie, is dat niet vreemd? Toch niet, want dat zou de vrouwen minstens gedeeltelijk kunnen ontslaan van die verantwoordelijkheid, die niet altijd gemakkelijk te dragen is. Een gesprek met David Serfaty, gynaecoloog in Parijs en lid van het ICMC (International Consortium for Male Contraception).

Oestrogenen verhogen de HDL-cholesterolconcentratie en verminderen de insulineresistentie en de vorming van atheroomplaten. Toevoeging van androgene progestagenen zoals medroxyprogesteronacetaat (MPA) gaat dat tegen, wat het risico op coronairlijden verhoogt (relatief risico: 1,23, volgens de 'Women's Health Initiative'-studie).

Endometriose is weliswaar goedaardig in vergelijking met gynaecologische kanker, maar kan toch erg invaliderend zijn. De incidentie van endometriose is overigens hoog: circa 10% van de vrouwen volgens de Europese cijfers.

Uit het magazine

Het aantal plasmatransfusies daalde de afgelopen jaren. Verfijnde operatietechnieken leiden tot minder massaal bloedverlies, en onderzoek toont aan dat we ook met minder plasma-units de gewenste klinische resultaten bekomen. Binnen de huidige indicaties blijven plasmatransfusies echter levensreddend.

Uit het magazine

Het meest gebruikte plasmaderivaat voor medisch gebruik (plasma derived medicinal product, PDMP) zijn immunoglobulines voor patiënten met primaire immuundeficiëntie (PID). Prof. Filomeen Haerynck (kinderimmunoloog, UZ Gent) legt uit wat deze aandoening inhoudt en waarom PDMP's belangrijk zijn voor de betrokken patiënten.

Uit het magazine

In Vlaanderen is het Rode Kruis de enige instantie die bloed en plasma inzamelt. "Maar er is in België geen wettelijk monopolie", verduidelijkt professor Philippe Vandekerckhove. In economische termen is de inzameling goed voor een derde van de activiteiten van Rode Kruis-Vlaanderen. We spraken met de CEO van het Rode Kruis over het belang van deze inzameling op vrijwillige basis.

Een nieuw Koninklijk Besluit geeft kinderoncologen en -hematologen toegang tot het toezichtshonorarium in het oncologisch dagziekenhuis.

Clinical Update

In the picture

Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag.

Ontdek alle dossiers

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info