Marion van Mackelenbergh voerde een meta-analyse uit van 12 gerandomiseerde, gecontroleerde studies over het nut van capecitabine bij de neoadjuvante en adjuvante behandeling van triple negatieve borstkanker. De onderzoekers bestudeerden in het totaal 15.457 patiënten (van wie er 7.983 capecitabine hadden gekregen). Alles bij elkaar waren er 4.097 evenementen om het effect van een neoadjuvante/adjuvante behandeling met capecitabine op de overleving te onderzoeken.

Artsen krijgen een vergoeding voor telefonische consultaties in het kader van de Covid-19-crisis. Ze kunnen 20 euro aanrekenen voor de telefonische triage van mensen die mogelijk besmet zijn met Covid-19 en ook voor telefonische consulten met andere patiënten in het kader van de continuïteit van de zorg.

In deze studie verdeelden de onderzoekers 13.195 mannelijke (ex-)rokers in twee groepen: 6.583 mannen vormden de screeningsgroep en ondergingen een CT-scan bij het begin van de screening en na 1, 3 en 5,5 jaar. De controlegroep bestond uit 6.612 mannen met een gelijkaardig profiel. Alle patiënten werden minimum tien jaar gevolgd.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

De vijfjaarsoverleving van kinderen en AYA's (Adolescents & Young Adults) bedraagt 80% voor alle kankertypes samen. Zo zijn er in Europa een half miljoen overlevenden van een kanker op jonge leeftijd. Twee op de drie zal laattijdige effecten ondervinden, van wie de helft ernstig.