In deze open-label, gerandomiseerde Franse fase III-studie werd bij 164 patiënten met een SCLC, die een recidief vertoonden na een eerstelijnsbehandeling met platinum plus etoposide, nagegaan of de huidige tweedelijnsbehandeling met topotecan wel degelijk efficiënter is dan het opnieuw toedienen van platinum plus etoposide.

Deze multicentrische, Chinese fase III-studie vergeleek de uitkomst van 411 patiënten, die een slokdarmresectie ondergingen omwille van een plaveiselcelcarcinoom. Bij 227 (de 'CRT + S'-groep) van deze patiënten werd een adjuverende chemoradiotherapie met twee cycli vinorelbine en cisplatine met gelijktijdige radiotherapie (40,0 Gy in 20 fracties) uitgevoerd na chirurgie. Bij 184 patiënten beperkte de behandeling zich tot een slokdarmresectie (de S-groep).

OncLive®, het internationale en multimediale informatieplatform dat volledig gewijd is aan de oncologie, maakte de achtste jaarlijkse lichting van de Giants of Cancer Care® bekend. Dit erkentelijkheidsprogramma huldigt elk jaar 15 wereldwijd toonaangevende 'leaders' die opmerkelijke resultaten hebben geboekt op het domein van de oncologie. In de categorie 'borstkanker' gaat de prijs naar prof. Martine Piccart, directeur wetenschappelijk onderzoek in het Jules Bordet Instituut.

Dat stoelgangincontinentie een ontzettend grote impact kan hebben op de levenskwaliteit moeten we niet in vraag stellen. Vele patiënten kampen er echter mee na de behandeling van een rectumcarcinoom, maar durven er niet over te praten. Het is daarom aan de behandelende arts om hier actief naar te vragen en behandelingsopties te bespreken. Een gesprek met proctoloog prof. Heiko De Schepper (UZA).

Uit het magazine

Het was nagelbijten voor hepatologen vanaf de helft van de jaren 1970: wat veroorzaakte in hemelsnaam hepatitis non-A non-B? Harvey Alter, Michael Houghton en Charles Rice zouden ieder een stukje van de puzzel leggen.

7 oktober is internationale dag van de mannelijke borstkankerpatiënt. De onwetendheid over borstkanker bij mannen is zeer groot. In België komen er nochtans elk jaar meer dan honderd nieuwe patiënten bij (111 in 2016, 105 in 2017). De behandeling en het herstel duren vele maanden en gaan soms gepaard met langdurig ziekteverlof, loonverlies of vroegtijdig pensioen.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Bekijk hier de OnDemand versie van het Virtual Post-ESMO World Congress on Gastrointestinal Cancer

Read the complete speaker-approved report of the 2020 post-ASCO meeting

Verslag van de tweede virtuele meeting georganiseerd door BVU, SBU en Scientific Summits op 14/05/2020.

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.

Belgian Oncology & Hematology News