Het 'BrainStorm'-onderzoek - dat het Jules Bordet Instituut voert in samenwerking met het Oncodistinctnetwerk - zal CSF-monsters onderzoeken in de hoop biomarkers te identificeren voor prognose, voorspelling, behandeling en opvolging van uitzaaiingen in de hersenen.

Gynaecoloog-oncoloog dr. Ignace Vergote is inmiddels professor emeritus (UZ/KU Leuven), maar blijft nog zeer actief met wetenschappelijk onderzoek, zo blijkt uit twee recent gepubliceerde artikels in het toonaangevende vakblad The Lancet Oncology dit jaar, waaraan hij heeft meegewerkt.

Het aantal moleculaire markers voor de behandeling van maligne neoplasma's van het bovenste deel van het maag-darmkanaal neemt enorm toe. Pathologen moeten daarom steeds vaker testen uitvoeren. Het probleem is dat veel artsen niet precies weten om welke test ze moeten vragen. Dr. Pieter Demetter, Instituut Jules Bordet (Brussel), besprak het onderwerp op de BGDO-meeting op 5 mei.

Deze multicentrische (35 academische centra in Europa en de USA), open-label, eenarmige, fase II-studie behandelde 101 vrouwen met een recidief van gemetastaseerde plaveiselcel adenocarcinomateuze of adenosquameuze cervixkanker, die progressie vertoonden na twee systemische chemotherapiesessies met tisotumab vedotin (intraveneus 2,0 mg/kg tot een maximum van 200 mg eenmaal om de drie weken tot progressie van de aandoening of onaanvaardbare toxiciteit).

In deze open-label, multicentrische, gerandomiseerde fase 3-studie werden 153 patiënten behandeld met pembrolizumab (200 mg intraveneus om de drie weken) en 154 met een klassieke chemotherapie (mFOLFOX6 (leucovorin, fluorouracil, en oxaliplatin) of FOLFIRI (leucovorin, fluorouracil, en irinotecan)) intraveneus om de twee weken met of zonder intraveneus bevacizumab of cetuximab.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Highlights van ASCO GI & ENETS 2021 - 30 jaar vooruitgang in de behandeling van longkanker - Verslag van de Spring ImmunoScience Academy

Verslag van de tweede virtuele meeting georganiseerd door BVU, SBU en Scientific Summits op 14/05/2020.

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.