...

Chemotherapie of bestraling van het hoofd kan haaruitval veroorzaken die meestal tijdelijk is, maar de patiënt toch ernstig kan belasten. Vandaag bestaat al een gedeeltelijke tegemoetkoming voor de aankoop van een pruik na chemotherapie of bestraling, maar vanaf 1 juli kunnen patiënten ook kiezen voor een sjaal of hoofddeksel. Concreet zal iemand die kaal is door een kankerbehandeling tot 120 euro kunnen terugkrijgen van het ziekenfonds, voor de aankoop van accessoires die bestemd zijn om het hoofd te bedekken. Op jaarbasis wordt 447.000 euro voorzien. De exacte voorwaarden kunnen nagelezen worden op allesoverkanker.be. TandzorgDe tweede maatregel komt er voor wie, ten gevolge van kanker en/of anodontie of oligodontie (de volledige of gedeeltelijke afwezigheid van tanden, red.), een complexe tandherstelling nodig heeft. Sinds 1 januari vorig jaar worden al nieuwe verstrekkingen terugbetaald, en de voorwaarden voor terugbetaling worden verder uitgebreid zodat een nieuw gebit vanaf 1 juli voor een grotere groep patiënten betaalbaar wordt. Het gaat dan om moeilijke tandherstellingen zoals metalen frame, osteogeïntegreerd implantaat, steeg, brug of kroon. Daarvoor wordt een budget van 3,9 miljoen euro uitgetrokken.