Bij astma is inflammatie een centraal gegeven. Het bestrijden daarvan is de basis van de behandeling. Daarnaast is het belangrijk snel symptomen te kunnen verlichten. Het beleid wordt bepaald door de ernst van de klachten en de leeftijd van het kind.

Uit het magazine

In een volgende editie van onze krant bespreekt prof. Bart Van der Schueren (dienst klinische en experimentele endocrinologie van het departement chronische ziekten en metabolisme KU Leuven en dienst endocrinologie UZ Leuven) de BASO/eetexpert-flowchart voor de begeleiding van patiënten met obesitas. Naar aanleiding van een enquête die prof. Van der Schueren en zijn onderzoeksteam graag zo snel mogelijk willen verspreiden, praten we alvast even met hem.

Uit het magazine

Om de diagnose van eierstokkanker te verbeteren, richt de International Ovarian Tumor Analysis Group zich al meer dan twee decennia op het verfijnen van de echografische beoordeling van ovariumcysten. IOTA ontwikkelde een 'tweestapsstrategie' om de tumoren nauwkeuriger te classificeren als goed- of kwaadaardig. De jongste fase van hun onderzoek(1) valideert die aanpak nu.

Uit het magazine

"Als ritmologen mogen we onszelf gerust bestempelen als de pioniers van de telegeneeskunde", zegt prof. Hein Heidbuchel (hoofd van de dienst cardiologie, UZA). Hij herinnert eraan dat het functioneren van pacemakers vijftig jaar geleden al vanuit het ziekenhuis werd gecontroleerd met behulp van een klassieke telefoonlijn, waarbij de hoorn van de telefoon via een interface naar de pacemaker 'luisterde'. Intussen is er één en ander geëvolueerd.

Uit het magazine

Uit een recente Australische studie opgezet door dr. Sandra Iuliano blijkt dat een verhoogde consumptie van zuivelproducten het risico op botbreuken en valpartijen bij ouderen opmerkelijk vermindert.

Uit het magazine

"Je kan een patiënt wel met een statine behandelen, maar daarbij is niet alleen de LDL-cholesterol belangrijk", waarschuwt prof. Ann Mertens (dienst endocrinologie, UZ Leuven). Ook de triglyceriden kunnen verhoogd zijn, terwijl ze wel degelijk een impact kunnen hebben op de cardiovasculaire gezondheid. Bij patiënten bij wie een statine de LDL-cholesterol normaliseert, kan hypertriglyceridemie aldus een residueel risico vormen.

Uit het magazine

Een nieuwe subvariant van het SARS-CoV-2, genaamd XBB.1.5, eist sinds een paar weken de aandacht van onderzoekers en gezondheidswerkers op. In het laboratorium heeft deze subvariant een aantal onrustwekkende kenmerken, maar lang niet iedereen luidt de alarmbel.

Uit het magazine

Volgens een meta-analyse die recentelijk verscheen in BMJ Global Health lopen talrijke jongeren een risico op gehoorverlies, omdat ze op concerten of bij het gebruik van een koptelefoon aan te sterke geluiden worden blootgesteld.

Uit het magazine

In Europa wordt chronische obstructieve longziekte meestal (in ongeveer 90% van de gevallen) veroorzaakt door roken. Vooral door primair roken, maar ook door secundair rookgedrag (minder frequent in onze maatschappij dankzij de verschillende wetten die beschermen tegen passief roken). Het zou dan ook logisch zijn te stoppen met roken, zeker als er al sprake is van COPD.

Uit het magazine

Zo'n 200 ziekten kunnen leiden tot fibrose (verlittekening) van de longen. Een nauwkeurige diagnose is dan ook van essentieel belang om patiënten zo goed mogelijk te behandelen.

Uit het magazine

Patiënten met COPD hebben de neiging om hun fysieke en sociale activiteiten steeds verder in te perken. En dat heeft tal van nadelige gevolgen. Een respiratoir revalidatieprogramma kan deze tendens helpen ombuigen en verschillende parameters duurzaam verbeteren.

Uit het magazine

Patiënten bij wie astma onvoldoende onder controle is ondanks een onderhoudsbehandeling met hoge doses inhalatiecorticosteroïden en LABA en/of chronisch gebruik van orale corticosteroïden, kunnen goede kandidaten zijn voor een (aanvullende) behandeling met biologicals.

Uit het magazine

Twee jaar pandemie en duizenden wetenschappelijke studies later weten we nu duidelijk welke factoren ernstige vormen van covid-19 in de hand werken. Bij sommige patiënten is dus verhoogde waakzaamheid geboden, in het bijzonder van de huisartsen.

Uit het magazine

Hemato-oncologische patiënten worden in het bijzonder gekenmerkt door een enorme desintegratie van het immuunsysteem. Het lichaam wordt zeer kwetsbaar voor zowel endogene als exogene infecties, die ernstige complicaties kunnen teweegbrengen. Verschillende strategieën zijn doorheen de jaren ontwikkeld om de incidentie van infecties bij hematologische patiënten dan ook te reduceren. Hematoloog prof. Johan Maertens (UZ/KU Leuven) gaf in een voordracht een overzicht van de huidige stand van zaken.

Uit het magazine

Onderzoek naar een behandeling voor de ziekte van Alzheimer focust al decennialang op het bestrijden van neerslaand amyloïd-b. De resultaten zijn tot nog toe bescheiden, maar onderzoekers geven de moed niet op en passen hun onderzoeksprotocollen aan. Tegelijk groeit het besef dat medicatie die focust op amyloïd-b waarschijnlijk zal moeten worden gecombineerd met geneesmiddelen gericht op andere aangrijpingspunten.