...

Dat zei Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) afgelopen zaterdag op de academische zitting naar aanleiding van het 100-jarige bestaan van het Vlaams Artsenverbond. Voor Jambon betekent dit dat de deelstaten bevoegd worden voor de organieke wetgeving op de ziekenhuizen en de financiering ervan. Ook andere, momenteel federale materie, zoals de ziekteverzekering - met inbegrip van honoraria en nomenclatuur - en het integrale beleid met betrekking tot de zorgberoepen moet overgeheveld worden. Het federale regeerakkoord voorziet in de voorbereiding van wetteksten om tot "een homogene bevoegdheidsverdeling, financieringsregels en instellingen" te komen. Een concrete passage gaat over de hervorming van de gezondheidszorg. "In de praktijk is dat alles wishful thinking", aldus de minister-president. "De Franstalige partijen PS, MR en Ecolo spraken hun veto uit." Hij verwees naar eerdere, duidelijke uitspraken van de Raad van State: federaal moet zich beperken tot haar bevoegdheden inzake sanitaire politiek, civiele bescherming en dito veiligheid. Federaal mag geen materiële bevoegdheden uitoefenen van een andere (Vlaamse) overheid. De coronapandemie toonde volgens Jan Jambon trouwens de urgentie van een hervorming aan. "De schimmige bevoegdheidsverdeling belemmerde een vlotte crisisaanpak." Gezien de uiteenlopende visies in zuid en noord is herfederalisering voor de minister-president geen optie. "Het Angelsaksische model inspireert Vlaanderen, Franstalig België laat zich leiden door het Franse voorbeeld", aldus Jambon. "Ruim 82% van de Vlamingen hebben een GMD bij de huisarts, in Franstalig België is dit minder dan 69%. Vlaanderen zet in op beschut wonen, thuiszorg en -verpleging en rolde zijn bevoegdheden uit met een centrale rol voor de eerste lijn. Aan Franstalige zijde gebeurt dat veel minder."