Een keuze uit de mondelinge presentaties tijdens de EHA meeting in Frankfurt, 8-11 juni 2023.

MDS vormen een heterogene groep beenmergaandoeningen gekarakteriseerd door ineffectieve hematopoiese, progressieve cytopenieën en toenemende transfusie afhankelijkheid.

Refractaire of Relaps MM patiënten: veel hoopgevende al dan niet reeds vergevorderde studieresultaten leggen het grondwerk voor de opbouw van de therapeutische strategieën voor de nabije toekomst. Ook hier worden de vooruitzichten, zelfs voor de moeilijker te behandelen MM patiënten steeds beter.

Uitgelicht

Perceived injustice (PI) of het gevoel van onrecht blijkt in de algemene chronische pijnpopulaties een belangrijke rol te spelen in de pijnervaring. De onderzoeksgroep Pain in motion (VUB) toonde dat eerder al aan bij borstkankeroverlevers (BCS) met chronische pijn en PI. Prof. Jo Nijs (UZ Brussel; Pain in motion, VUB) en doctoraatsonderzoeker Eva Roose (VUB - UHasselt) onderzoeken nu het effect van specifieke neurowetenschappelijke pijneducatie in combinatie met motiverende gespreksvoering op de mate van pijn, levenskwaliteit en het gebruik van opioïden in deze populatiegroep.

Partner content

De BOhN Partner Content biedt bedrijven, organisaties en overhe­den de toegang tot het netwerk van BOhN. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.