...

Beyfortus is een monoklonaal antlichaam dat preventief wordt toegediend. Het middel verlaagt het risico op RSV-infecties met 75% en het risico op hospitalisatie met 79%. Daarom keurde minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke de aanvraag tot terugbetaling goed.De terugbetaling wordt voorzien voor 1 verpakking van 50mg of 100mg, afhankelijk van het gewicht (50mg indien <5kg en 100mg indien ≥5kg), tijdens het eerste levensjaar. Het moet worden voorgeschreven en toegediend door een arts. Bij de apotheek betalen ouders enkel het remgeld (tussen de 8 en de 12,10 euro).Het toedienen moet gebeuren vóór het RSV-seizoen. Bij kinderen geboren midden in het seizoen, kan de toediening snel na geboorte. Beyfortus werkt onmiddellijk en beschermt het kind vijf maanden lang.De Hoge Gezondheidsraad pleit voor preventie bij alle zuigelingen jonger dan één jaar tijdens hun eerste RSV-seizoen, ongeacht of er al dan niet risicofactoren aanwezig zijn.Pas in september verkrijgbaarProducent Sanofi laat weten dat Beyfortus pas in september te verkrijgen zal zijn in België, hoewel de terugbetaling al eerder start. Zo wil men vermijden dat het middel te vroeg wordt toegediend met het risico dat de werking niet tot het einde van het RSV-seizoen gewaarborgd blijft. Deze zomer zal er wel al een informatiecampagne georganiseerd worden.Het Respiratoir Syncytieel Virus is de belangrijkste oorzaak van luchtweginfecties bij jonge kinderen. Het komt met name voor in het eerste levensjaar van een kind en kan in ernstige gevallen een ziekenhuisopname of overlijden tot gevolg hebben. In Europa gaat het virus meestal rond in de winter (periode oktober tot maart).Jaarlijks registreert Sciensano 7.000 gevallen van RSV-infectie in ons land. De meeste kinderen maken een eerste besmetting mee tijdens het eerste levensjaar. Bij kinderen jonger dan twee jaar kan het evolueren tot een longontsteking of bronchiolitis.