Enhertu® (trastuzumab deruxtecan) van Daiichi Sankyo en AstraZeneca kreeg een voorwaardelijke goedkeuring in de Europese Unie als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten met niet-receseerbare of gemetastaseerde HER2-positieve borstkanker die twee of meer eerdere anti-HER2-gerichte therapieën hebben gekregen.

Een extra dosis bestraling bij mannen met niet-uitgezaaide prostaatkanker exact op de plek waar de hoofdtumor zat, blijkt de kans op herval te verlagen. Dat blijkt uit de FLAME-trial, recent gepubliceerd in de Journal of Clinical Oncology.

Recent werden de bijgewerkte resultaten van de verkennende fase II-studie TASCO1 aangekondigd. Deze studie evalueert LONSURF® (trifluridine/tipiracil) + bevacizumab en capecitabine + bevacizumab (C-B) in een eerstelijnssetting bij patiënten met niet-receseerbare gemetastaseerde colorectale kanker die niet in aanmerking komen voor intensieve therapie. De data werden gepresenteerd op ASCO GI 2021.

De MONALEESA -3 is een multicentrische fase 3-studie uitgevoerd in 174 centra in 30 landen. 726 patiënten met hormoonreceptor-positieve, humane EGFR-negatieve geavanceerde borstkanker werden aan een 2:1-ratio gerandomiseerd om behandeld te worden met ofwel ribociclib plus fulvestrant (n = 484) ofwel placebo plus fulvestrant (n = 242). De studie toonde aan dat toevoeging van ribociclib op significante wijze de progressievrije en algemene overleving verbeterde.

In deze multicentrische, gerandomiseerde, open-label fase 3-studie werden 207 patiënten behandeld met de klassieke chemotherapie (4-6 cycli carboplatine plus pemetrexed (500 mg/m2)) en bij 205 patiënten werd aan deze behandeling camrelizumab (200 mg om de drie weken) toegevoegd. De onderhoudsbehandeling bestond uit ofwel pemetrexed alleen, ofwel camrelizumab plus pemetrexed.

Sinds begin dit jaar worden een originele specialiteit en twee nieuwe generische geneesmiddelen terugbetaald.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

'Oncologen moeten klaar zijn voor nieuwe manier van werken' - Verslag van de Respiratory Oncology Update Meeting - Verslag van de Scientific Summits Meeting 2020

Verslag van de tweede virtuele meeting georganiseerd door BVU, SBU en Scientific Summits op 14/05/2020.

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.