...

Vanaf 1 februari hebben heel wat specialisten een eigen nomenclatuurcode gekregen voor de raadplegingen van hún discipline. Tegelijk gingen er voor de nefrologen nieuwe bevoegdheidscodes in."Er worden ons heel wat problemen gemeld om deze nummers te tarifiëren/factureren", lieten dokters Ann Colson, Robert Rutsaert en Ahmed Goubella van Kartel vorige week aan de redactie weten. Blijkbaar zijn de nieuwe bevoegdheidscodes een eenzijdige beslissing van het Riziv. "Dit gebeurde zonder enig overleg met om het even welke van de betrokken partijen. In geen enkele van de nochtans zeer talrijke vergaderingen werd dit ooit besproken of aangekondigd.""Sterker, we moesten dit vernemen via de facturatiedienst van een ziekenhuis die zelf nauwelijks enkele dagen eerder waren ingelicht. De ziekenhuizen hebben dus ook geen tijd gehad om de tarificatie/facturatieprogramma's aan te passen. De ziekenfondsen waren evenmin op de hoogte." "Tijdens de vergadering van de werkgroep inwendige geneeskunde van de TGR van 1 februari hebben we dit aangekaart", meldden ze ten slotte.'Late communicatie'Ook de Bvas signaleerde ons het probleem. Het Riziv gaf de vergissing toe, vertelde dokter Marc Moens. Het stuurde de nefrologen een brief om de fout recht te zetten.De beslissing om de bevoegdheidscodes te veranderen werd in de schoot van het Riziv in de tweede helft van november genomen, luidt de uitleg in de brief. Er waren bovendien complicaties omdat nefrologen met een dubbele erkenning nog aparte codes moesten krijgen.Pas 1 februari kreeg de Dienst Geneeskundige Verzorging de gegevens doorgespeeld over de betrokken nefrologen en kon de dienst de 422 artsen met de bevoegdheidscode 580 verwittigen. 19 specialisten met de bevoegdheidscodes 583, 586, 589 of 598 kregen het bericht nog later."We zijn ons bewust dat deze zeer late communicatie op het terrein voor heel wat problemen kan zorgen en eveneens ongerustheid geeft", geeft de dienst toe.Van 1 februari tot en met 28 februari 2022 laat het Riziv daarom nog toe dat nefrologen hun oude bevoegdheidscode gebruiken - ook voor de nieuwe verstrekkingen 101592 en 101614.Maar vanaf 1 maart 2022 zullen alleen nog de nieuwe RIZIV-nummers aanvaard worden.Van de baan?"We zullen alles in het werk stellen om in de toekomst onze communicatie rond bevoegdheidscodes te optimaliseren", belooft het Riziv tot slot in de brief.De artsen van Kartel melden verder dat ze geen problemen verwachten met de aanrekening van andere prestaties bij het gebruik van het Riziv-nummer met de nieuwe bevoegdheidscode - en ook niet voor de nefrologen die als stagemeester optreden. Maar de artsenvertegenwoordigers zouden het graag vernemen als dat wel zo is.