Samira Bourhaba

...

Intrafamiliaal seksueel geweld blijft vaak onopgemerkt. Huisartsen verkeren echter soms in de mogelijkheid het te vermoeden en het slachtoffer te helpen. Tact, geduld en strategie zijn hier aan de orde. Hoe help ik een mishandeld kind? Huisartsen spelen een essentiële rol bij het 'beperken van de schade', zodat het risico op chronisch worden en op het ontstaan van een PTSS afneemt. Psychotrauma en PTSS De meeste slachtoffers overwegen niet meteen om zich tot hun huisarts te richten - omdat ze denken dat dit niet tot zijn/haar competenties behoort -, maar sommige vrouwen zetten toch de stap. Wat kunnen we doen voor het slachtoffer van een verkrachter? Artsen worden bij het uitoefenen van hun beroep steeds vaker geconfronteerd met verbaal, psychisch, lichamelijk en zelfs seksueel geweld. Wat is de impact van agressie in dit geval? Ik ben arts en slachtoffer van geweld ... Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag. Het nascholingsprogramma is opgebouwd uit thematische modules. Iedere module bestaat uit vier artikels. De artikels zijn telkens gebaseerd op een interview met een expert ter zake. Artsenkrant publiceert in elk nummer een volledige module, handig gebundeld in een dossier. Wie instapt in het nascholingsprogramma, kan de artikels lezen en daarna via de smartphone een korte vragenlijst beantwoorden per artikel. Het beantwoorden van de vier vragenlijsten binnen een module levert één accrediteringspunt op.