Uit het magazine

Endometriose krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht, zowel in de media als in de opleiding geneeskunde. Terecht. De gynaecologische aandoening, die vaak jarenlang onder de radar blijft woekeren, treft één vrouw op tien en kan veel schade aanrichten. Waar moet de eerste lijn alert voor zijn? Prof. Steven Weyers deelt zijn inzichten en ruimt meteen ook een aantal misvattingen uit de weg.

Uit het magazine

Al eerder kwamen uit onderzoek suggesties naar voren dat lichaamsbeweging de pijngevoeligheid doet afnemen. Een nieuwe studie toont alvast een sterke correlatie aan tussen de intensiteit van de lichaamsbeweging en de pijngevoeligheid.

Uit het magazine

"Meer dan 32 miljoen mensen in Europa hebben diabetes. Dat gegeven vormt één van de belangrijkste uitdagingen voor het gezondheidsbeleid. Als we geen concrete maatregelen nemen, zal het probleem alleen maar groter worden." Zo klinkt de oproep van een reeks verenigingen die betrokken zijn bij de strijd tegen diabetes.*

Uit het magazine

Begin deze maand maakte de Britse overheid bekend dat in het Verenigd Koninkrijk minstens één kind geboren is na mitochondriale donatie. Meer details werden niet vrijgegeven, hoewel de wereld uitkijkt naar de resultaten van deze techniek.

Uit het magazine

De naam van Maria Montessori wordt klassiek in verband gebracht met een opvoedingsmethode, maar de toepassing daarvan beperkt zich niet tot kinderen. Omdat men levenslang kan leren, hebben woonzorgcentra meer en meer aandacht voor een doeltreffende omkadering van ouderen met cognitieve stoornissen. Zelfbeschikkingsrecht en integratie in de groep staan centraal.

Uit het magazine

Eerder dit jaar ontving prof. dr. Ludo Van Den Bosch de Prijs Generet voor Zeldzame Ziekten. Deze prijs wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Er is een bedrag van één miljoen euro aan gekoppeld, waarmee dit de meest prestigieuze prijs voor zeldzame ziekten is in België.

Uit het magazine

Zolang covid-19 de show stal, bleef het in communiqués wat stiller over andere ongewone infectieuze bedreigingen. Maar nu de pandemie steeds minder zorgwekkend wordt (zie hiernaast), waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) opnieuw voor de uitbreiding van infecties met arbovirussen in Zuid-Amerika, terwijl de Europese Gemeenschap bericht rond paraatheid tegenover een zeldzaam hemorragisch virus.

Uit het magazine

Van oudsher wordt een infectie met Toxoplasma gondii bij gezonde mensen als asymptomatisch bestempeld, toch zeker in de chronische fase. Hoewel. Sinds een kleine twintig jaar stellen onderzoekers dit begrip in vraag.

Uit het magazine

Eén op vijf van de kinderen en jongeren krijgt ooit te maken met chronische pijn. Langdurige hoofdpijn, buikpijn of musculoskeletale pijn wordt problematisch als ze het dagelijks functioneren belemmert. In dat geval dringt een doorverwijzing zich soms op.

Uit het magazine

De ontwikkeling van behandelingen voor alzheimerpatiënten verloopt moeizaam, omdat we niet goed begrijpen hoe hun ziekte ontstaat. Onderzoekers ontsluierden onlangs een deel van het ontstaansmechanisme. Meteen kregen ze ook een beter inzicht in het forse risico dat vrouwen treft, met een bijna tweemaal hogere prevalentie dan bij mannen.

Uit het magazine

Tendinopathie is een veel voorkomend probleem. Het gaat om een letsel dat ontstaat als er sprake is van overbelasting, meestal gerelateerd aan een te hevige of te lange belasting van een pees. Een vroegtijdige diagnose en adequate behandeling kunnen vermijden dat de schade erger wordt en/of tot chronische pijn leidt.

Uit het magazine

Enkelverstuiking is de frequentste sportblessure. De lichtste letsels kunnen worden behandeld zonder medische interventie, maar soms zijn een adequate diagnose en behandeling nodig.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info