Een nieuwe studie leert dat vrouwen die de pil innemen, een significant kleinere hypothalamus hebben dan vrouwen die geen orale anticonceptiva innemen. De vorsers hebben ook opgemerkt dat een kleinere hypothalamus correleert met meer woede en symptomen van depressie.

Volgens een Engelse studie komt glaucoom, de belangrijkste oorzaak van blindheid ter wereld, vaker voor bij mensen die in sterk vervuilde zones leven en meer worden blootgesteld aan fijn stof (PM2,5).

Brusselse vorsers onder de leiding van prof. Cédric Blanpain hebben aangetoond dat een geneesmiddel dat de VEGFA-signalisatieweg blokkeert in de opperhuid, het optreden van psoriasis voorkomt en een bestaande psoriasis doet verminderen en bovendien minder bijwerkingen veroorzaakt dan de huidige geneesmiddelen.

Volgens een groep van het Institute for Scientific Information on Coffee (ISIC) correleert regelmatig koffie drinken, een tot vier koppen per dag, in observationele studies met een lager risico op metabool syndroom.

Volgens een grote studie correleert een lagere BMI systematisch met een lager risico op type 2-diabetes, ongeacht het lichaamsgewicht, familiaire antecedenten van diabetes en het genetische risico. Dat wijst erop dat vermagering bij iedereen eenzelfde beschermend effect zou hebben, ook bij mensen die weinig risico lopen.

Volgens een nieuwe studie maken enige kinderen minder gezonde keuzes bij het eten en drinken en dreigen ze daardoor meer overgewicht of zwaarlijvigheid te ontwikkelen dan kinderen die opgroeien met broers en zussen.

Volgens een eerste systematisch overzicht met meta-analyse met vergelijking van de prestaties van 'deep learning'-algoritmes en die van artsen bij het beoordelen van de resultaten van medische beeldvormingsonderzoeken zou de precisie bij de detectie van ziekten in beide gevallen even hoog zijn. Dat resultaat moet echter met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd gezien het kleine aantal robuuste studies ad hoc.