Uit het magazine

Hoe vertel je een kind dat mama, papa of een van de grootouders kanker heeft? Wat kan je doen om te helpen met het verdriet om te gaan? Psychologen Veerle Cosyns en Cindy Verhulst geven handvatten voor zowel ouders als artsen.

Uit het magazine

Een solopraktijk of een groepspraktijk? Misschien organiseert u zich wel beter op een andere manier. Een netwerkpraktijk kan een meerwaarde hebben voor zowel startende als afbouwende huisartsen - en voor hun patiënten, zeggen dr. Marieke Geijsels en dr. Benjamin Lybaert (Domus Medica).

Uit het magazine

In aanloop naar Boektopia (28 oktober - 5 november) bespreekt Lotte Baert van Boekstart het belang van voorlezen aan baby's en jonge peuters. Ook de arts kan een steentje bijdragen en tijdens opvolg- en vaccinatieconsultaties het effect van een vroege leesstart op taalontwikkeling en leesvaardigheid aankaarten.

Uit het magazine

In AK 2762 kon u het verhaal lezen van dr. Lore De Greef, die na een klacht van een patiënt de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) aan de deur kreeg voor een grondige en langdurige doorlichting. Wat moet u doen om in regel te zijn met de GDPR?

Uit het magazine

Voor wie zich grondig vertrouwd wil maken met de meest recente wetenschappelijke inzichten inzake de fundamenten van een gezonde levensstijl, bieden VUB en EhB tijdens het eerste semester van dit academiejaar een micro-credential rond preventieve gezondheid, die ook online te volgen is. Huisartsen behoren uitdrukkelijk tot de doelgroep.

Uit het magazine

De rente in euro's is nu duidelijk weer positief: tijd voor voorzichtige beleggers om hun portefeuilles opnieuw aan te vullen met obligaties, zoals ze dat in het verleden ook deden. Voor de hand liggend, toch? Niet helemaal, want het defensieve karakter van deze 'familiebelegging' wordt overschat en is zelfs een beetje bedrieglijk, zo stellen verschillende specialisten.

Uit het magazine

Huisartsen verdrinken in het werk, veel praktijken hebben een patiëntenstop. Tijdens een recent webinar van Domus Medica vertelde de Nederlandse huisarts dr. Vladan Ilic hoe hij door een digitale manier van werken de regie over zijn werk en tijd heeft teruggekregen.

Uit het magazine

Onaangepaste snelheid, onvoldoende afstand houden, afleiding en rijden onder invloed zijn de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Zelfs de meest gesofisticeerde rijhulpsystemen kunnen zelfoverschatting of een gebrek aan rijkunde en -ervaring niet compenseren.

Vanaf academiejaar 2023-2024 biedt Vrije Universiteit Brussel zes nieuwe vervolgopleidingen aan gericht op artsen en zorgverleners. Onder meer over elektrocardiografie, klinische anatomie, preventieve gezondheid en ethiek in zorg.

Amonis, het pensioenfonds door en voor zorgverleners, biedt zijn leden voor 2022 een nettorendement van 4,5% aan op de drie pensioenproducten: het sociale en gewone VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) en het POZ (Pensioenovereenkomst voor Zelfstandige Natuurlijke Personen).

Uit het magazine

Het aantal klachten tegen artsen dat de Orde der artsen ontvangt, gaat in stijgende lijn. Een dergelijke klacht, al dan niet ten gevolge van een patiëntveiligheidsincident, kan een grote impact hebben op een arts en zijn of haar functioneren. Dokter Benedicte Geniets, lid van de onderzoekscommissie van de Provinciale raad van de Orde in Antwerpen, pleit voor meer sensibilisering rond open communicatie.

Uit het magazine

Vorige maand organiseerde Arts in Nood de webinar 'Mentaal welzijn in de geneeskunde'. Toenemende agressie, werkdruk en wachtlijsten, administratieve rompslomp: het zijn zaken die wegen op zorgverleners, met soms burn-out tot gevolg. Het thema leeft, getuige de meer dan 4.000 deelnemers.

Uit het magazine

Aandacht voor en werken met levensverhalen, 'storytelling', kan een grote meerwaarde betekenen voor zowel zorgvragers als zorgverleners in wzc's en andere zorginstellingen. En huisartsen kunnen daarbij een cruciale rol vervullen.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info