Een belangrijke presentatie gedurende het presidentiële symposium op deze ESMO 2021 was het resultaat van de KEYNOTE-826-studie bij vrouwen met een recurrente of uitgezaaide baarmoederhalskanker die nog niet eerder systemische chemotherapie hebben gekregen en niet langer in aanmerking kwamen voor curatieve behandelingen.

Terwijl immuuncheckpointinhibitoren (ICPI's) meer en meer worden ingezet bij verschillende kankertypes, is hun rol in de behandeling van sarcomen tot op heden nog onduidelijk.

Het palliatief zorgdomein kent ook in België zijn uitdagingen. De palliatieve zorgorganisatie is echter nog onvoldoende uitgewerkt voor verschillende doelgroepen en zou veel vroeger in het ziekteproces aan bod moeten komen. Met het COMPAS-project, gefinancierd door Kom Op Tegen Kanker (KOTK), heeft de UGent kritische succesfactoren in kaart gebracht die belangrijk zijn voor de toekomstige palliatieve zorgorganisatie.

Het nieuwe Jules Bordet Instituut werd vorige week ingehuldigd op de Erasmuscampus in Anderlecht. Het ziekenhuis dat gespecialiseerd is in oncologie is momenteel nog gevestigd op de Waterloolaan in Brussel. Door de geplande verhuis in november is er meer plaats voor extra ziekenhuisopnames, maar ook voor onderzoekslaboratoria.

In deze multicentrische fase III-studie (bijna 200 centra in de Verenigde Staten en Canada) werden van 1999 tot 2006, 636 vrouwen, die borstsparende heelkunde ondergingen voor een laag-risico DCIS, gerandomiseerd om al (radiotherapiegroep: n = 314) dan niet (observatiegroep: n = 322) een postoperatieve bestraling te ondergaan.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Verslag van de post-ASCO GU 2021-meeting - Highlights in digestieve oncologie - Highlights in genito-urinaire kanker

Verslag van de tweede virtuele meeting georganiseerd door BVU, SBU en Scientific Summits op 14/05/2020.

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.

Belgian Oncology & Hematology News