In deze multicentrische studie, die ook in België liep, werden 73 patiënten met gemetastaseerde squameuze slokdarmkanker behandeld met cisplatine (80-100mg/m2 intraveneus op dag 1) en 5-fluorouracil (1.000 mg/m2 intraveneus op dagen 1-4]. De andere 73 patiënten kregen dezelfde behandeling met cisplatine-fluorouracil, maar in combinatie met panitumumab (9 mg/kg, intraveneus op dag 1 van elke 3-wekelijkse cyclus) tot progressie van de aandoening of onaanvaardbare toxiciteit.

In deze multicentrische, gerandomiseerde Australische studie werd nagegaan welke oppuntstelling bij patiënten met een positieve prostaatkankerbiopsie het meest efficiënt is. Bij 150 mannen werd eerst een PSMA PET-CT uitgevoerd en vervolgens de conventionele CT- en botscan. Bij 152 werd eerst de conventionele CT- en botscan verricht en vervolgens een PSMA PET-CT.

Acute graft-versus-host disease (GVHD) blijft een belangrijke beperking bij allogene stamceltransplantatie. Niet alle patiënten reageren op de standaardbehandeling met steroïden. Dr. Robert Zeiser (universitair ziekenhuis van Freiburg) presenteerde een nieuwe behandelingsoptie op het virtuele EHA-congres.

In deze multicentrische, gerandomiseerde fase 3-studie werden 451 (37%) patiënten behandeld met atezolizumab plus platinegebaseerde chemotherapie (groep A), 362 (30%) met atezolizumab in monotherapie (groep B), en 400 (33%) met placebo plus platinegebaseerde chemotherapie (groep C).

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

'Heropstart kankerscreening moet veilig gebeuren' - Alle hens aan dek bij Kankercentrum - 'Heel veel zelf moeten uitdokteren'

Verslag van de tweede virtuele meeting georganiseerd door BVU, SBU en Scientific Summits op 14/05/2020.

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.

Belgian Oncology & Hematology News