...

Komen mensen op de vlucht voor oorlog en ellende naar ons land voor het toerisme? De houding van de regering getuigt van een onaanvaardbare minachting voor mensen met pijn: uit studies blijkt dat gevallen van medisch toerisme uitzonderlijk zijn. Dit is een grove overgeneralisatie door de staatssecretaris. Het toont ook een onaanvaardbare minachting voor de eerstelijnszorg. Deze patiënten bevinden zich in leeftijdscategorieën die weinig zorg nodig hebben, maar sommigen lijden aan ernstige pathologieën waarvoor uitstel van zorg zal leiden tot ernstige complicaties en lange ziekenhuisopnames: de eerste lijn is de optimale plaats om het eerste te behandelen en het tweede op te sporen.