'MISSING' is een bewustmakingsinitiatief van de Breast International Group (BIG) om die vrouwen (en, in 1% van de gevallen, die mannen) te herdenken die er niet meer zijn, die niet meer kunnen deelnemen aan evenementen, feestjes en vieringen, en die nooit meer op een groepsfoto zullen prijken. Steun aan de wetenschap kan het gemis enigszins draaglijker maken.

Hoofd- en halstumoren op ASCO 2022 - Het boeiend en evoluerend landschap van de hematologie - 12th European Post-Chicago Melanoma/Skin Cancer Meeting

"We betreuren sterk dat het KB op de ziekenhuisnetwerken radiotherapie beschouwt als een locoregionale zorgopdracht en niet langer als een supraregionale (zie ook AK 2722). Dat is nefast voor de kwaliteit. Het impliceert bovendien dat de aanrijtijd voor 90% van de burgers maximaal 30 minuten mag bedragen. Niet zinvol," stellen BeSTRO en BARO, respectievelijk de wetenschappelijke en de beroepsvereniging van radiotherapeuten.

Uit het magazine

Vijfentwintig tot 31% van de patiënten met uitgezaaide kanker wil zijn of haar levensverwachting liever niet weten. Dat blijkt uit een recente Nederlandse studie. Dat sommige patiënten de voorkeur geven aan onwetendheid, zeker in een tijdperk van geïnformeerde toestemming, wordt gemakkelijk over het hoofd gezien, stellen de onderzoekers.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.

Partner content

De BOhN Partner Content biedt bedrijven, organisaties en overhe­den de toegang tot het netwerk van BOhN. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.