Onderzoekers aan de Universiteit Antwerpen (UA) hebben in samenwerking met het excellentiecentrum NETwerk als eersten wereldwijd circulerend tumor-DNA kunnen identificeren en analyseren in een longitudinale studie met 43 gemetastaseerde NET-patiënten. De resultaten van deze studie zijn recent gepubliceerd in het tijdschrift Clinical Cancer Research (1) en geven de waarde weer van deze vloeibare biopsie voor de diagnose, prognose en opvolging van NET-patiënten. Een doorbraak van formaat.

Onderzoekers van het UZ Brussel hebben bemoedigende resultaten geboekt in een fase 1-studie, waarbij immuuntherapie intracerebraal wordt geïnjecteerd bij patiënten met een recidief van glioblastoom (1). De prognose van deze patiënten is bijzonder somber en de nood aan nieuwe effectieve behandelingen aldus zeer groot.

De behandeling van grootcellig B-cellymfoom (LBCL) met CAR-T-cellen werd eerst toegepast bij patiënten die al twee of meer behandelingslijnen hadden gekregen, maar gezien de successen die waren behaald bij eerdere pogingen en het feit dat de behandeling op lange termijn doeltreffend blijft, wordt ze nu ook in een vroeger stadium toegepast.

De behandeling van multipel myeloom is de laatste tijd sterk verbeterd. De tienjaarsoverleving loopt nu op tot 70%. Maar er kan nog vooruitgang worden geboekt. Isatuximab (isa) is een monoklonale antistof tegen CD38 met een immunostimulerende werking

De eerstelijnstherapie bij een DLBCL (diffuus grootcellig B-cellymfoom) bestaat in het klassieke R-CHOP-schema, waarmee 60-70 % van de patiënten geneest. POLARIX is een gerandomiseerde, gecontroleerde, dubbelblinde studie, die R-CHOP als eerstelijnstherapie heeft vergeleken met R-CHP plus polatuzumab-vedotin (Pola), een monoklonale antistof tegen CD79b (dat sterk tot expressie wordt gebracht door maligne B-cellen) gekoppeld aan het antimitoticum monomethylauristatine E (1).

Een intensieve chemotherapie geïnspireerd op de chemotherapie die bij kinderen wordt voorgeschreven, heeft de prognose van volwassen patiënten met een ALL (acute lymfatische leukemie) sterk verbeterd, maar door de hoge toxiciteit wordt die niet voorgeschreven aan oudere patiënten.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Verslag van de Belgische Respiratoire Oncologie Update Meeting - Update van de behandeling van melanoom - Onderliggende moleculaire pathways van metastasering

Verslag van de tweede virtuele meeting georganiseerd door BVU, SBU en Scientific Summits op 14/05/2020.

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.

Belgian Oncology & Hematology News