Vorsers hebben onlangs aangetoond dat het haar sneller grijs wordt bij intense stress. Stress veroorzaakt een snelle en irreversibele uitputting van de melanocyten, die de haarkleur bepalen. Ze schetsen ook een spoor om dat fenomeen af te remmen of tot stilstand te brengen.

Blootstelling aan fijn stof, in casu PM2,5 (met een diameter kleiner dan 2,5 micrometer), en zwarte koolstof (door verbranding van koolwaterstoffen) correleert met een minder goede gezondheid van het bot, volgens een studie uitgevoerd in India.

Japan heeft de 3700 passagiers en bemanningsleden van het cruiseschip Diamond Princess gedurende meer dan twee weken in quarantaine gezet. Volgens een Zweedse studie zijn daardoor meer passagiers geïnfecteerd door het coronavirus dan als ze onmiddellijk aan wal waren gegaan. De preventieve maatregelen aan boord van het schip zijn weliswaar effectief geweest.

Volgens deze studie zou cardiorespiratoire training niet alleen goed zijn om lichamelijk in vorm te blijven en het hart gezond te houden, maar zou ze ook de gezondheid van de hersenen verbeteren en de aftakeling van de grijze stof afremmen.

Een groep van de Universiteit van Freiburg heeft vastgesteld dat leerlingen zich de woorden die ze hadden geleerd, veel beter konden herinneren als tijdens studeren thuis of tijdens de slaap een parfum werd verspreid.

Texaanse vorsers hebben als eersten een driedimensionale kaart op atoomniveau opgesteld van het spike-eiwit van het COVID-19, het gedeelte van het nieuwe coronavirus dat zich bindt aan humane cellen en die infecteert. Die doorbraak biedt uitzicht op de ontwikkeling van een behandeling en een vaccin.

In de longen van mensen die roken, werd een nieuwe subpopulatie van cellen ontdekt, die in het lichaam blijft zitten, ook na rookstop. Bij sequencing van die cellen werd een gen teruggevonden, dat ook wordt teruggevonden in precancereuze longweefsels en longkankerweefsel.

Er wordt veel onderzoek verricht naar het nieuwe coronavirus 2019-nCoV, momenteel COVID-19 genoemd, dat in december in Wuhan (China) werd ontdekt. Een subjectieve keuze van de laatste studies.

Amerikaanse vorsers hebben ontdekt dat een waterpijp roken belangrijke effecten heeft op de stolbaarheid van het bloed. De rook heeft directe invloed op de hemostase en verhoogt het risico op trombose en dus op myocardinfarct en CVA.

Uit het magazine

Onderzoek in Fertility and Sterility toont aan dat geassisteerde voortplanting door eicelpunctie mogelijk is bij transmannen, ook als de patiënt al een behandeling met testosteron gekregen heeft. Meer zelfs, de oogst was weelderiger na behandeling met testosteron.