Web weergave

Het verbod om ereloonsupplementen aan te rekenen aan patiënten met recht op verhoogde tegemoetkoming (RVT) is niet ongrondwettelijk, oordeelt het Grondwettelijk Hof. Onder meer BVAS had de vernietiging van dat verbod gevraagd.

ACTUEEL

In het vorige nummer kondigde Geert Verrijken zijn afscheid als hoofdredacteur van Artsenkrant aan. Dat maakte heel wat los bij trouwe lezers van het blad waarvoor hij 36 jaar heeft gewerkt. Hieronder een greep uit de reacties die we via mail en sociale media mochten ontvangen.

ACTUEEL

Op de 'Health meets Hardware' conferentie in Leuven gaven Belgische bedrijven een vooruitblik op de medische apparatuur van de toekomst. Meer dan 600 aanwezigen - medische specialisten, onderzoekers en ondernemers - zagen vanop de eerste rij de innovaties in hardware en software.

ACTUEEL

Een patiënt met een eetstoornis begeleiden is een lastige opgave. Een nieuw zorgtraject maakt een multidisciplinaire aanpak in de eerste lijn toegankelijker. Domus Medica organiseerde daarover onlangs een webinar.

ACTUEEL

Dokter Tine Konings werkte als haio een systeem 'Veilig Incidenten Melden' uit voor een grote eerstelijnspraktijk. In Vlaanderen is de implementatie daarvan voor huisartsenpraktijken aanbevolen, maar blijkbaar weinig ingeburgerd.

ACTUEEL

Huisartsen in opleiding worden in België gewoonlijk in de pool van artsen met wachtdienst opgenomen. In Nederland verloopt de introductie op de huisartsenwachtpost veel geleidelijker. Kan men daar in Vlaanderen uit leren?

ACTUEEL

Infectieziekten stoppen niet aan de landsgrenzen maar kunnen snel uitgroeien tot een wereldwijde pandemie. Ze succesvol bestrijden vereist internationale samenwerking. De WGO en de EU bieden een geschikt kader door reglementering en hun coördinerende en ondersteunende rol.

ACTUEEL

De coronapandemie, uitgebroken in China in december 2019, verspreidde zich razendsnel en slaat begin 2020 over naar Italië en andere Europese landen. België registreert eind februari de eerste gevallen. Om de pandemie mee te helpen bestrijden, werd topambtenaar Christiaan Decoster (nu 73) terug uit pensioen gehaald. In deze en vorige edities van Artsenkrant getuigt hij over deze turbulente periode.

ACTUEEL

Eén op de tien kinderen (*) zou het slachtoffer zijn van incest. Intrafamiliaal seksueel geweld blijft vaak onopgemerkt. Huisartsen verkeren echter soms in de mogelijkheid het te vermoeden en het slachtoffer te helpen. Tact, geduld en strategie zijn hier aan de orde.

DOSSIER GEWELD

Alle artsen hebben onder hun patiënten mensen met een psychotrauma of een posttraumatische-stresssyndroom (PTSS). Wat zijn de kenmerken en symptomen daarvan? Hoe kan men deze patiënten helpen?

DOSSIER GEWELD

Op basis van een therapeutische relatie en een vertrouwensband durven sommige slachtoffers van verkrachting het aan met hun huisarts over de geweldpleging te praten. Hoe kan men daarop reageren? Wat is het beleid, meer bepaald op medisch vlak?

DOSSIER GEWELD

Artsen worden bij het uitoefenen van hun beroep steeds vaker geconfronteerd met verbaal, psychisch, lichamelijk en zelfs seksueel geweld. Wat is de impact van agressie in dit geval? En hoe kan men er grip op krijgen?

DOSSIER GEWELD

Vorig jaar besliste het Europees Parlement dat vanaf 2035 geen nieuwe benzine- of dieselauto's meer mogen worden verkocht in Europa. Dat was een onderdeel van de zogenaamde Green Deal. Maar komt het ook zover?

PRAKTIJK COÖRDINATIE: EMILY.NAZIONALE@ROULARTA.BE

Doctors4Doctors organiseert in 2024 opnieuw opleidingen 'verbindende communicatie voor artsen'. Er zijn drie lessenreeksen, een in de lente, een in de zomer en een in het najaar.

PRAKTIJK COÖRDINATIE: EMILY.NAZIONALE@ROULARTA.BE

Wanneer hun GMD-houdende huisarts niet onmiddellijk beschikbaar is, boeken patiënten soms een afspraak bij een andere huisarts die hen sneller kan ontvangen. Mag een huisarts zo'n patiënt weigeren?

PRAKTIJK

Levensechte hologrammen waren tot nu toe voorbehouden aan (niet zelden overleden) wereldsterren als Elvis en Tupac, maar daar komt verandering in met de Holobox.

PRAKTIJK

Hoe hou je stand in een sector in beweging - en kan je er zelfs in slagen transitie te omarmen? In 'Omgaan met verandering in de zorgsector. Van management naar gedeeld leiderschap' deelt Ruth Raes inzichten en tools die ook voor huisartsen nuttig kunnen zijn.

PRAKTIJK

De passage van Sara De Boey (30) in het tv-programma 'Kamp Waes' is niet ongemerkt voorbijgegaan. De orthopediste in spe was een van de 'overlevers' die alle proeven en uitdagingen bij de Special Forces trotseerde.

ACHTERKRANT