Op zaterdag 6 maart 2021 vond de achtste Belgian Multidisciplinary meeting on Urological Cancers (BMUC) plaats. BMUC 2021 was een virtuele meeting, wat als voordeel had dat er ook internationale topsprekers deel uitmaakten van de faculty. Met meer dan 300 deelnemers die de meeting online volgden, was deze editie een groot succes. Dit verslag beperkt zich tot een samenvatting van de sessies over nierkanker, blaaskanker en testiskanker.

Heel wat wetenschappelijk onderzoek legt de nadruk op het belang van behoud van werk of werkhervatting op de levenskwaliteit bij beroepsactieve kankerpatiënten. Bij zorgverleners in ons land groeit het besef dat ondersteuning van arbeidsparticipatie een onderdeel dient te worden van het zorgaanbod.

In deze open-label, gerandomiseerde, gecontroleerde en multicentrische Chinese fase 3-studie, werden 134 patiënten met een HER2-positief gemetastaseerd borstcarcinoom en progressie na een behandeling met trastuzumab en taxanen behandeld met pyrotinib (400 mg per os eenmaal per dag) plus capecitabine (1.000 mg/m2 per os tweemaal per dag op dagen 1-14 van elke 21-daagse cyclus) en 132 werden behandeld met lapatinib (1.250 mg per os eenmaal per dag) in combinatie met eenzelfde dosis capecitabine.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Adjuvante therapie bij coloncarcinoom is maatwerk - Gepersonaliseerde aanpak voor behandeling metastatisch coloncarcinoom - ImmunoScience Academy Meeting

Verslag van de tweede virtuele meeting georganiseerd door BVU, SBU en Scientific Summits op 14/05/2020.

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.