...

Zijn eigen familieachtergrond is vrij bescheiden. Hij is de zoon van een huisarts en een apotheker.