Bij een Indische jongen werden 526 minitandjes verwijderd

Bij een Indische jongen, die klaagde van hevige kaakpijn, werd een goedaardig gezwel verwijderd dat niet minder dan 526 minitandjes bevatte. Een wereldrecord, volgens de specialisten die de jongen hebben geopereerd. De tumor was een samengesteld odontoom.

Nieuwe WHO-richtlijn beveelt dolutegravir aan voor alle hiv-patiënten

Tijdens het congres van de International AIDS Society (IAS) in Mexico presenteerde de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) een update van haar richtlijn over antiretrovirale behandelingen in de eerste en de tweede lijn. Vooral de krachtige aanbeveling valt op om dolutegravir als eerste- en tweedelijnsbehandeling te geven aan alle HIV-patiënten - inclusief vrouwen in de reproductieve leeftijd.

Moederinstinct en postpartale depressie: oxytocine zou een rol spelen

Amerikaanse vorsers hebben in een zone van de hersenen van wijfjesmuizen een groep cellen ontdekt die worden geactiveerd door oxytocine en die niet in die zone voorkomen bij mannetjesmuizen. Dat moleculaire verschil zou een verklaring kunnen zijn voor het moederinstinct en kan ons misschien ook op het spoor zetten van een behandeling voor postpartale depressie.

Een hoge oestrogeenspiegel zou het risico op autisme bij kinderen verhogen

Volgens een nieuwe studie lopen kinderen die tijdens het intra-uteriene leven werden blootgesteld aan hoge oestrogeenspiegels, meer kans om autisme te ontwikkelen naarmate ze opgroeien. Die ontdekking treedt de theorie bij die stelt dat er een link bestaat tussen hoge concentraties van geslachtshormonen voor de geboorte en autisme, een theorie die al 20 jaar geleden werd geformuleerd.

Intelligente tatoeages om de gezondheidstoestand van een patiënt te volgen

Met een techniek bestaande in een combinatie van tatoeage, colorimetrie en smartphone kunnen verschillende parameters van de gezondheid, namelijk glucose, albumine en de pH, worden bepaald in weefsels van varkenshuid. De techniek blijkt veilig te zijn bij proefdieren. Ze zou zeer nuttig kunnen zijn voor de bewaking van bloedparameters bij bepaalde ziekten bij de mens.

Drie CT-scans kort na elkaar zouden volstaan om het kankerrisico te verhogen

Bij onderzoek van de effecten van lage stralingsdoses in de slokdarm van muizen hebben Britse wetenschappers vastgesteld dat cellen met een potentieel maligne mutatie bij blootstelling aan drie CT-scans kort na elkaar een concurrentieel voordeel hebben ten opzichte van de normale cellen in gezond weefsel.

Een lichte hersenschudding kan de reukzin verminderen

We hebben altijd gedacht dat enkel mensen met een zware hersenschudding hun reukzin zouden kunnen verliezen en affectieve problemen zouden kunnen krijgen zoals angst en depressie. Canadese vorsers hebben echter vastgesteld dat die problemen ook kunnen rijzen na een lichte hersenschudding.

Obesitas: genetische factoren spelen ook mee

Een meta-analyse leert dat een gewichtstoename vooral toe te schrijven is aan de levenswijze en meer bepaald onvoldoende lichaamsbeweging en een weinig evenwichtige voeding, maar dat obesitas ook een kwestie van DNA is.

Suikerhoudende dranken verhogen het kankerrisico

Volgens een nieuwe Franse studie correleert de consumptie van suikerhoudende dranken met een hoger risico op kanker. Een geringere consumptie van suikerhoudende dranken zou het aantal gevallen van kanker kunnen verlagen.

Anorexia nervosa zou niet louter een geestelijk probleem zijn

In tegenstelling tot wat we altijd hebben gedacht, blijkt anorexia nervosa niet louter van psychiatrische oorsprong te zijn. Auteurs hebben acht genetische varianten ontdekt die correleren met anorexia nervosa. Die studie toont dus aan dat het metabolisme ook meespeelt.