...

Voor het starten van de behandeling moet je een gericht onderzoek uitvoeren. Routineonderzoeken tijdens de behandeling:Contraceptie en kinderwens: goed begeleiden Het is belangrijk patiënten met borstkanker te spreken over contraceptie. Volgens studies zou 21-84% van de patiënten geen voorbehoedsmiddel gebruiken. De eerste keuze is plaatsing van een koperspiraaltje en daarna een methode die een definitieve contraceptie bewerkstelligt. Als de patiënte bloedverlies vertoont, moet je de indicatie voor plaatsing van een spiraaltje bespreken met de oncoloog. In voorkomend geval is een strikte follow-up vereist. De prognose in geval van een zwangerschap blijkt niet af te hangen van de aan- of afwezigheid van positieve lymfeklieren, maar is wat minder goed in geval van een hormoonreceptornegatieve borstkanker. Bij patiënten met een hormoonreceptorpositieve borstkanker die zwanger willen worden, is een hormoontherapie van minstens 18-24 maanden wenselijk voor ze gaan proberen zwanger te worden, en na de bevalling en eventuele borstvoeding moet de behandeling zo snel mogelijk worden hervat. Tamoxifen moet je minstens negen maanden op voorhand stopzetten en vervangen door een combinatie van een GnRH-analoog en een aromataseremmer. Als de patiënte dan niet binnen zes maanden zwanger wordt, kan je medisch geassisteerde voortplanting aanraden. Li Z et al. Association between high body mass index and prognosis of patients with early-stage breast cancer: A systematic review and meta-analysis. Cancer Pathog Ther. 2023 Apr 5;1(3):205-215. doi: 10.1016/j.cpt.2023.03.002