Artsen vragen minder vaak kankerscreening aan naarmate de dag vordert

Artsen vragen minder vaak een kankerscreeningonderzoek aan en patiënten laten dat onderzoek minder vaak uitvoeren naarmate de dag vordert. Een Amerikaanse groep heeft een correlatie vastgesteld tussen het uur van de consultatie en het percentage patiënten waarbij een kankerscreeningonderzoek werd aangevraagd. Het uur van de consultatie blijkt ook invloed te hebben op het percentage patiënten dat het screeningonderzoek binnen een jaar laat uitvoeren.

Quizartinib goed alternatief bij recidief FLT3-ITD acute myeloïde leukemie

In deze gerandomiseerde gecontroleerde fase 3-trial, uitgevoerd in 152 centra in 19 landen, werden 367 patiënten met recidief van FLT3-ITD acute myeloïde leukemie ad random behandeld met ofwel quizartinib (60 mg per os eenmaal per dag) (245 patiënten) ofwel met een van de investigatorafhankelijke voorgeselecteerde chemotherapie (122 patiënten), welke voornamelijk bestond uit ofwel subcutaan toegediend cytarabine en intraveneus mitoxantrone en etoposide; ofwel intraveneus granulocyten colony-stimulating factor, fludarabine, cytarabine en idarubicine.

Borstkankerrisico na kanker tijdens de kindertijd

Antracyclines in hoge dosering verhogen het risico op borstkanker bij vrouwen die als kind kanker hebben overleefd, ook als er geen mutaties zijn in genen waarvan bekend is dat ze het kankerrisico verhogen.

ECCO 2019

The ECCO 2019 European Cancer Summit on 12-14 September 2019 in Brussels, Belgium will bring together worldwide leaders from cancer care, research, patient advocacy and public-private sectors in a unique multi-stakeholder forum. The theme of the second edition of the ECCO Summit is: "European Cancer Care: Across Borders".

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief