...

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) haalde op de zitting naar aanleiding van 100 jaar Vlaams Artsenverbond tal van voorbeelden aan waarbij verspreide bevoegdheden problemen met zich meebrengen. "Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid nam tijdens de opeenvolgende coronacrises bijvoorbeeld deel aan 23 overlegstructuren. Dat zorgde voor frustratie", aldus Jambon. Met negen ministers van volksgezondheid - onder wie slechts één Vlaamse - is ook de politieke verantwoordelijkheid weinig transparant. Jan Jambon: "Het gevolg zijn overlappingen, lacunes tot zelfs contradicties." Een homogene bevoegdheidsverdeling daarentegen kan efficiëntiewinsten opleveren en de keten van de geïntegreerde zorg versterken, stelde Jambon. Een volledige overheveling dringt zich dus op want "de uitrol van de vaccinatiecampagnes leert dat het Vlaamse niveau daarvoor veel beter geschikt is dan het federale". De minister-president wees er ook op dat Vlaamse bevoegdheden herfederaliseren niet realistisch is. "Zeker gezien de budgettaire krapte ten zuiden van de taalgrens is het weinig waarschijnlijk dat Franstaligen 'onze Vlaamse evidenties' zomaar zouden overnemen."