Uit het magazine

Eén op vijf van de kinderen en jongeren krijgt ooit te maken met chronische pijn. Langdurige hoofdpijn, buikpijn of musculoskeletale pijn wordt problematisch als ze het dagelijks functioneren belemmert. In dat geval dringt een doorverwijzing zich soms op.

Uit het magazine

De ontwikkeling van behandelingen voor alzheimerpatiënten verloopt moeizaam, omdat we niet goed begrijpen hoe hun ziekte ontstaat. Onderzoekers ontsluierden onlangs een deel van het ontstaansmechanisme. Meteen kregen ze ook een beter inzicht in het forse risico dat vrouwen treft, met een bijna tweemaal hogere prevalentie dan bij mannen.

Uit het magazine

Tendinopathie is een veel voorkomend probleem. Het gaat om een letsel dat ontstaat als er sprake is van overbelasting, meestal gerelateerd aan een te hevige of te lange belasting van een pees. Een vroegtijdige diagnose en adequate behandeling kunnen vermijden dat de schade erger wordt en/of tot chronische pijn leidt.

Uit het magazine

Enkelverstuiking is de frequentste sportblessure. De lichtste letsels kunnen worden behandeld zonder medische interventie, maar soms zijn een adequate diagnose en behandeling nodig.

Uit het magazine

We weten intussen dat lichaamsbeweging tijdens een niet-gecompliceerde zwangerschap lang niet gevaarlijk is, maar integendeel gunstige effecten heeft en daarom moet worden aangemoedigd. Toch zijn er met het oog op fysiologische veranderingen tijdens de zwangerschap soms aanpassingen nodig. Dat hangt af van de sportdiscipline die de vrouw beoefent, zeker als het om een topatlete gaat.

Uit het magazine

Onderzoekers slaan internationaal de handen in elkaar om meer duidelijkheid te verkrijgen over de rol van vleermuizen bij het verschijnen van 'nieuwe' virussen bij de mens. De uiteindelijke bedoeling is te kunnen anticiperen op uitbraken, of die in te dijken vóór ze uitgroeien tot een nieuwe pandemie.

Uit het magazine

Het onderzoek van dr. Sébastien Deferm naar de impact van linkeratriumdisfunctie binnen de contexten van mitraalkleplijden, ischemische hersenberoerte en hartfalen leverde hem de Jacqueline Bernheimprijs 2022 op. Nieuwe kennis leidde onder meer tot de erkenning van een nieuwe entiteit van mitralisklepinsufficiëntie en zo tot een update van internationale richtlijnen.

Uit het magazine

Als je denkt dat genetisch onderzoek zich beperkt tot een bloedafname en een analyse in het labo, wat leidt tot een eenduidige diagnose, dan heb je het helemaal fout. De klinische genetica, weliswaar al zes jaar erkend als specialisatie in België, blijft enigszins miskend.

Uit het magazine

Het klassieke beeld rond de pathogenese van jicht gaat uit van hyperuricemie, die aan de oorsprong ligt van een verhoogde uraatconcentratie in de gewrichten. Dat is maar een deel van het plaatje, want hyperuricemie is in de bevolking vijfmaal zo frequent als jicht. Voer voor onderzoekers.

Uit het magazine

Astma is bij het kind één van de frequentste chronische aandoeningen. Het is dus belangrijk de ziekte klinisch te herkennen en het klinische vermoeden correct met aanvullend onderzoek te kunnen bevestigen.

Uit het magazine

Wereldwijd lijdt ongeveer 7,5 tot 10% van de kinderen aan astma. Kinderen die astmamedicatie krijgen, hebben een duidelijk verhoogd risico op opname op de spoed wegens acute symptomen - 30% versus 19% bij kinderen zonder astmamedicatie.

Uit het magazine

Het onjuiste gebruik van medicatie kan vaak verklaren waarom astma bij kinderen slecht onder controle is. Hoe kan men de therapietrouw het best bevragen?

Uit het magazine

Bij astma is inflammatie een centraal gegeven. Het bestrijden daarvan is de basis van de behandeling. Daarnaast is het belangrijk snel symptomen te kunnen verlichten. Het beleid wordt bepaald door de ernst van de klachten en de leeftijd van het kind.