...

De meest gebruikte manier om alcoholcontroles te vermijden zijn sociale media: 7% van de bestuurders gaat af op meldingen op sociale media om controles te omzeilen. 4% gebruikt een radarverklikker om politiecontroles te vermijden, en 2% gebruikt een app. Tussen de regio's bestaan grote verschillen: in Wallonië (16%) en Brussel (21%) wordt er veel vaker dan in Vlaanderen (7%) gebruik gemaakt van middelen om de alcoholcontroles te omzeilen. Van de ondervraagde Belgische bestuurders geeft 36% aan in de afgelopen drie jaar een alcoholcontrole te hebben ondergaan. Dat zijn er iets meer dan in 2018 (33%). In totaal geeft twee op de drie Belgische bestuurders (66%) aan ooit op alcohol achter het stuur gecontroleerd te zijn. Ook dat is een stijging. De pakkans is met andere woorden de voorbije jaren licht toegenomen, hoewel er door de coronapandemie tijdelijk minder controles waren. De helft van de bestuurders verklaart dat ze een vriend of vriendin die te veel gedronken heeft naar huis brengen wanneer die aanstalten maakt om achter het stuur te kruipen. Maar onbekenden op hun gedrag aanspreken, is voor Belgen vaak een brug te ver. Slechts 10% brengt die dronken persoon naar huis, een op de drie zoekt een oplossing zoals een taxi, en een kwart zegt helemaal niets. Belgen consumeren vooral alcohol tijdens een etentje of bezoek bij vrienden (32%) of bij familiefeesten zoals een trouw of communie (31%) hoewel ze nog met de wagen moeten rijden. Vias roept organisatoren van etentjes en feesten daarom op om voldoende alcoholvrije alternatieven te voorzien. Hongarije, Roemenië, Tsjechië en Slowakije hebben een nultolerantie voor rijden onder invloed. Volgens de enquête is slechts een minderheid (45%) van de Belgen daarvoor te vinden: 55% is tegen nultolerantie. De verschillen zijn vooral leeftijdsgebonden. Bij de jonge bestuurders tussen 18-34 jaar is 54% voorstander, bij de bestuurders ouder dan 55 jaar is dat slechts 36%. Bij de tegenstanders willen sommigen de alcohollimiet zelfs verhogen. Een op de tien Belgische bestuurders wil de limiet weer naar 0,8 promille brengen, wat tot 1994 de wettelijke alcohollimiet was. Tijdens de coronacrisis is het drankverbruik toegenomen, wat volgens Vias het draagvlak voor nultolerantie heeft verkleind. Een nultolerantie is nochtans veel duidelijker dan een alcohollimiet. Uit eerder onderzoek van Vias bleek dat door een totaalverbod op drinken en rijden jaarlijks 17 doden, 20 zwaargewonden en 315 lichtgewonden vermeden kunnen worden.