Deze week organiseert de Europese Vereniging voor hoofd- en halskanker de 'Make Sense'-campagne. Het A.S.Z. doet mee en wil haar patiënten informeren over signalen en symptomen van hoofd- en halskanker en hen stimuleren om vroegtijdig op consultatie te komen.

De toegang tot kankergeneesmiddelen is hoogst ongelijk in de verschillende Europese landen. Dat komt zowel door de ongelijke toegang tot studies met geneesmiddelen in ontwikkeling en tot goedgekeurde geneesmiddelen omwille van de verschillen in uitgaven van de gezondheidszorg. Op Virtual ESMO 2020 werden twee studies voorgesteld over het onderwerp.

Deze zomer werden de eerste zeven patiënten behandeld met protontherapie in het gloednieuwe protontherapiecentrum PARTICLE, verbonden aan het UZ Leuven. Het Riziv komt voortaan ook tussen in de behandeling en de mogelijke reiskosten binnen België.

In een multicentrische, gerandomiseerde Chinese fase 3-studie werden 100 patiënten met FLT3-ITD acute myeloïde leukemie, die een allogene hematopoëtische stamceltransplantatie ondergingen, vervolgens verder behandeld met sorafenib. De controlegroep bestond uit 102 patiënten, waarbij de sorafenib werd stopgezet één week voor het uitvoeren van de allogene hematopoëtische stamceltransplantatie.

Het CERN (Europese Raad voor Kernonderzoek) en het universitair ziekenhuis in Lausanne (CHUV, Zwitserland) hebben een concept ontwikkeld voor innovatieve radiotherapie. Die maakt gebruik van de acceleratortechnologie van het CERN voor toediening van FLASH-radiotherapie. De onderzoekers maken gewag van een baanbrekende kankerbehandeling, die doelgericht diep in het lichaam van de patiënt kan doordringen. Er zouden ook minder nevenwerkingen mee gepaard gaan.

In deze multicentrische (10 centra in Duitsland) open-label, gerandomiseerde fase 2-studie werden 35 patiënten met een niet-reseceerbare slokdarmkanker behandeld met radiochemotherapie plus cetuximab (cetuximabgroep) en 39 met radiochemotherapie alleen (controlegroep).

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Read the complete speaker-approved report of the 2020 post-ASCO meeting

Verslag van de tweede virtuele meeting georganiseerd door BVU, SBU en Scientific Summits op 14/05/2020.

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.

Belgian Oncology & Hematology News