Op de IDWeek 2023, die in oktober heeft plaatsgevonden in Boston, hebben vorsers de intermediaire resultaten na 24 weken van de DYAD-studie gepresenteerd. Die studie onderzoekt de virologische werkzaamheid en de veiligheid van overschakeling van patiënten die virologisch onder controle zijn met een drievoudige combinatietherapie van BIC/FTC/TAF, op een tweevoudige combinatietherapie met dolutegravir en lamivudine.

Dagelijkse PrEP leent zich bijzonder goed voor de preventie van hiv-infectie, maar de kosten-batenverhouding is enkel interessant bij mensen met een hoog risico op blootstelling aan het hiv. Welke noodbescherming kunnen we dan voorschrijven aan patiënten die maar zeer occasioneel worden blootgesteld aan het hiv, wetende dat PEP vaak moeilijk te verkrijgen is in een noodsituatie? Een groep van het General Hospital in Toronto heeft PEP in pocket (PIP) getest, een op voorhand opgesteld voorschrift voor 28 dagen PEP voor zelfgebruik in geval van een verdacht niet-beschermd contact.

Een groep van de school voor volksgezondheid van de Universiteit van Beijing heeft de internationale literatuur doorgenomen en een meta-analyse uitgevoerd van de prevalentie en de incidentie van CVA bij hiv-geïnfecteerde patiënten. De studie is gepubliceerd in het tijdschrift AIDS.

Op het BREACH-congres 2023, dat jaarlijks plaatsvindt de dag voor AIDS Day, heeft dr. Dominique Van Beckhoven, coördinatrice van het programma voor surveillance van hiv en seksueel overdraagbare infecties van Sciensano, het rapport 2023 gepresenteerd over de epidemiologische situatie van hiv-infectie in België (cijfers tot en met 31/12/2022).

Volgens een recente Amerikaanse studie is kanker goed voor bijna 10% van de verloren levensjaren bij hiv-geïnfecteerde patiënten, ongeacht de oorzaak ervan. Een betere toegang tot de antiretrovirale behandeling, opsporing en preventie zouden dat cijfer kunnen verlagen.

Live from...

The European Respiratory Society International Congress 2023 took place at MiCo in Milan, Italy from 9 - 13 September, 2023.

Inzichten & Innovaties

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrieven