...

Finale analyse van de MASTER studie Viervoudige inductiebehandeling gevolgd door MDR-gemoduleerde consolidatie en therapie-onderbreking: finale analyse van de MASTER studie bij nieuw gediagnosticeerde patiënten: In de multicentrische phase 2 studie over een MRD respons geadapteerde sequentiële therapie ('MASTER') werd van Dara-KRd gevolgd door ASCT, de haalbaarheid nagekeken, en de finale uitkomst van de MRD-gestuurde duur, met een mogelijke onderbreking van therapie, bepaald. Hier volgt de finale analyse, met een mediane opvolgingsduur langer dan 42 maand. 123 patiënten werden gerecruteerd. Een negatieve MRD test (NGS methodologie) werd gezien bij 81% en deze bleef zo gedurende meer dan 1 jaar bij 64% zonder hoogrisico chromosoomafwijkingen (HRCA) en bij 46% met meer dan 2 van dezen. 71% bereikten de MRD-observatie fase met therapiestop. De globale PFS was 85% op 3 jaar en de OS 94% voor patiënten zonder HRCA. De 3-jaars OS was 82% bij hen die MRD-neg bleven, vergeleken met 55% bij de anderen. Onder 84 patiënten in de MRD-observatiefase, met een mediane observatieduur van 32 maanden na onderbreking, bedroeg het cumulatief risico op herval slechts 9% (maar 47% als meerdere HRCA bekend waren). 61 patiënten bleven therapievrij onder persisterende MRD-negativiteit. Dit therapiepad levert derhalve uitstekende resultaten aan, met een veilige therapie-onderbreking bij vele patiënten. De hoogrisico groep heeft nood aan een andere aanpak, bijvoorbeeld met bijkomende immunotherapieën.Uitgekeken wordt naar wat er te leren valt uit het onderzoek bij een tweede of latere heropflakkering van de plasmacel dyscrasieën.