Het grootste probleem met gerichte geneesmiddelen is het optreden van resistentie. De groep van prof. Chris Marine (VIB/KULeuven) heeft populaties van residuele cellen in een melanoom ontdekt die daartoe bijdragen, en beschrijft de cruciale rol die een van die cellen speelt.

Tijdens het virtueel labobezoek, georganiseerd door Stichting tegen Kanker op 28 oktober 2021, konden we een kijkje nemen in één van de gefinancierde projecten. Zo voert het onderzoeksteam van prof. Geert Berx (CRIG, UGent) fundamenteel onderzoek uit naar de identificatie van pathways die samenwerken met de transcriptiefactor ZEB1 in de initiatie en metastasering van triple-negatieve borstkanker. Hiervoor maken ze gebruik van borstkankerorganoïden, muismodellen en single-cell technologie.

Binnen de Europese Vereniging voor Urologie (EAU) heeft de werkgroep die zich buigt over de prostaatkankerrichtlijnen, recent een systematische literatuurstudie uitgevoerd om na te gaan wat de impact is van het jaarlijks aantal uitgevoerde radicale prostatectomieën (caseload) door een uroloog of binnen een urologische dienst op de oncologische en niet-oncologische uitkomsten. De resultaten zijn inmiddels gepubliceerd in het toonaangevend vakblad European Urology (1).

In de Lancet Haematology van oktober 2021, presenteerden prof. H. Ludwig et al. een overzicht van een uitgebreid literatuuronderzoek en discussie van het European Myeloma Network om tot aanbevelingen te komen rond het belang van covid-19-vaccinatie bij patiënten met multipel myeloma (MM). Professor Michel Delforge, hematoloog van het UZ Leuven, geeft hierbij een samenvatting.

Jaarlijks worden in België zo'n 870 gevallen van eierstokkanker gemeld. De meesten worden behandeld met chirurgische ingrepen en/of chemotherapie. Een moleculaire behandeling of immuuntherapie zijn al verschillende jaren pistes die worden onderzocht maar voorlopig zonder grote doorbraak. De nieuwe test, ontwikkeld door het team van professor Abhishek D. Garg, in samenwerking met de groep van professor An Coosemans, brengt hierin misschien verandering.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

BGDO-meeting over ASCO en ESMO - BMUC Post Conference Meeting - Highlights ESMO 2021

Verslag van de tweede virtuele meeting georganiseerd door BVU, SBU en Scientific Summits op 14/05/2020.

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.