Alles over Marc Moens

Recip-e zoekt vrijwilligers om het digitale verwijsvoorschrift helpen gestalte te geven: artsen die willen deelnemen aan multidisciplinaire werkgroepen om de mogelijkheden en de obstakels in kaart te brengen.

Hier wordt geen patiënt beter van, luidt de kritiek van de Bvas op de beslissing om de projecten geïntegreerde zorg te verlengen. Waar blijft toch die evaluatie?

Onverwacht is in de nacht van vrijdag op zaterdag jongstleden journalist Marc Van Impe (69) overleden. In de medische pers een fenomeen, vooral ook omdat hij de jongste jaren met zijn scherpe pen de nieuwssite Mediquality een smoel gaf.

Op de Nationale Commissie van maandag werd er uitgebreid gediscussieerd over twee teksten van minister Vandenbroucke - de New Deal en een belangrijke beperking op supplementen.

Het Verzekeringscomité van het Riziv keurde afgelopen maandag de tekst van het KB goed dat 'tijdelijke' nieuwe nomenclatuurnummers invoert voor het telefonische consult en het videoconsult.

Volgens Marc Moens (Bvas) wordt het tijdschema voor de hervorming van de nomenclatuur wel zeer krap. De Nationale Commissie moet zich verder buigen over de hervorming van het gedeelte van de intellectuele prestaties.

Op de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen van maandag 23 mei werd lang gepraat over de teleconsultaties. Ook een aantal knelpunten betreffende de huisartsenwachtposten werden opnieuw aangekaart.

Hoewel Bvas de geste van de regering apprecieert om 207 miljoen euro vrij te maken en zorgverleners op 1 juni een extra index te geven van 2%, wijst dit artsensyndicaat erop dat dat lang niet volstaat om de kloof tussen de toegekende index en de inflatie te overbruggen.

De ministerraad keurde vrijdag principieel een bedrag van 207 miljoen euro goed voor een 'eenmalige bijkomende vergoeding' voor de zorgverleners - voor prestaties gekoppeld aan de gezondheidsindex.

De NCAZ van maandag 14 maart maakte een inventaris van de te nemen acties. Er werden liefst 12 nieuwe werkgroepen opgericht. Er was een vinnige discussie over de wachtpost in Ieper.

ASGB/Kartel en BVAS kaartten de voorbije zeven dagen de kloof aan tussen de index die artsenhonoraria kregen en de reële toename van de gezondheidsindex. Ze vragen dat er snel een oplossing komt om die de dichten.

De gezondheidsbegroting van het Riziv krijgt voor 2022 een index van 0,79%. De meeste artsenhonoraria, zoals die voor consultaties, krijgen een index van 0,73%. De inflatie bedraagt de voorbije periode meer dan vijf procent. Artsen zullen evenwel een jaartje moeten wachten om dat de gecompenseerd te zien.

Op 21 december kwam er een nieuw tarievenakkoord tot stand tussen artsen en ziekenfondsen. U las misschien de tekst of vernam de krachtlijnen. Niet tevreden? Het akkoord wil het u gemakkelijker maken om het zelf te onderhandelen.

Alle artsensyndicaten claimen dat ze hard gewogen hebben op het nieuwe akkoord. "Ieder artsensyndicaat vindt er wel eigen belangrijke punten in terug. Maar daar zal elk syndicaat de komende twee jaar ook werk van moeten maken", stelt Roel Van Giel.

Op de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen van 29 november 2021 werden geen grote knopen doorgehakt maar lagen (naast talrijke aanpassingen in de nomenclatuur) nog enkele belangwekkende dossiers voor.

Worden de medische verkiezingen in de lente van 2022 met een jaar uitgesteld? Een droge, korte mededeling van de voorzitter op de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen van 29 november laat dat vermoeden.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info