...

Een klassieke truuk om wat geld te vinden in de ziekteverzekering is het herbestemmen of afromen van 'gereserveerde' bedragen. Voor de gezondheidsbegroting van 2023 deed ook minister Vandenbroucke dat voor maar liefst 40 miljoen euro. Geld dat niemand zal missen? Van een budget van 212 miljoen euro voor maatregelen in diverse sectoren die het Riziv dit jaar zou uitvoeren, werd 121 miljoen doorgeschoven naar 2023. Het gaat om maatregelen die later werden gerealiseerd dan aanvankelijk gepland, waardoor het daarvoor begrote bedrag in 2022 niet helemaal kon worden uitgegeven. Of maatregelen die nog helemaal niet werden uitgevoerd en waarvan het hele budget werd doorgeschoven naar 2023. Ook die maatregelen zullen niet allemaal al op 1 januari 2023 kunnen worden uitgevoerd, luidt het. 40 miljoen zal zeker niet besteed worden en "zal bijdragen tot de verbetering van het begrotingssaldo van de federale regering". Voor de sector van de artsen alleen was een bedrag opzij gezet van 66 miljoen euro voor nieuwe maatregelen die in de loop van dit jaar zouden ingaan. Daarvan is liefst 42,5 miljoen doorgeschoven naar volgend jaar. De advanced care planning voor palliatieve patiënten uit het akkoord artsen-ziekenfondsen 2020 is eindelijk uitgevoerd. Op jaarbasis wordt daar 6,6 miljoen voor uitgetrokken. Maar dit jaar zal daar nog hooguit 1,1 miljoen euro van worden uitgegeven; 5,5 miljoen verschuift naar het budget 2023. Nog een greep uit de maatregelen die (veel) later in voege traden dan oorspronkelijk gepland en waarvoor een stuk van het bedrag voor dit jaar is doorgeschoven: het multidisciplinair consult voor rugpatiënten, de acute beroertezorg, het preanesthesieconsult,... De regering drong in de Algemene Raad aan op de snelle uitvoering van een onderdeel van het meest recente akkoord artsen-ziekenfondsen dat een betere vergoeding wil voor een bezoek van neurologen, psychiaters en geriaters aan bewoners van een woonzorgcentrum. Maar de 4 miljoen euro die dit jaar daarvoor al werd uitgetrokken, is volledig doorgeschoven naar 2023.Van de recuperatie van onderbenutting wordt eigenlijk niemand slechter, luidt het in het persbericht van de minister over de begroting. Maar het gaat hier toch nooit om een overbodige luxe? Overigens zette het akkoord van 2015 al een bedrag van meer dan 300.000 euro opzij voor de verhoging van de vergoeding voor een specialistisch consult in een woonzorgcentrum - maar ook dat bedrag staat nog steeds 'gereserveerd'.