Ondanks de complexe context bestaan er een paar gouden regels die artsen kunnen hanteren bij het voorschrijven van medicatie aan patiënten na een bariatrische ingreep, of voor het aanpassen van de reeds gebruikte medicatie.

Uit het magazine

Kinderoncologen Toon Van Genechten en Jaques Van Heerden (UZA) slaan in dit interview de handen in elkaar om enerzijds de epidemiologie van kinderkanker in ons land te belichten, en anderzijds de alarmsignalen die tot een vroegtijdige diagnose kunnen leiden.

Uit het magazine

Palliatieve zorg bij kinderen is op wereldschaal bijna volledig ontstaan vanuit kinderoncologische centra. In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw kwam de behandeling van kinderkanker in een stroomversnelling terecht, waardoor jonge patiënten langer gingen overleven en er inzichten groeiden rond de begeleiding van kind en ouders bij palliatieve zorg.

Uit het magazine

Als bij een kind kanker wordt gediagnosticeerd, kunnen er vragen rijzen met betrekking tot een mogelijke erfelijke oorzaak. Heeft het kind in de toekomst op basis van een genetische predispositie een verhoogd risico op het ontwikkelen van andere tumoren of gezondheidsproblemen? Bestaat er eveneens een verhoogd risico bij bloedverwanten? Als dat zo is, kunnen maatregelen worden genomen om de prognose gunstig te beïnvloeden.

Uit het magazine

Rond de helft van de vorige eeuw, toen de overleving bij kinderkanker zeer laag was, stelden behandelende teams zich vooral tot doel patiënten te doen overleven. Vandaag de dag, met het oog op een vijfjaarsoverleving van om en bij de 85%, ligt de focus bij overleven mét een goede kwaliteit van leven. Dat houdt in dat artsen proberen langetermijneffecten na kinderkanker te beperken en doeltreffend op te vangen.

Geneesmiddelen om de grootte van een baarmoederfibroom te verkleinen of de symptomen ervan te verminderen hebben alle hun beperkingen. Om chirurgie te vermijden, wordt gezocht naar selectieve GnRH-receptorantagonisten. Dat heeft geleid tot de ontwikkeling van geneesmiddelen die na injectie de afgifte van FSH en LH en zo de oestradiolconcentratie verlagen. Recentelijk is in Europa en het Verenigd Koninkrijk een nieuwe selectieve GnRH-antagonist goedgekeurd bij de behandeling van matig ernstige tot ernstige symptomen bij volwassen vrouwen van vruchtbare leeftijd met een fibroom.

De laatste jaren is opvallend veel onderzoek verricht naar biomarkers in het plasma en ook opvallend veel medisch genetisch onderzoek. Artificiële intelligentie heeft dat onderzoek nog in een stroomversnelling gebracht. Dat onderzoek heeft tot doel mogelijke verbanden en voorspellende correlaties in de verschillende domeinen van de geneeskunde te achterhalen. Professor Herman Depypere, gynaecoloog aan de Universiteit van Gent, heeft op het congres zo'n ontdekking gepresenteerd.

Als gevolg van een vaak ongezonde levenswijze is de incidentie van zwangerschapsdiabetes in onze maatschappij de laatste jaren sterk gestegen. In Frankrijk bijvoorbeeld is de frequentie van zwangerschapsdiabetes gestegen van 10,8% in 2016 naar 16,4% in 2021, dus in nog geen vijf jaar tijd. Dat kan onmogelijk louter worden toegeschreven aan een betere opsporing van diabetes.

De incidentie van borstkanker bij premenopauzale vrouwen stijgt en het betreft een agressievere kanker dan vroeger. Daarom is een goede follow-up belangrijk afhankelijk van de toegediende behandeling, maar ook met het oog op contraceptie en in geval van kinderwens. Professor Anne Gompel (Université Paris Cité) heeft een presentatie gegeven over hormoongevoelige borstkanker bij premenopauzale vrouwen.

Hyperandrogenisme is een frequente ziekte die gekenmerkt wordt door meer of min uitgesproken symptomen zoals hirsutisme, alopecia androgenetica, acne, onregelmatige menstruaties en virilisatie (lagere stem, hypertrofie van de clitoris en relatieve toename van de spiermassa). De frequentste oorzaak is het polycysteusovariumsyndroom. Minder frequente oorzaken zijn congenitale bijnierhyperplasie, ziekte van Cushing en androgeenproducerende tumoren.

Clinical Update

In the picture

Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag.

Ontdek alle dossiers

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info