Uit het magazine

Als een selectie uit de vijf orale sessies, beide plenaire sessies, het presidentieel symposium en de openingsceremonie, geeft dit totaal van uiteenzettingen een goed inzicht in wat EHA22 als aanbod had.

Uit het magazine

Patiënten met hersentumoren kunnen door een aantasting van het centraal zenuwstelsel al snel in hun behandeltraject te kampen krijgen met zware neurologische of cognitieve problemen. Een tijdige en geïndividualiseerde revalidatie zou deze patiëntengroep helpen in het behoud van de aangetaste functies met een verhoogde levenskwaliteit als gevolg. Kom op tegen Kanker (KOTK) pleit dan ook voor revalidatie op maat die gestart wordt tijdens de kankerbehandeling en voor de nodige financiering.

De Europese Commissie heeft deze maand ook de CAR-T-celtherapie axicabtagene ciloleucel (Yescarta) van Gilead Sciences goedgekeurd voor patiënten met recidiverend of refractair folliculair lymfoom na drie of meer eerdere behandelingen.

Educatieve BGDO-cursus over primaire levertumoren - EHA22 in vogelvlucht - Het boeiend en evoluerend landschap van de hematologie

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.

Belgian Oncology & Hematology News

Partner content

De BOhN Partner Content biedt bedrijven, organisaties en overhe­den de toegang tot het netwerk van BOhN. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.