...

Domus Medica sloeg intussen ook de handen in elkaar met de Franstalige wetenschappelijke vereniging voor huisartsen SSMG. Ze passen de adviezen aan om de Franstalige context mee op te nemen, en maken ze tevens makkelijker implementeerbaar door solopraktijken. Er komt een checklist om de kwaliteitsverbetering te plannen aan de hand van de 80 adviezen - 'à la carte' aangepast aan de praktijk. Met steun van het Riziv kan daarrond een e-learningpakket worden ontwikkeld. De Bvas en Kartel betreuren wel de dubbele rol van Domus Medica in dit dossier, die de adviezen ontwikkelde als wetenschappelijke vereniging - maar dat meteen presenteert met het syndicale petje van AADM op. Kartel/ASGB wees de Commissie er in een nota op dat de samenwerking tussen Doktr enerzijds, en Domus Medica, de CM en Solidaris anderzijds een 'conflict of interest' inhoudt. Ze kunnen niet tegelijk de regels vastleggen voor de 'teleconsultaties' - en anderzijds scheep gaan met een bedrijf dat een commercieel model uitwerkt voor teleconsultaties, aldus Thomas Gevaert. In een persmededeling betreurt dit syndicaat dat de Commissie deze partners zomaar laat betijen. Roel Van Giel (AADM) verdedigde de samenwerking met Proximus al eerder in deze krant (AK2716 van 2 juni ll) en wijst er nogmaals op dat Domus geen enkel financieel belang heeft bij Doktr. In 2022 zullen de criteria voor de geïntegreerde praktijkpremie voor huisartsen dezelfde zijn als in 2021. Het ontwerp-KB daarover creëert de mogelijkheid om in de toekomst de praktijkpremie 'automatisch' toe te kennen. De huisarts moet er dan alleen voor zorgen dat het Riziv tijdig zijn rekeningnummer en softwarepakket kent. Voor Marc Moens was de Nationale Commissie van 27 juni zijn laatste - na 30 jaar onverwoestbare inzet. "Een emotioneel moment", geeft dokter Moens toe. "Op 31 juli leg ik al mijn functies bij het Riziv neer." Moens blijft voorlopig wel voorzitter van Recip-e en actief in de Federale en de Vlaamse Planningscommissie (in de laatste zit hij ook de artsenkamer voor). "Het is alsof ik een tweede keer met pensioen ga", zegt Moens die enkele jaren geleden ook zijn ziekenhuispraktijk stopzette. Ook dokter Dirk Scheveneels (Bvas) neemt afscheid van de NCAZ. Zowel Roel Van Giel (AADM) als Michel Creemers (ASGB/Kartel) spreken hun sterke waardering uit voor de inzet van beide artsen - al lopen de standpunten tussen de respectievelijke syndicaten nogal eens uiteen.