Uit het magazine

Interventies in de perinatale periode hebben een bijzonder grote weerslag op de cognitieve en emotionele ontwikkeling van het kind. Daarom hebben ze een hoog rendement op lange termijn. Dat zei de Canadese kinderpsychiater Sylvana Côté op een webinar georganiseerd door het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola van Brussel.

Uit het magazine

Wereldwijd wordt bijzonder vaak een diagnose van diabetes gesteld bij patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen wegens covid-19. Betreft het gevallen van vooraf bestaande, maar nog niet gediagnosticeerde diabetes of gevallen van een pas ontstane diabetes?

Uit het magazine

Klassiek staan bacteriën bekend als vrij primitieve, microscopische wezens. Toch blijkt er een bacterie te bestaan die niet alleen groot is, maar ook opmerkelijk gespecialiseerd. Zo gespecialiseerd dat ze misschien een ontbrekende schakel vormt tussen de eukaryoten en de prokaryoten.

Uit het magazine

In de loop van het voorbije anderhalf jaar hebben kinderneurologen een toename van tics vastgesteld. Het gaat zowel om de verergering van vooraf bestaande tics als om het verschijnen van tics bij jongeren die er voordien geen hadden. Het fenomeen is nader onderzocht in een studie die in april zal worden voorgesteld op het congres van de American Association of Neurology (1).

Uit het magazine

Het 14e congres van de ESG (European Society of Gynecology) vond plaats in Venetië van 10 tot 13 november 2021. Het was de terugkeer van het in-person event dat om alom bekende redenen ook de deur openliet voor online deelname. En jawel, de invloed van covid-19 op de gezondheid van de vrouw was een van de besproken topics.

Naar alle waarschijnlijkheid zijn voorouders van de knaagdieren in het verleden herhaaldelijk besmet met coronavirussen die gelijken op het sars-CoV-2, waardoor ze tolerantie voor of resistentie tegen die pathogenen virussen hebben ontwikkeld. Volgens Amerikaanse vorsers zou het dus best kunnen dat knaagdieren nu reservoirs van virussen zijn die gelijken op het sars-CoV-2, maar die voor ons, primaten, echter gevaarlijk kunnen zijn.

Een nieuwe studie levert het bewijst dat het nieuwe coronavirus de trilhaarcellen van het binnenoor kan infecteren en in mindere mate de Schwanncellen. De trilhaarcellen zijn essentieel voor het gehoor en het evenwicht. Het is niet bekend hoeveel Covid-19-patiënten oorproblemen vertonen.

In april kon u in Artsenkrant een interview met prof. Jan Tack lezen. Prof. Tack besprak een smartphone-app die werd ontwikkeld door de dienst maag-, darm- en leverziekten van het UZ Leuven om patiënten met het prikkelbaredarmsyndroom aan een geschikt voedingsdieet te helpen. De app werd uitgetest in de eerste lijn via de DOMINO-studie en bleek succesvol. Hij staat intussen online.

Lichaamsbeweging vermindert een schadelijke vorming van nieuwe bloedvaten in de ogen en zou dus leeftijdsgebonden maculadegeneratie en verschillende andere oogaandoeningen kunnen tegengaan of verhinderen.

Uw menig telt!

Hoe blijft u up-to-date van de actualiteit in de gezondheidszorg? Hoe makkelijk of moeilijk vindt u het om de jaarlijkse accrediteringspunten te behalen? Wat is uw toonaangevende medische informatiebron? Heeft u een abonnement op Artsenkrant? Help ons deze prangende vrAAAgen te beantwoorden en u zo in de toekomst steeds op de door u gewenste manier en met de juiste activiteiten te kunnen blijven informeren.

Help ons deze prangende vrAAAgen te beantwoorden!