Cosmetische gynaecologie: een subspecialisme in zwaar weer

Reinhard Barth

Cosmetische gynaecologie is een vrij klein, maar snel groeiend subspecialisme in de gynaecologie. In een gezamenlijke sessie met The Society of Cosmetic Gynaecology (TSCG) en The Urogynaecology & Pelvic Health Association of India (UPHAI) op het congres van de European Society of Gynaecology hebben experts hun speciale situatie uitgelegd en recente gegevens gepresenteerd.

Frequent metastasen bij jonge vrouwen met borstkanker

Reinhard Barth

Borstkanker op jonge leeftijd is vrij zeldzaam en heeft een slechtere prognose dan borstkanker op oudere leeftijd. In een centrum in Portugal werd frequente metastasering vastgesteld bij jonge patiënten met borstkanker ondanks chemotherapie.

Doe het juist: wanneer en hoe genderdysforie diagnosticeren en behandelen

Christophe Vandenbussche

Volgens de beschikbare gegevens hebben 0,6% van de mannen en 0,2% van de vrouwen een probleem met hun geslacht en willen ze van geslacht veranderen. Specialisten inzake genderdysforie denken dat die cijfers in de toekomst verder zullen stijgen. Geen wonder dat op het 13e congres van de ESG in Wenen een volledige sessie werd gewijd aan Sexuality Transgender. Dr. Michael van Trotsenburg legt de aanpak van transgenderadolescenten uit en geeft commentaar op geslachtsincongruentie en de vruchtbaarheidsopties.

Communicatie en therapietrouw

Jean-Claude Lemaire

In deze video beschrijft Françoise Poot, dienst dermatologie van het Erasmusziekenhuis, Brussel, waarom de arts-patiëntrelatie zo belangrijk is om de therapietrouw en de werkzaamheid van de behandeling te verbeteren. Ze herinnert eraan dat communicatie een kunst is, net zoals de geneeskunde zelf. Eigenlijk zouden de studenten die kunst moeten aanleren tijdens hun opleiding, maar in afwachting daarvan kan je cursussen communicatie volgen die gebaseerd zijn op luisteren, rollenspelen en het verwerven van vaardigheden.

Omgevingsfactoren en acne

Jean-Claude Lemaire

In deze video komt Delphine Kerob, medisch directrice van de Laboratoires Vichy, terug op de belangrijkste punten van haar presentatie tijdens de 'late breaking news'-sessie. Ze beschreef daarin de omgevingsfactoren waar patiënten met acne het meest aan worden blootgesteld (exposoom) en die dus invloed kunnen uitoefenen op de pathogenese, de persistentie en de ernst van acne.

Medicamenteuze behandeling bij vasculaire anomalieën?

Jean-Claude Lemaire

In deze video leggen Miikka Vikkula, hoogleraar menselijke genetica, De Duve Instituut, UCL, en professor Laurence Boon, plastisch chirurge en coördinatrice van het centrum voor bloedvatafwijkingen aan de Cliniques universitaires St Luc, uit dat de ontdekking dat dezelfde genen meespelen bij bepaalde kankers en een groot aantal bloedvatmisvormingen, ons op het spoor kan zetten van een medicamenteuze behandeling in plaats van enkel chirurgie.

Lactolycopeen in tomaten en kwaliteit sperma

Volgens een Britse studie zouden voedingssupplementen met lactolycopeen, een natuurlijke stof, die onder meer in tomaten zit, de beweeglijkheid en de vorm van de spermatozoa verbeteren bij jonge, gezonde mannen. Misschien een interessante tip om onvruchtbaarheid te bestrijden.

Sporten, ja, maar ook weer niet te veel

Te veel trainen veroorzaakt niet alleen vermoeidheid en vermindert de prestaties, maar zou ook schadelijk kunnen zijn voor de capaciteiten van de hersenen net zoals te veel intellectuele arbeid en zou kunnen leiden tot het nemen van impulsieve beslissingen. Volgens een Franse studie zou dat zelfs een burn-out in de hand kunnen werken.

De behandeling van mycosis fungoides

Jean-Claude Lemaire

In deze video brengt Martine Bagot, Hôpital Saint Louis, verslag uit van de Franse ervaring in het kader van een tijdelijke vergunning met chloormethinegel, een alkylerend cytostaticum, bij de behandeling van mycosis fungoides, de frequentste vorm van T-cellymfoom van de huid. Het geneesmiddel is goedgekeurd in Europa en zou dus binnenkort beschikbaar moeten zijn in de meeste landen van Europa.

Over allergische contactdermatitis

Jean-Claude Lemaire

In deze video vestigt Olivier Aerts, UZ Antwerpen, de aandacht op het feit dat nagenoeg alle klinische vormen van dermatitis kunnen te wijten zijn aan contactallergie. Hij herinnert eraan dat een allergische contactdermatitis ook kan optreden bij patiënten met een andere huidziekte en dat allergische contactdermatitis net zoals syfilis een klinisch beeld kan veroorzaken dat dat van alle andere huidziekten kan nabootsen.

PROSE-studie: secukinumab verbetert levenskwaliteit en symptomen bij patiënten met matig ernstige tot ernstige psoriasis ongeacht de eerdere behandelingen

Jean-Claude Lemaire

Weinig studies hebben de werkzaamheid en het effect op de levenskwaliteit van een behandeling onderzocht bij patiënten met psoriasis die al een systemische behandeling hadden gekregen. De PROSE-studie is een multicentrische, prospectieve fase IV-studie die de effectiviteit en het effect op de levenskwaliteit van secukinumab heeft onderzocht bij patiënten met een matig ernstige tot ernstige psoriasis die al dan niet al een behandeling hadden gekregen. Op het congres van de EADV, dat van 8 tot 13 oktober 2019 heeft plaatsgevonden in Madrid, werden de resultaten na 52 weken gepresenteerd.

Hidradenitis suppurativa, belangrijke weerslag op gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit

Jean-Claude Lemaire

Hidradenitis suppurativa is een chronische ontstekingsziekte van de huid die wordt gekenmerkt door ontstekingsletsels (noduli, abcessen en fistels) en die zeer negatieve invloed heeft op de levenskwaliteit. De prevalentie van hidradenitis suppurativa is niet precies bekend. De ramingen lopen sterk uiteen van studie tot studie. Daarom heeft een Duitse groep een onderzoek uitgevoerd om de prevalentie van hidradenitis suppurativa te meten in de actieve bevolking.

Pathofysiologie en behandeling van acne

Jean-Claude Lemaire

Acne maakt een groot deel van de klinische praktijk van dermatologen uit. In deze video bespreekt Brigitte Dréno (Nantes, Frankrijk) de laatste gegevens over de pathofysiologie van acne en de invloed die ze in een nabije toekomst zullen hebben op de behandeling van acne. Dit interview is een welgekomen aanloop tot de communicatie tijdens een 'late breaking abstract'-sessie over de rol van de verschillende blootstellingen (samengevat onder de naam exposoom) bij de pathogenese en de ernst van acne.

Sunbeds and melanoma: Time to ban the tan?

Jean-Claude Lemaire

In deze video legt Mariano Suppa (Brussel) uit waarom hij een vraagteken heeft geplaatst bij de titel die hem was voorgesteld: "Sunbeds and melanoma: Time to ban the tan." Een pleidooi voor een redelijke benadering, wat niet wegneemt dat hij fundamenteel niet gewonnen is voor het gebruik van een zonnebank, vooral door jonge mensen, getuige de vele artikels die hij daarover heeft gepubliceerd.