In deze multicentrische, gecontroleerde, gerandomiseerde fase III-studie werden 467 patiënten met een lokaal uitgebreid of gemetastaseerd urotheelcarcinoom en recidief na eerdere platinumtherapie, behandeld met atezolizumab (1.200 mg) en 464 met een klassieke chemotherapie (vinflunine 320 mg/m2, paclitaxel 175 mg/m2, of docetaxel 75 mg/m2 naargelang de voorkeur van de onderzoeker) intraveneus om de drie weken.

Meer dan 50 Vlaamse ziekenhuizen maken op Zorgkwaliteit.be voor het eerst resultaten bekend over kwaliteitsindicatoren voor longkanker. In een tiental Vlaamse ziekenhuizen is de sterftekans een jaar na de diagnose statistisch significant lager dan gemiddeld.

Uit het magazine

Onlangs publiceerde prof. Michail Ignatiadis samen met twee collega's van de Stanford University een artikel waarin de drie auteurs de huidige wetenschappelijke kennis rond vloeibare biopten overschouwen. Het stuk verscheen in Nature Reviews Clinical Oncology. Ignatiadis en zijn collega's leggen uit hoe het gebruik van vloeibare biopten concreet in de dagelijkse praktijk kan worden ingebouwd.

Voortaan is XOSPATA™ (Astellas Pharma) beschikbaar voor de behandeling van volwassen patiënten die gerecidiveerde of refractaire acute myeloïde leukemie (AML) met een FLT3-mutatie hebben (AML R/R FLT3 mut+) (1).

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Highlights van ASCO GI & ENETS 2021 - 30 jaar vooruitgang in de behandeling van longkanker - Verslag van de Spring ImmunoScience Academy

Verslag van de tweede virtuele meeting georganiseerd door BVU, SBU en Scientific Summits op 14/05/2020.

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.