...

VRkeer, een educatief 'virtual reality'-spel, werd bekroond in de jaarlijkse Excellence in Road Safety Awards 2022 van de Europese Commissie. VRkeer is een virtual reality game waarmee leerlingen veilig leren fietsen, zegt Jan Willems van de Preventiedienst van Stad Leuven. "VRkeer gebruikt VR-brillen en -fietssturen die scholen telkens voor anderhalve week kunnen ontlenen. Leerlingen maken in het spel verschillende verkeerssituaties mee en moeten telkens gepast reageren. Ze zien ook de gevolgen van hun keuze: als ze een zware fout maken, verongelukken ze - maar dan zonder de gevolgen die dat in het echte verkeer heeft." De game bevat zeven scenario's, met elk drie moeilijkheidsgraden: Je plaats op het fietspad kennen - Je plaats op de rijbaan kennen - Voorrang verlenen - Rechtdoor rijden - Rechts afslaan - Links afslaan - Dode hoek. Om de leerlingen extra te motiveren werd een spelelement geïntegreerd: leerlingen kunnen bijvoorbeeld badges verdienen. De leerkracht kan op een dashboard het leertraject van elke individuele leerling in real time volgen en hierop inspelen. Het spel werd ontwikkeld door Mobiel21 in samenwerking met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en Moev, en werd eerst uitgetest in Brugge. In Leuven liep vorig jaar een testproject waaraan meer dan 400 leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar deelnamen. Het is de bedoeling dat alle Leuvense scholieren met VRkeer hun fietsvaardigheid kunnen verhogen. Ook Brussel, Hasselt, Sint-Niklaas en de provincie Antwerpen gebruiken de game. De stad Leuven diende het project in, maar de Europese bekroning is een erkenning voor alle partners, besluit Jan Willems.