Sint-Trudo start met een nieuw informatiesysteem voor oncopatiënten, een map met inlichtingen over diagnose en behandeling die gaandeweg wordt aangevuld met uitleg over alle mogelijke disciplines die bij een oncologisch traject betrokken kunnen zijn.

Het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE) en het SCK CEN (Studiecentrum voor Kernenergie) tekenden een samenwerkingsovereenkomst over de productie van Lutetium-177, een medische radio-isotoop van de nieuwe generatie, die veelbelovend lijkt voor de behandeling van prostaatkanker.

Een wereldwijd uitgevoerde, dubbelblinde fase 3-studie ging het effect na van het toevoegen van intraveneus ramucirumab (10 mg/kg om de 2 weken) aan oraal erlotinib (150 mg/dag) (224 patiënten) als eerstelijnstherapie in vergelijking met erlotinib plus placebo. Het onderzoek spitste zich toe op gemetastaseerd, EGFR-gemuteerd kleincellig longcarcinoom.

Een onderzoek ging na of treosulfan in combinatie met fludarabine, niet beter is dan busulfan in combinatie met fludarabine als voorbereidende behandeling op allogene hemopoëtische stamceltransplantatie (HSCT) bij oudere patiënten met acute myeloïde leukemie of myelodysplastisch syndroom.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief