...

Een korte opsomming van een serie geactualiseerde studieresultatenDREAMM-3: Phase 3 open-label gerandomiseerde studie naar de efficiëntie en de veiligheid van Belantamab mafodotin (Belamaf) vs. pomalidomide met dexamethasone.Belamaf monotherapie gaf geen PFS verbetering. Evenwel was de mediane PFS duur langer, met diepere en meer durabele responsen dan met Pd. Er traden geen nieuwe toxiciteiten op. Belamaf wordt verder bestudeerd in combinatiebehandelingen!REDIRECTT-1: Eerste resultaten met de combinatie van 2 Bispecifieke Antistoffen, Teclistimab (TEC) met Talquetamab (TAL) simultaan gericht tegen de BCMA en GPRC5D myeloma doelwitantigenen. TEC+TAL vertonen als combinatie geen ander of hoger toxiciteitsprofiel dan elk apart. De ORR bedroeg 92% en deze was toch nog 83% bij de hoogrisico groep met extramedullaire ziekte! MONUMENTAL-1: Phase 2 studieresultaten met het BiS Talquetamab in patiënten die al dan niet reeds een T-celimmunotherapie ondergingen.De ORR was >70% in deze hoogrisico populatie met tevens een hoge respons bij hen die reeds een T-celtherapie ondergingen. Het veiligheidsprofiel was acceptabel, met weinig risico-infecties en nood aan Tal onderbrekingen.TRIMM-2: Een studie-update over de combinatie van het BiS TAL met Daratumumab.Deze steroid-sparende immunocombinatie geeft diepe en langdurige responsen met een bemoedigende mediane PFS van 19 maand bij sterk voorbehandelde patiënten o.a. refractair aan anti-CD38/BCMA en T-cel therapie! Met deze langere opvolging werden geen bijkomende toxiciteitsproblemen vastgesteld.CARTITUDE-1: Finale resultaten van de phase 1B/2 studie met Ciltacabtagene autoleucel.Na eenmalig infuus van cilta-cel werd een langere mediane PFS bekomen dan met gelijk welke andere rescue therapie! De mediane PFS werd niet bereikt en de mediane OS evenmin, na een opvolging van 27 maand! De ORR was 98%, met 83% stringent respons en een PFS van 55% en OS 70%! Een verlengde PFS is gerelateerd aan het bereiken van een CR en/of MRD-negatieve status. MAJESTEC-2: TEC met Nirogacestat in een phase 1B studie.TEC is het eerste erkende BCMA-gerichte BiS en Niro is een gamma-secretase inhibitor die de werking van anti-BCMA behandelingen potentieert. Deze combinatie valt onder een multicohort open-label onderzoek. De ORR bedroeg 57-92% over de meerdere doseringen. Het bijwerkingsprofiel werd vastgelegd met o.a. neutropenie en CRS, naast uitstel bij 86% van de 28 patiënten.KARMMA-3: Analyse in hoogrisico groepen van Idecabtagene vicleucel (Ide-Cel) vs. standaard aanpak bij reeds 3-voudige klasse refractaire (TCR) behandelde patiënten.Deze studie werd recent gepubliceerd: NEJM 2023. Nu worden de data besproken bij deze bepaalde doelgroep: over de veiligheid en efficiëntie van Ide-Cel. De ORR waren telkens beter vergeleken met de 'standaard' behandelingen, evenals de CRR, en in alle groepen inclusief de hoogrisico-klasse volgens cytogenetica (32% vs 5%); Stadium III (16% vs 7%); hoog tumorlast (31% vs 9%) en dus ook de TCR (33% vs 1%). Vermist meer en meer patiënten blootgesteld werden aan 3-voudige klasse behandelingen, lijkt Ide-Cel aangewezen voor de moeilijkst te behandelen individuen.MAGNETISMM-3: Elranatamab, een BCMA-CD3 BiS antistof bekeken met een langere opvolging en met resultaten na 2-wekelijkse SC toediening.BCMA-gerichte therapie naive patiënten werden meer dan 1 jaar opgevolgd, ook deze die omschakelden van de wekelijkse naar de 2-wekelijkse toediening. De globale ORR was 61%, met MRD-negativering bij 92%. De mediane DOR werd niet bereikt, evenmin de ze van PFS en OS na meer dan 12 maand. De tolerantie werd als 'goed' beschreven. Elranatamab wordt verder ontwikkeld zowel als monotherapie als in combinaties!LINKER-MM1 studie: Linvoseltamab, een BCMA-CD3 BiS met bemoedigende activiteit en contoleerbare toxiciteit.In de 2 volle dosis cohortes (50 en 200 mg) bleek dat de 200 mg efficiënter was, ook bij de hoogrisico patiënten uit deze phase 2 studie. Na progressie onder 50 mg kon de hogere dosis nog responsen uitlokken. De ORR was 52% vs 37% met 50 mg. Geen van beide groepen bereikte evenwel de mediane DOR grens. OR behoud op 6 maand was 89 vs 85%. Het CRS was de meest voorkomende bijwerking, maar graad 3 of hoger slechts in 4%, in beide cohortes.Highlight: De eerste resultaten van de phase 3 CARTITUDE-4 studieCilta-cel vs standaardtherapie met PVD of DPD in lenalidomide-refractaire MM patiënten: Het betreft een wereldwijde phase 3 gerandomiseerde en gecontroleerde studie van ciltacabtagene autoleucel (cilta-cel), een dubbelbindende B-cel maturatie antigen (BCMA) gerichte chimerische antigen receptor (CAR-) T cel therapie, versus standaard behandeling (SOC) met Pvd of Dpd bij Len-refractaire patiënten. Dit rapport meldt de efficiëntie en de veligheid bij patiënten met 1 tot 3 voorafgaande behandelingsfasen, waaronder uiteraard lenalidomide.419 werden gerandomiseerd met goed gebalanceerde karakteristieken tussen beide groepen. Het studie eindpunt werd bereikt: cilta-cel reduceerde het risico op progressie/overlijden met 74%: een HR van 0,26! De studiegroep had een significant betere ORR, hoge CR en MRD-negativiteit, met een duidelijke trend naar betere (HR 0,78) OS. De voordelen traden bij alle risico-groepen op. Graad 3 of 4 bijwerkingen traden in beide groepen (cilta-cel;SOC) evenveel op.Deze highlight onderschrijft het potentieel van cilta-cel als voorkeursbehandeling voor MM patiënten na hun eerste herval!