...

Chinese vorsers van de Universiteit van Shenzhen hebben het effect van een vrijwillige medische besnijdenis op het risico op hiv-infectie onderzocht bij mannen die grotendeels een'actief' seksleven hadden in een context van zeer beperkte toegang tot PrEP en post-expositieprofylaxe gezien de kosten en de gebrekkige bevoorrading. De studie is uitgevoerd bij homo- en biseksuele mannen die hadden verklaard hoofdzakelijk een actieve rol te hebben gespeeld bij anale seks tijdens de laatste zes maanden en die in die periode minstens twee mannelijke sekspartners hadden. De patiënten werden in twee groepen ingedeeld: een groep waarin onmiddellijk een medische besnijdenis werd uitgevoerd, en een groep waarin die pas na 12 maanden werd uitgevoerd. De patiënten moesten de besnijdenis zelf regelen in een goed ziekenhuis en kregen de procedure daarna terugbetaald. Ze hebben de raad gekregen zich gedurende zes weken te onthouden van seksuele activiteit om de penis volledig te laten genezen, en daarna werden ze gedurende 12 maanden gevolgd. In de 'uitgestelde besnijdenis'-groep werd de follow-up gestart meteen na de initiële evaluatie. Ze hebben geen PrEP gekregen omdat de Chinese richtlijnen die niet aanbevolen en omdat studies met PrEP in China bij het starten van de studie pas waren aangevat. Tijdens de follow-upperiode werd om de drie maanden een snelle hiv-test uitgevoerd en na 6 en 12 maanden werd bloed afgenomen voor een laboratoriumonderzoek. Tussen 2020 en 2022 zijn 247 patiënten in twee even grote groepen ingedeeld: onmiddellijke versus uitgestelde circumcisie. De mediane leeftijd van de proefpersonen van de 'onmiddellijke circumcisie'-groep was 28 jaar. 71% had middelbaar onderwijs genomen en 16% beschreef zichzelf als biseksueel. Iets minder dan een derde was getrouwd of leefde samen met een mannelijke of vrouwelijke partner. 48% heeft verklaard tijdens de laatste zes maanden anale seks te hebben gehad met minstens vijf mannelijke partners en bijna alle proefpersonen (92%) heeft verklaard dat ze actieve anale seks hadden bij minstens 90% van de betrekkingen. Het primaire eindpunt van de studie was optreden van een hiv-infectie tijdens de follow-up van 12 maanden. Tijdens die periode hebben vijf mannen van de controlegroep (uitgestelde circumcisie) een hiv-infectie opgelopen, dus een incidentie van 4,1 per 100 persoonsjaren. In de 'onmiddellijke circumcisie'-groep heeft geen enkele proefpersoon een hiv-infectie opgelopen. De werkzaamheid van een besnijdenis bij de preventie van hiv-infectie was 91% (p = 0,0029). Volgens berekeningen van de vorsers kon door een besnijdenis één hiv-infectie worden voorkomen per 25 mannen. Het is dus interessant te investeren in programma's voor medische besnijdenis voor homo- en biseksuele mannen en die programma's te ondersteunen, althans bij de mannen met 'actieve' anale seks. PrEP is even wel even effectief als een medische besnijdenis bij homo- en biseksuele mannen en beschermt mannen, ongeacht de rol die ze spelen bij anale seks. Ref.: Gao Y et al. Annals of Internal Medicine, online gezet op 28/05/2024.