"Om de zorgverleners die de tarieven respecteren te ondersteunen, én om de zorgverleners die dat niet doen aan te moedigen in de conventie te stappen, wordt binnen de Riziv-begroting 100 miljoen vrijgemaakt voor een structurele kostencompensatie voor de (para)medische praktijk."

"Deze premie wordt gekoppeld aan een aantal voorwaarden. Zo komen enkel volledig geconventioneerde zorgverleners in aanmerking. Dat moet een aanmoediging zijn om in de conventie te stappen en te blijven. Deze maatregel komt er in crisistijd, maar wordt opgezet als een structurele maatregel ter ondersteuning van zorgverleners die de tarieven respecteren." Is getekend Frank Vandenbroucke, minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken in zijn recente begrotingsnota.

De maatregel en het geld richten zich enkel tot geconventioneerde artsen en dat doet de Bvas en het Franstalige huisartsensyndicaat GBO steigeren. Voor een keer zitten de twee artsenvakbonden op dezelfde golflengte.

Voor een keer zitten de twee artsenvakbonden op dezelfde golflengte

Ze vinden dit onrechtvaardig en ongepast. De Bvas wijst erop dat geconventioneerde en niet-geconventioneerde artsen evenveel verplaatsingsonkosten hebben.

Idem voor verwarmingskosten. Misschien geven niet-geconventioneerde artsen zelfs meer uit, doorgaans hebben ze immers meer personeel in dienst, aldus de Bvas die er ook op wijst dat het zeer moeilijk wordt partieel geconventioneerde artsen te identificeren.

Voor het GBO zorgt de 'arbitraire maatregel' voor verdeeldheid onder de artsen. En dat zonder enige garantie dat het niet-geconventioneerde dokters motiveert om zich te conventioneren.

Kortom, het idee om de toegankelijkheid van de gezondheidszorg te verbeteren door het klassieke Belgische model gebaseerd op het onderscheid tussen geconventioneerde en niet-geconventioneerde prestaties ingrijpend te veranderen is dogmatisch en slecht. Dat besluiten de twee artsensyndicaten.

"Om de zorgverleners die de tarieven respecteren te ondersteunen, én om de zorgverleners die dat niet doen aan te moedigen in de conventie te stappen, wordt binnen de Riziv-begroting 100 miljoen vrijgemaakt voor een structurele kostencompensatie voor de (para)medische praktijk." "Deze premie wordt gekoppeld aan een aantal voorwaarden. Zo komen enkel volledig geconventioneerde zorgverleners in aanmerking. Dat moet een aanmoediging zijn om in de conventie te stappen en te blijven. Deze maatregel komt er in crisistijd, maar wordt opgezet als een structurele maatregel ter ondersteuning van zorgverleners die de tarieven respecteren." Is getekend Frank Vandenbroucke, minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken in zijn recente begrotingsnota. De maatregel en het geld richten zich enkel tot geconventioneerde artsen en dat doet de Bvas en het Franstalige huisartsensyndicaat GBO steigeren. Voor een keer zitten de twee artsenvakbonden op dezelfde golflengte. Ze vinden dit onrechtvaardig en ongepast. De Bvas wijst erop dat geconventioneerde en niet-geconventioneerde artsen evenveel verplaatsingsonkosten hebben. Idem voor verwarmingskosten. Misschien geven niet-geconventioneerde artsen zelfs meer uit, doorgaans hebben ze immers meer personeel in dienst, aldus de Bvas die er ook op wijst dat het zeer moeilijk wordt partieel geconventioneerde artsen te identificeren. Voor het GBO zorgt de 'arbitraire maatregel' voor verdeeldheid onder de artsen. En dat zonder enige garantie dat het niet-geconventioneerde dokters motiveert om zich te conventioneren. Kortom, het idee om de toegankelijkheid van de gezondheidszorg te verbeteren door het klassieke Belgische model gebaseerd op het onderscheid tussen geconventioneerde en niet-geconventioneerde prestaties ingrijpend te veranderen is dogmatisch en slecht. Dat besluiten de twee artsensyndicaten.