...

Tijdens zijn bijeenkomst in mei 2023 heeft het Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) aanbevolen een vergunning te verlenen voor het in de handel brengen van piflufolastat 18-F (PYLCLARI®, Curium Pet France). Piflufolastat 18-F is een radioactieve stof, die wordt gebruikt voor diagnostische beeldvorming van prostaatkanker met een PET-scan in geval van een hogere expressie van het prostaatspecifieke membraanantigeen. Na goedkeuring door de Europese Commissie mag die stof worden gebruikt: - voor de initiële staging (voor een eerste in opzet curatieve behandeling) van patiënten met prostaatkanker die een hoog risico lopen; - om een recidief te lokaliseren als het PSA-gehalte stijgt (wat wijst op een recidief na een eerste in opzet curatieve behandeling voor prostaatkanker). Tijdens die bijeenkomst heeft het CHMP ook aangeraden een nieuwe indicatie op te nemen voor nivolumab (OPDIVO®, Bristol-Myers Squibb), meer bepaald in combinatie met een chemotherapie op basis van een platinaverbinding als neoadjuvante behandeling van volwassen patiënten met een reseceerbare niet-kleincellige longkanker met een hoog risico en een PD-L1-expressie ≥ 1%. Het comité heeft zich daarvoor gebaseerd op de resultaten van de fase 3-studie CheckMate-816. In die studie waren de twee primaire eindpunten, zijnde de evenementvrije overleving en het percentage complete pathologische respons, statistisch en klinisch significant beter met die combinatie dan met chemotherapie alleen. Alle details vindt u in het artikel, dat is gepubliceerd in the New England Journal of Medicine en dat vrij en gratis te raadplegen is (https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2202170) Sinds 1/6/2023 betaalt het Riziv de volgende 4 generische geneesmiddelen terug:• ECANSYA 500 mg (capecitabine, KRKA BELGIUM) in een verpakking met 120 filmomhulde tabletten, voor alle indicaties die geregistreerd zijn voor capecitabine.• SORAFENIB EG 400 mg (sorafenib, EUROGENERICS) in een verpakking met 56 filmomhulde tabletten. Het wordt terugbetaald bij patiënten met een gevorderde nierkanker (stadium IV), bij wie minstens twee eerdere behandelingen met interferon-alfa of interleukine-2, een checkpointremmer en/of een VEGF-antagonist (andere dan sorafenib) zijn mislukt of als die eerste- of tweedelijnstherapieën niet geïndiceerd of niet geschikt zijn of niet worden terugbetaald, en ook als verlenging van een behandeling met sorafenib, als dat in die indicatie wordt terugbetaald.• DASATINIB SANDOZ 20 mg, 50 mg, 70 mg et 100 mg (dasatinib, SANDOZ) in een verpakking met 60 filmomhulde tabletten (dosering van 100 mg: 30 tabletten).Het geneesmiddel wordt terugbetaald voor de behandeling van: - volwassenen met een pas (< 6 maanden) gediagnosticeerde philadelphiachromosoompositieve chronische myeloïde leukemie in een chronische fase met een hoog of intermediair risico volgens de SOKAL- en de ELTS-score of met een perspectief op remissie zonder behandeling (philadelphiachromosoom = BCR/ABL1-fusiegen of Breakpoint cluster region/Abelson);- chronische myeloïde leukemie in een chronische fase, een geaccelereerde fase of een blastencrisis met initiële aanwezigheid van het philadelphiachromosoom (BCR/ABL1 of Breakpoint cluster region/Abelson) in geval van resistentie tegen een eerdere behandeling met een andere tyrosinekinaseremmer of als een andere tyrosinekinaseremmer niet werd verdragen en daarom werd stopgezet.• THIOTEPA RIEMSER 15 mg (thiotepa EUROCEPT) in de vorm van een flacon met 15 mg poeder te verdunnen voor i.v. infusie voor de behandeling van een primair lymfoom van het centrale zenuwstelsel bij volwassenen.