...

De reflectiegroep van de professoren Ann Van den Bruel en Jean-Luc Belche kan aan de slag gaan met de ideeën van de federale minister van Volksgezondheid voor de toekomst van de huisartsgeneeskunde (zie onze vorige editie). Een voorstel moet in april 2023 op tafel liggen. Een beslissing die toegejuicht wordt door dokter Roel Van Giel (AADM), die liever geen tijd verloren laat gaan om zo snel mogelijk tot afspraken te komen over, onder meer, de spreiding van huisartsenpraktijken en een nieuw financieringsmodel.Meer reserve bij dokter Marc Moens (Bvas) die vraagtekens zet bij de voorstellen voor een verregaande forfaitarisering van de huisartsenconsultaties, en sommige ideeën voor taakdelegatie. "Wij zijn meer gevonden voor goed opgeleide praktijkverpleegkundigen dan voor snel klaargestoomde praktijkassistenten", geeft Moens onder meer mee. De Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen praatte ook lang over de ontwerptekst van een tweetal wetsartikelen van minister Vandenbroucke die supplementen zouden verbieden op ambulante prestaties voor patiënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming. De NCAZ nam geen beslissing over deze teksten - de Bvas liet optekenen dat het desnoods artikel 8.2.2 zal inroepen om het lopende akkoord artsen-ziekenfondsen op te zeggen als deze teksten toch wet zouden worden zonder duidelijke uitspraak van de Commissie daarover. "De wet houdt in dat specialisten, maar ook huisartsen, alleen nog de officiële tarieven zouden mogen hanteren. Ook op de banken van de ziekenfondsen was de vraag te horen wat dan nog de zin was van het overlegmodel." Dr. Thomas Gevaert (Kartel/ASGB) is daarentegen voorzichtig positief over het voorstel. De financiering van huisartsenwachtposten die 's avonds in de week open gaan, wordt met bijsturing van de criteria goedgekeurd - in een stad zoals Brugge kan een wachtpost nu wel de hele nacht open blijven. Lees verder: 80 adviezen, Doktr en een tweede keer met pensioen.