Volgens een internationaal panel van experts is diabetes niet alleen een risicofactor voor Covid-19, maar zijn er ook bewijzen dat het nieuwe coronavirus diabetes zou kunnen uitlokken bij gezonde volwassenen.

Het Kermack-McKendrick SIR model is een standaard epidemiologisch model waarmee prof. Kurt Barbé, biostatisticus verbonden aan de Faculteit Geneeskunde en Farmacie van de VUB, de Covid-19-epidemie probeert vorm te geven. Zijn bedoeling? Ons bewust maken van de gevaren en ertoe aanzetten de maatregelen tegen verdere verspreiding op te volgen.

Kinderen die gedurende minstens tien jaar opgroeien in streken met veel luchtvervuiling, zouden een hoger risico lopen om later in het leven schizofrenie te ontwikkelen. Die correlatie tussen blootstelling aan stikstofdioxide en een hoger risico op schizofrenie zou niet volledig kunnen worden verklaard door genetische factoren.

Vorsers hebben onlangs aangetoond dat het haar sneller grijs wordt bij intense stress. Stress veroorzaakt een snelle en irreversibele uitputting van de melanocyten, die de haarkleur bepalen. Ze schetsen ook een spoor om dat fenomeen af te remmen of tot stilstand te brengen.

Blootstelling aan fijn stof, in casu PM2,5 (met een diameter kleiner dan 2,5 micrometer), en zwarte koolstof (door verbranding van koolwaterstoffen) correleert met een minder goede gezondheid van het bot, volgens een studie uitgevoerd in India.

Japan heeft de 3700 passagiers en bemanningsleden van het cruiseschip Diamond Princess gedurende meer dan twee weken in quarantaine gezet. Volgens een Zweedse studie zijn daardoor meer passagiers geïnfecteerd door het coronavirus dan als ze onmiddellijk aan wal waren gegaan. De preventieve maatregelen aan boord van het schip zijn weliswaar effectief geweest.

Volgens deze studie zou cardiorespiratoire training niet alleen goed zijn om lichamelijk in vorm te blijven en het hart gezond te houden, maar zou ze ook de gezondheid van de hersenen verbeteren en de aftakeling van de grijze stof afremmen.